A Kereszt és Kard Mozgalom Hangja, 1983 (24. évfolyam, 1-4. szám)

1983-02-01 / 1. szám

KERESZT ES KARD MOZGALOM HANGJA LEN EMBEREK ÖNZETLEN MUNKÁJA VISZI ELŐRE A MAGYAR ÜGYET! XXIV. évj. , 1 . szám SORAKOZÓ ! Az emigrációs politikai küzdelem sohasem volt könnyű, mert idegen földön kell megvivni a magyar nép igazát. Amig a vasfüggöny zárva volt, nagyjában egységes volt a zöm felfogása a bolsevizmussal szemben. Amióta kinyitották a kapukat, a hazai ügy­nökök ki és bejárhatnak bántodás nélkül. A morál rohamos süllyedésével az úgynevezett nyugati politikai felfogás is megváltozott. Ennek alapján a romboló erő itt is szabad kezet kapott, aminek következtében rohamosan lerombolodott az er­­kolestartó pillérek köteléke. Gátlásnélküli fék­telenség uralkodik amely csak a mának él és minden tradíciót a lomtárba taszít. A fiatalság tudatos ziillesztése itt és otthon egyenesen ve­szélyes, mert a drug és a sex orgiákban kifáradt tehetetlen fiatal test és lélek alkalmatlan minden nemzetmentö szolgálatra. Magyar vonatkozásban a kommunista mezben tetszelgő szláv imperializmus elérkezettnek látta az időt arra, hogy az egyetlen gát szerepét betöltő magyar nép külföldre szakadt erőit tönk­re zúzza. Ennek szolgálatába állította be a ki­küldött művészeket, itten pedig a hasznos idió­tákat. Ez ellen csak ugv tudunk védekezni, hogy sorakozót rendelünk el. Nem katonait értek alatta, hanem azoknak a számbavételét, akik még nem rendültek meg. Csak összefogott erővel tudunk szembe szállni a romboló erővel. Nemzeti magyar testvérem, ha ez a kérés eljut hozzád a Kereszt es Kard Mozgalom Hang­ja utján, ne habozz, hanem egy levelezőlap utján értesíts bennünket, hogy kérésünket megértetted és magadéva tetted. Igv számba tudjuk venni erőnket. Ha elég erőt tudunk felmutatni akkor képesek leszünk a romboló erőt visszaszorítani. Ha kényelemből vagy nemtörődömségből nem veszed a pennát a kezedbe és nem értesítesz bennünket, menthetetlenül elveszünk. Adja Isten, hogy kérésünk a huszonnegyedik órában meghallgatásra találjon. Halál a bolsevizmusra! 1 983. február hó TANÍTS MAGYARUL ! TANULJ MAGYARUL ! Ezzel a címmel 1982 elején magyar nyelvtan­­folyam közlését kezdte meg a Buenos Aires-i Magyar Hírlap. A kezdeményezés érdeme a Caracasban elő Forrás István honfitársunkká, aki a Szabad Magyar Újságírók Szövetsége utján ezer dollárt ajánlott fel annak a három szabadföldi magyar újságnak, mely az ifjúságnak szóló ismeretterjesztő, oktató rovatot nyit. Elsőként az argentínai Magyar Hírlap szerkesztői, Dr.Theész János és Czanvo Adorján ismerték fel az ötlet jelentőségét és tavaly tavasszal megnyitották a kéthetenként megjelenő lapjukban a "Taníts magyarul - Tanulj magyarul " ifjúsági rovatukat, mely a nyugaton született és itt nevelkedett uj generációk magyartanulásához nyújt vezérfonalat. A nyelvtanfolyam eddig kinyomtatott anyaga, melynek összeállítását Dr.Theész Janos végezte, kitűnő gyakorlati pedagógiai érzékkel a vártnál is nagyobb sikert és eredményt hozott Buenos Airesben. Fellendült a magyar ifjúsági élet és népszerűvé vált a magyar tanulás.. A jó hirek hallatára más szabadföldi magyar lapok is érdeklődést mutatnak a nyelvtanfolyam iránt. Rozanich István, a Caracasban megjelenő Caribi újság szerkesztője már hónapok óta köz­li folytatólagosan a nyelvleckéket, melyeket a Magyar Hírlap díjmentesen enged át számára. A nyelvtanfolyam viszhangja Venezuellában is jó. Miután amerikai, kanadai, európai sőt auszt­ráliai magyar lapok is felfigyeltek a nyelvtanfo­lyam sikerére és hajlandóságot mutatnak a nyelv­leckék közlésére, remény van rá, hogy egy uj Anyanyelvi Mozgalom bontakozhat ki nyugaton, amivel feleslegessé tehetjük a Budapestről irányí­tott Anyanyelvi Mozgalom szabadföldi működését, így a Magyarok Világszövetsége minden energi­áját a trianoni megszállt területeken elő magyarság anyanyelvének megmentésére fordíthatja. Most kaptunk hirt Caraeasbólés Buenos Aires­­böl, hogy az eredetileg spanyol nyelvterületen

Next

/
Thumbnails
Contents