Külügyi Közlöny 10. 1930

1930-01-30 / 1. szám

X. évfolyam. Budapest, 1930 január 30. Kézirat. 1. szám. KÜLÜGYI m KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISTERIUM. A Külügyi Közlöny 1927 évi január hó 1-től kizárólag a m. kir. külügyministerium és a külképviseleti hatóságok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. küliigy­ministerium és a külképviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályzat mérvadó. RENDELET. 51.582/4—1930. szám. Rendelet Magyarországot gazdasági szem­pontból ismertető tájékoztató összeállítása tárgyában. A párisi m. kir. követség részére a félfor­galom s-zámára megnyitott helyiségeiben leendő kifüggesztés, illetve terjesztés céljából a hazai érdekeltségek hozzászólásával Magyarországot főleg gazdasági szempontból ismertető mellékelt rövid tájékoztató állíttatott össze. Felhívom az összes tényleges m. kir. kép­viseletek vezetőit, hogy székhelyük országa speciális viszonyainak figyelembevételével a mellékelt tájékoztató mintájára, amelyből a váz és az általános adatok megtarthatók — a saját használatára is, hasonló tájékoztatót állítson össze, hogy azokat a felek részére megnyitott helyiségeiben táblázat alakjában kifüggeszthesse, gazdasági kérdésekben tájékoztatást kérő magán­felekhez intézett válaszokhoz mellékelhesse, általában gazdasági propaganda-célokra felhasz­nálhassa, pl. utazási irodáknak stb. megküld­hesse. Az így összeállított tájékoztató egy pél­dánya hozzám annak idején felterjesztendő. Felhívom továbbá a m. kir. külképviseletek vezetőit, hogy a tájékoztatóval — esetleg meg­felelő változtatásokkal, illetve kiegészítésekkel az alája rendelt tb. konzulátusokat is lássák el. Budapest, 1930 évi január hó 27-én. Khuen-Héderváry s. k. Melléklet az ő 1.582 4—1980 számhoz. Hongrie. Poptdation: 8.603,922. Superficie: 93.010 km 2. Langue: hongroise. Capitale: Budapest, situation splendide sur les deux rives du Danube, station balnéaire de toute premiere importance, bains thermaux, bains de plage d'été, théátres, attractions, musics-halls, concerts, lieux d'excursions, plu­sieurs excellents musées. Habitants: 1.000,000 environ. 1 Principales villes: Szeged (pron: Séguéde) environ 170.000 habitants, sur le Theiss, ville toute moderne et de mouvement. Debrecen (pron: Débrétzéne), 120.000 habi­tants, au voisinage du célébre puszta „Horto­bágy". Kecskemét (pron: Kétskéméte), 73.000 habi­tants, centre de la produetion de fruits. Győr (pron: Dieur) 60.000 habitants, ville industrielle sur le Danube á mi-chemin entre Budapest et Vienne. Miskolc (pron: Michcoltz), 57.000 habitants, importante ville industrielle au pieds des mon­tagnes Mátra et Bükk, prés de cette ville, á Diósgyőr se trouvent les grandes fonderies et aciéries de l'Etat. Dans sa proximité se trouve aussi Mezőkövesd, centre de Tart populaire hongrois. Pécs (pron: Pétch) 50.000 habitants, an­cienne ville universitaire. Sopron (pron: Chopron) 40.000 habitants, ville d'architecture ancienne, prés du lac Fertő. Centre d'excursions: Le Lac de Bnlcdon, le plus grand lac de 1'Europe Centrale, entouré de stations balnéaires et de bains de lac, des stations aménagées comme séjours villégiatures.

Next

/
Thumbnails
Contents