XIII. Kerületi Hírnök, 2004 (10. évfolyam, 1-24. szám)

2004-01-14 / 1. szám

k Titkoson szavazott q Vígszínház tqrstilqtq Szemet gyönyörködtető, lelket örvendeztető Venczel Veráé a 2003-as Ruttkai-emlékgyűrű Cikkünk all. oldalon Kézilabda utánpótláscsapatok tornája a Ferenczy Kupa elnyeréséért Cikkünk a 8. oldalon Adys diákok szalagavatója Kerületünkben el­sőként decemberben rendeztek szalagavatót az Ady Endre Gimnázium végzős tanulói a Vasas SC sportcsarnokában. A 12.-es diákok társastánc­cal, keringővei nyitották meg az ünnepséget, zárótáncként palotással búcsúztak el.- 14. éve szervezünk ilyen nagyszabású sza­lagavatót - tájékoztat az igazgató, Hereiig Fe- rencné. - A látványos tán­cokra testnevelő taná­runk, Bérezi Istvánná nagy sikerrel készíti fel a tanulókat. Egy csokor vi­rággal diákjaink ilyenkor köszönik meg a pedagó­gusoknak sokéves fára­dalmaikat. Szép évbú­csúztató volt az iskola életében ez az ünnepség, januártól 99-en újult erő­vel készülhetnek az érett­ségire. A polgármester internetes fogadóórája 2004. január 23-án 10-12 óra között. A fogadóóra az önkormányzat honlapján keresztül érhető el, a Fórum témakörön belül: www.bpl3.hu Nagyszabású bérlakás-építési program indulhat a Szabolcs utca térségében A képviselő-testület két önkor­mányzati beruházásban épülő bérház célokmányát fogadta el az elmúlt testületi ülésén. A házak a Bulcsú utca-Lehel utca-Dózsa György út-vasút által határolt te­rület megújítási programjának ke­retében épülnek. A Bulcsú utca 11. szám alatti 66 lakásos önkormányzati .bérház költségére a képviselő-testület 855 millió forintot biztosított, a Belügyminisztériumtól 295,5 millió forint támogatást nyert el. Ugyancsak pályázat keretében, a Fővárosi Önkormányzat Stratégi­ai Alapja terhére 195,9 millió fo­rint támogatással egészül ki a program forrásoldala. A beruhá­zás keretében épülő lakások 60%-a egy-, másfél, illetve kétszobás, a fennmaradók ennél nagyobbak. A pinceszinten 48 férőhelyes terem­garázs lesz. A Dévai utca 7., Szabolcs utca 12-14., 16/A-B szám alatti ön- kormányzati bérház beruházásá­nak megvalósítására a képviselő- testület 1 503 225 421 forintot biztosít. Az önkormányzat a BM bérlakásépítő pályázatán 451 millió forintot nyert el, a tervek elkészítésének költségeihez pá­lyázat útján a Fővárosi Önkor­mányzat Stratégiai Alapjából 38 680 000 forintban részesült. A telkeken egy 109 lakásos bérház megépítésére kerül sor. A hatszin­tes épületben a lakások 40%-a egy-, illetve másfél szobás, 61 db a kétszobások száma. A megépí­tendő parkolóhelyek többsége a pinceszinten elhelyezett terem­garázsban lesz. A lakásokat az önkormányzat költségalapon adja bérbe. A beru­házás várható befejezése mindkét esetben 2005 első félévében lesz. fi TARTALOMBÓL ■ Év eleji interjú a polgármesterrel 2-3. oldal ■ Sótlan jó tanács 4. oldal ■ Körjárat a közművelődési házakban 6-7. oldal ■ Maréknyi szeretet a pszichiátrián 9. oldal ■ Csomós Róbert novellája 10. oldal ■ Rendőrségi esetek 12. oldal 1 Pénzintézetek a Váci úton 13. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents