A Kereszt és Kard Mozgalom Hangja, 1988 (29. évfolyam, 1-4. szám)

1988-02-01 / 1. szám

* * * A MAGYAR NEMZETI EGYSÉGFRONT HIVATALOS LAPJA * * * A KERESZT ÉS KARD MOZGALOM HANGJA CSAK. ON/Kt LEN EMBEREK ÖNZETLEN MUNKÁJA VISZI ELŐRE A MAGYAR ÜGYET 1 XXIX évfolyam 1 szám 1988 február hó DR.LELBACH ANTAL: Uj Csúcskonferencia? Alig száradt meg a tinta az Egye­sült Államok és a Szovjet Unió közötti szerződés papirján, mely kilátásba he­lyezte a rakéta fegyverek egyrészének kölcsönös megsemmisitését»Eduard Shavar­­dandze orosz külügyminiszter és propagan­dista, máris egy újabb hirrel vonta ma­gára a figyelmet. Kijelentette, hogy még a nyár elején újabb csúcskonferencia lesz Moszkvában, ahol a két nagyhatalom a hos­­szútávu rakéták megsemmisitését fogja tárgyalni. Ezt a bejelentést Gorbacsev is megerősítette. Elnökünk fenntartással nyilatkozott a stratégiai nukleáris fegyverek megsem­misítéséről. Kételyünk van,mert ezzel a problémával kapcsolatban máris két kér­désünk merül fel. Először.ha a nukleáris fegyverek kiküszöbölésére ennyire sürgősen szükség vans miért nem egyezett bele Gorbacsev azoknak teljes megsemmisítésébe, amikor Reagan elnök ajánlotta ugyanezt hónapok­kal ezelőtt. Akkor feltűnően elhagyták a termet az orosz megbízottak. Másodszor.mi késztette a Szovjetet hogy egyszerre úgy állitsa be az atom­fegyverek megsemmisitését, mint sa.iát kezdeményezését és hajlandó elmenni a végletekig? Gazdasági kényszer, avagy a Star War kutatásuk körül nincsen rendben. Ezen ők már húsz éve dolgoznak.Vélemé­nyünk szerint besúgóik, kémeik révén ol­csón jutnak a legtitokzatosabb nyugati fegyverek adataihoz. Úgy látszik csak presztízs kérdés az egész mely Gorba­csev uralmának és tekintélyének meg­erősítését szolgája. Ilyen taktikával akarják a világot meggyőzni, hogy Rea­gan elnök téved amikor azt állitja, hogy a Szovjetben nem lehet megbizni, mert a megegyezéseket nem tartja be. Pedig Reagan elnöknek az a kijelentése, hogy a Szovjet egy "Evil Empire" igen helyes és meglátása a kérdésben helyt­álló, mert az istentagadó kommunista rendszer az ördög uralma. Tekintsünk vissza az elmúlt hónapok­ra és kérdezzük, változott e a^ orosz politika a "glasnost" nagyhangú beha­rangozásával. A berlini fal még mindig áll és ott is marad. Kelet és Közép Európát még mindig szipolyozza a Szov­jet, sőt újabb csapatokkal biztosítja uralmát. Afganisztánból még nem vonul­tak ki, jóllehet mar ezt is Ígéri.Kam­­bődiát, Vietnámot és Középamerikát is említenünk kell. Gorbacsev nemrégen biztosította Nyugatothogy Afrikának nem ad több katonai segítséget, csak gaz­dasági segéllyel látja el. Tettei azon­ban ezt megcáfolják. Etiópiának nemré­gen 50 MÍG repülőgépet adott, melyek az éhező lakosság felett gyakorlatoznak pedig üzemanyag költségével 2000 embet lehetne etetni egyhétig. Jellemző az is, hogy amikor Gorbacsev a "glasnost"­­tal büszkélkedik, a KBG elvágja a fil­mező riporterek kábeleit, hogy megaka­dályozza a kormányellenes moszkvai tün­tetések dokumentálását. Már láthatná a Nyugat, hogy Gorba­csev katonao felsőbbséget akar szerez­ni a NATO felett is. Ebből nem is csi­nál titkot. Ők ellenfeleik békevágyára, naivságára, butaságára számítanak. Ha-

Next

/
Thumbnails
Contents