Hír 13 - XIII. Kerületi Hírnök, 1995 (1. évfolyam, 1-7. szám)

1995. január / 1. szám

I • Szeretet mindenkinek • Önerőből a polgárokért • Csonkig égő gyertyák • Pályázati kiírásunk L ....................................J N em izomból politizálok Lobbyzni kell, ilyen az élet A z önkormányzati választás eredményeként a XIII. kerületben dr. Tóth Józsefi MSZP) győzött a polgármesteri székért folyó küz­delemben. Jól emlékszünk világos programbe­szédeire, az ellenfelet sosem becsmérlő vitastílu­sára. Lapunk hasábjain azonban most mint An­gyalföld polgármesterét mutatjuk be.- Az embernek mindig tudnia kell, mije van: telke, családja, autója... - mondja, miközben el­helyezkedik a süppedős fotel melletti, keményebb ülőalkalmatosságon - én is ezt mérem most fel, kerületi vi­szonylatban. Először is számba veszem, mivel, hogyan gazdálkodhatunk. Elgondolá­som az, hogy Angyalföld megfelelő vagyonát úgy hasznosítsuk, hogy az a lehető legnagyobb hasznára váljék a kerület minden lakójának. Úgy vélem, annál önállóbbak lehetünk, minél oko­sabban tudunk gazdálkodni - s ez nem csak áruba bocsátást jelent! - vagyo­núnkkal. Ennek érdekében egy rövid távú és egy hosszú távú tervet készítünk, s hogy meg is valósíthassuk az abban foglaltakat, ahhoz egy vagyonkezelő rt. létrehozása szükséges.- Ön szerint a XIII. kerületnek mi­lyen értéke van?- Angyalföld nagyon értékes része Budapestnek. Nagy előnye, hogy az előző évek, évtizedek során nem ron­tottak el rajta oly sok mindent, mint a főváros más városrészeinek esetében ez sajnos megesett. Folytatunk minden megkezdett, nagyobb fejlesztést, a na­pokban adjuk át a gyermekkórházat, majd dönteni kell a Csata utcai iskola tornaterme építési munkáinak folyta­tásáról, illetve befejezéséről.- Mi az. ami legtöbbször eszébe jut a macskaköves utat járva?- Elsősorban a kerület közbiztonsága és tiszta­sága. Kiemelt módon támogatjuk továbbra is á kerületi rendőrséget, hogy a Katona József utcá­ban is kaphasson rendőrőrsöt, s hogy minél több rendőr teljesítsen szolgálatot az utcán. A köztisz­taságról elmondanám, hogy a tisztasághoz álta­lában sajnos semmi pénz nem elég. (Folytatás a 2. oldalon) P ART {/LTL^LN} OLDAL Köszöntjük Angyalföld szenátorait! Másodszor választhattunk saját akaratunkból önkormány­zati képviselőket a kerület élére. Legjobb belátásunk alapján választott szenátoraink azóta elfoglalták helyüket a testületben, és megkezdték a csöppet sem könnyű munkát. Bár a választási kampány alatt mindannyian hallattak magukról, nem árt ha közelebbről megismerjük őket. Azokat, akik mostantól lakó­helyünk gondját-baját viszik a vállukon, és mindannyiunk jövőjéről döntenek. Kívánjuk, minden XIII. kerületi polgár megelégedésére. (4-5. oldal) Segítsünk a rászorultakon Naponta sok-sok levelet kapunk, amelyekből megrendítő emberi sorsok tükröződnek. Fiszomorodunk. Ki ludja, hány száz, hány ezer munkában elfáradt nyugdíjas őrlődik megélhetési gondok között vagy él még nyomorultahhul. Az ő méltánytalan sorsuk adta az ötletet a kezdeményezéshez, amit az IN-KAL Hungary néhány hónappal ezelőtt indított útjára, s amelynek eddig nem akadt párja Magyarországon és külföldön sem. (6. oldal) Lesifotó Életünknek vannak „lekapott pillanatai", melyek önmagukért be­szélnek, s az örök törvény szerint soha-soha nem ismételhetők. Szem­füles fotóriporterünk lencsevégre kapott egyet. Mi közreadjuk. (7. oldal) Szerkesztőség: 1073 Bp., Erzsébet krt. 24. ® 267-8631

Next

/
Thumbnails
Contents