Kelet Magyarország, 2014. március (71. évfolyam, 51-75. szám)

2014-03-01 / 51. szám

ram NAPLÓ LXXI. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM, ÄRA: 110 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 88 FT A Kossuth tér szép, az állatpark pe­dig izgalmas. PINTÉR ÁGNES 3. OLDAL "Móricz Zsigmond" Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza MAGYARORSZ Scarlett Johansson nem akarja, hogycsak a külseje alapján ítéljék meg. 16. OLDAL FÜGGETLEN NAPILAP SZOMBAT 2014. MÁRCIUSI. REGGEL DÉLBE« ESTE ■ Örökifjú Nyíregyházán lépett fei Hobo pénteken a Hármas oltár című estjével. FOTÓ: RACSKÓ TIBOR Kétszázmilliós civil támogatás nyíregyháza. Az országban a Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyei egyesületek, szerveze­tek a legjobb pályázók közé tartoznak - hangzott el azon az Információs Partnerségi Napon, melynek pénteken a városháza adott otthont.- Az elnyerhető keret csak­nem 8 százaléka érkezett a megyébe, a 256 nyertes pályá­zó összesen 196 millió forin­tot meghaladó támogatáshoz jutott a Nemzeti Együttmű­ködési Alap (NEA) működési és szakmai pályázatain - je­lentette be dr. Latorcai Csa­ba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára. /8. KM Hajléktalanok száma Magyarországon A gondozottak száma (hajléktalanok otthonában, szálláson, éjjeli menedékhelyen) 1993 1998 2002 2005 2009 20111 20121 10684 GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: MTI Tartalomból Gazdaság 4. KM-extra 5. Hazai tájakon 6. Fórum 7. Megyei tükör 8. Megyénk sportja 9., 10., 11. Futár 14. fefet-ttgsmnnBáf 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25. Telefon: (42) 501-510 770133 205061 Nem indulhat új osztály Elmarasztaló ítélet, de a gyerekek maradhat­nak - így döntött a Tör­vényszék a Sója Miklós iskola ügyében. NYÍREGYHÁZA. Kétéves jogvita után pénteken a Nyíregyhá­zi Törvényszék nem jogerős ítéletet hirdetett a Huszár-te­lepi Sója Miklós Görögkato­likus Általános Iskola ügyé­ben. A bíróság a felperes, az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány az egyenlő bánásmód követel­ményének megsértése miatt benyújtott keresetének rész­ben helyt adva megállapítot­ta, hogy a Huszár-telepi gye­rekek számára nem indulhat újabb első osztály - ponto­sabban nem indulhatna, ha az ítélet jogerőre emelkedne. Kocsis Fülöp püspök szomo­rúan vette tudomásul a dön­tést, és fontosnak tartotta, hogy személyesen közölje a hírt a telepen élő családok­kal. A Hajdúdorogi Egyház­megye az ítélettel szemben fellebbezést nyújt be, mert meggyőződésük, hogy az iskolában végzett peda­gógiai munka, kiegészítve a telepen végzett lelkipásztori szolgálattal, nagyban hozzá­járul az ott élők társadalomba való beilleszkedéséhez. Az épület az egyházi fenn­tartónál marad, és mivel az is­kola teljes megszüntetéséről sem döntött a bíróság, azok a gyerekek, akik már az egyház nevelésében vannak, ottma­radhatnak. KM Táncoltak, énekeltek Dankó Dóra, az alapítvány vezetője vette át az utalványokat FOTÓ: SIPEKI PÉTER (Állat)Baráti felajánlást tett NYÍREGYHÁZA. Rehócsin Imre hivatásos vadász. Azt tapasz­talja, hogy sok támadás éri őket a kóbor kutyák kilövése miatt, az emberek egy részé­nek előítéletei vannak a mun­kájukkal szemben. Ezeket szeretné eloszlatni: a lapunk akciójában nyert 10 ezer fo­rint értékű Coop vásárlási utalványát a nyíregyházi Ál­latbarát Alapítványnak aján­lotta fel. /3. KM Tragédia történt a túrái erdőben nyIrtura. Egy középkorú férfi vesztette életét pénteken Nyírtura közelében: az erdei munka közben rádőlhetett egy fa. A rendőrség több órán keresztül vizsgálta a körülmé­nyeket. KM A XVI. alkalommal megrendezett Vécsey-Vásárhelyi kamara néptánc- és népdaléneklési versenyen 27 település 355 diákja mutatta meg tehetségét. fotó: sipeki Péter Első fokú ítélet: nem történt bűncselekmény Ibéria földjén három hétig kertészkedtek BUDAPEST, NYÍREGYHÁZA. - Bűn- cselekmény hiányában első fokon felmentette a hűtlen ke­zelés vádja alól Juhász Ferenc volt honvédelmi minisztert és egykori közigazgatási államtit­kárát, Fapál Lászlót az utóbbi 2006-os''lakásvásárlása miatt indult büntetőügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság pén­teken - tájékoztatta lapunkat az ítélethozatal után dr. Hel- meczy László, a volt miniszter védője. Fapál László 1985-től 2006. március 31-éig katona volt, 2004 decemberétől pedig ­szolgálati viszonyának fenn­tartása mellett, rendelkezési állományban - a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkáraként dolgozott, és 2006 áprilisában ment nyugdíjba. A vád szerint Juhász Fe­renc - a Gyurcsány-kormány honvédelmi minisztereként - 2006 júniusában megszegte a vagyonkezelési szabályokat, amikor engedélyezte, hogy Fapál László megvegye a neki 2005 májusában határozatlan idejű bérleti szerződéssel jut­tatott lakást. /8. KM nagykálló. Egy társadalom fejlettségét az is megmutatja, hogyan tud foglalkozni a fo­gyatékos emberekkel, milyen lehetőségeket nyújt a szá­mukra, hogy teljesebb életet éljenek. Sajnos, Magyarországon a statisztikai adatok még min­dig azt mutatják, hogy az értelmi fogyatékos emberek közül kevesen részesülnek oktatásban, s így alig tudnak elhelyezkedni a munkaerőpi­acon. Szakítva a rossz szoká­sokkal, Nagykállóban 4 éve elkezdődött egy program, amely a fogyatékkal élő em­berek foglalkoztatását és tár­sadalmi beilleszkedését segíti elő. A közelmúltban közülük hatan Spanyolországba utaz­hattak, ahol három héten ke­resztül egy andalúziai kerté­szetben dolgoztak. Precíz, szép munkát vé­geztek, az őket vendégül látó Aprosmo szervezet értékte­remtő teljesítményüket ta­núsítvánnyal ismerte el, amit a hatalok pénteken kis ün­nepség keretében vehettek át. /6. KM-MML ■ Cápák érkeztek Száz új hal, köztük egy homoki tigriscápa és egy barnacápa érkezett Hollandiából a Nyíregyházi Áltatparkba. FOTÓ: MTI, BALÁZS ATTILA m Kultúrházak éjjel-nappal A városmajori művelődési házban a No Techno Country Band húzta a talpalávalót pénteken. FOTÓ: RACSKÓ TIBOR Három ponttal kezdte a tavaszt a Spartacus Nyíregyházi siker a focibajnokság nyitófor­dulóján. labdarúgás. Ettől jobb kezdést aligha képzelhettek volna el a Szpari szurkolói. A legvérme- sebbek a helyszínen nézték meg a honi focibajnokságok pénteki, tavaszi nyitányát, amikor a másodosztály lis­tavezetője a második helyen álló Dunaújvárosnál vendé­geskedett. A nyíregyháziak há­rom pont előnnyel várhatták a derbit, amelyen a győzelmi kényszer elsősorban a házi­gazda dunaújvárosiak vállára nehezedett. Bár a mély tala­jú pályán nem produkáltak csúcsfocit a résztvevők, azért összességében jó kis mécs­esét láthattak az érdeklődők. Mindkét együttesnek akadtak lehetőségei a gólszerzésre, ám ez csak a vendégeknek si­került Bajzát Péter révén, így a Spartacus igen értékes há­rom ponthoz jutott, mégpedig megérdemelten. /9. km

Next

/
Thumbnails
Contents