XIII. Kerületi Hírnök, 1999 (5. évfolyam, 1-13. szám)

1999. január / 1. szám

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 1999. JANUÁR A Fényszóró Klub munkájáról nyilatkozik Maillingerné Böhm Ani­kó és Csepregi Éva, akit Dávid fia is elkísért az interjúra. Cikkünk a 3. oldalon Új bankfiók nyílt a Váci úton. Cikkünk a 12. oldalon Az új otthonba költözött Idősek Klubja felavatásán Bocsányiné Kovács Zsuzsa gondozási vezetőnek adja át a klub kulcsát dr. Tóth József polgármester. A képen Döry Miklós, a választókör­zet egyéni képviselője, Karácsonyi Zoltán és Oláh József önkor­mányzati képviselő, a Szociális Bizottság elnöke, illetve tagja az ünnepség résztvevői közül. Cikkünk a 3. oldalon Látkép a Victor Hugo utcáról a Pozsonyi út felől. Szubjektív hangvételű cikkünk a 10. oldalon Ildikó, a házigondozó a segítségre szoruló Éva nénit a lakásán látja el. Cikkünk a 6. oldalon Felhívás kerületi díszpolgár jelölésre Tisztelt Állampolgárok! Budapest Főváros XIII. Kerületi Ónkormányzat kép­viselő-testületének 29/1996. (XI. 8.) Ö.. K. számú rende­leté értelmében a ''Budapest Főváros XIII. Kerület Dísz­polgára" címre a képviselő- testület ismét várja az állam­polgárok javaslatait. A díszpolgári címre java­solhatók azok a magyar, ille­tőleg külföldi állampolgárok - elhunyt személyek is az el­halálozást követő 3 naptári éven belül akik életútjuk során kimagasló munkássá­gukkal hozzájárultak a XIII. kerület fejlődéséhez, továb­bá azon személyek, akik szakmai tevékenységükkel vagy a kerület nemzetközi kapcsolatainak, illetve az együttműködés más formá­jának fejlesztésében kiemel­kedő tevékenységükkel öregbítették a kerület hírne­vét, tekintélyét. A polgármesterhez cím­zett írásos javaslatokat a ja­vasolt személy nevének, munkahelyének, beosztásá­nak és a javaslat indoklásá­nak feltüntetésével a XIII. Kerületi Polgármesteri Hiva­tal Szervezési Osztályá­ra (Bp. XIII., Béke tér 1. 1/16.) lehet eljuttatni 1999. február 8-ig. Az adományozásról a képviselő-testület dönt. Boldoq És sikEREs 1 999^es esztencIőt kívÁN A kERÜlET MÍNcIeN UkosÁNAk AZ ÖNkoRMANyZAT NEVÉbEN Dr. Tóxh József poqÁRMESTER Magyarország Európa megállapodása aláírásának hetedik évfordulója alkalmából ünnepi sajtó- konferenciát tartottak december 16-án a margitszigeti Európa Házban, ahol felszólalt (a képen balról jobbra) Michael Lake, az Európai Bizottság budapesti delegációjának vezetője, Hannes Pórias, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövete, dr. Szájer József, az Országgyűlés Euró­pai Integrációs Ügyek Bizottságának elnöke, dr. Szanyi Tibor, az esemény házigazdája, Hasso Buchrucker, a Német Szövetségi Köztársaság és Nigel Thorpe, Nagy-Britannia és Észak-íror- szág Egyesült Királysága budapesti nagykövete (Interjú Szanyi Tiborral a 6. oldalon) Zöldszámon hívható az Ügyfélszolgálat A XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Béke téri Ügyfélszol­gálati Irodáján január 11-től az ügyfél által ingyen hívható „zöldszám” telefonvonal működik. A „zöldszám” az önkor­mányzat lakossági kapcsolatainak további szélesítését szol­gálja, mivel a nap 24 órájában üzenetrögzítőn keresztül áll a kerület polgárainak rendelkezésére, hogy magánjellegű vagy közérdekű bejelentést, észrevételt, javaslatot tegyenek, illetve információt kérjenek. Az ügyfél telefonon vagy levélben ha­marosan választ, illetve tájékoztatást kap bejelentése sorsáról. A ZÖLDSZÁM: 06-80-200-306 1

Next

/
Thumbnails
Contents