Jersey Hiradó, 1962 (43. évfolyam, 9-49. szám)

1962-03-01 / 9. szám

A VOLT MAGYAR NŐI ÉS FÉRFI KLUB ALAPÍTÓ TAGJAIHOZ. Ezúton felhívom a volt Magyar Női c ^éríi Klub nehezen dolgozott alapító tagja c a figyelmét arra, hogy nagyon fontos ben szíveskedjenek egybejönni a márciu 3-án, vasárnap délután 2 órakor tartandó gyűlésre, mely az Amerikai Magyar Demokrata Klub helyiségében 105 S South Clinton Ave. lesz megtartva. Nagyon fontos, hogy a fentemlitett ügyben tartandó gyűlésre kivétel nélkül jelenje meg minden egyes (Charter Member) alap tag. Breitenbach . fné volt élne ’ >. EGY HÉT A BUDAPESTI MOZIKBAN: A MOZIK MŰSORTERVE: (FEC) A budapesti mozik műsorterve jel­lemző a kormányzat folyamatos és következe­tes szovjetizáló politikájára. Beszéljenek aláb­biakban a számok : Egy hét leforgása alatt a budapesti mozik­ban 25 szovjet filmet játszottak, de csak 18 magyart. Amerikai film 5 ment (Hüvelyk Matyi, Francis, Vidéki Lány, Shaw Szent jo­­hanna-jának filmváltozata és Háború és Béke. Ez utóbbi hetek óta, zsúfolt házak előtt megy). Keletnémet film nyolc, csehszlovák és fra icia film 6-6 ment, olasz 5, angol 4, bolgár és ro­mán 3-3, mig 1-1 egyiptomi, osztrák, indiai, koreai és lengyel filmet is bemutattakk. HUNGARIAN - AMERICAN WEEKLY ÄSTLV” KL: Megjelenik minden ceiitÄrtäkSn T * t r\nr-' . r ' . .1/ s O GEOENDAY ‘l* Wk.«t6- CERENDAY MIKLÓS '' !C1AL ,hr > ^ntor, and í ,.d ElAfixetl«! ár* egy tere $1.50. Ce ledébe ée Earépéke 13 00 — TeUpboeet $-49*8 5*erke#zt6*ás; *• kirndShiv*«*] 2? M»»oock A-r* T r«»tofc ix ■I I whim min rr-rn--------------r-----------r—mrmrriTirTrw'THri iriTír ~tp r----------m-T-rrn-i ■ - r lor n um mia uim i n......................— — r irrm—"rirrn nirrii rnimr—ir'iinTnirim NEW ART BOOKS INGYEN KOSZT ÉS LAKÁS. Notórius Naplopó üres zsebekkel és korgó gyomorral megállt a tengerparton és azon töp­rengett, hogyan tudna segíteni siralmas hely­zetén. Gondolta magában legjobb lenne, ha becsuknák, egy testrezálló fogházban legalább ingyen kapna "koszt* és kvártélyt. Hazament a szállodájába, ahol bejelentette, hogy nem tudja az esedékes szobaszámláját megfizetni tehát tegyenek ellene feljelentést. A hotel tu­lajdonos azonban megnyugtatta: "Nincs sem­mi baj” majd fizetni fog ha pénze lesz”. Az éhes ember azután elment a vendéglőbe, meg­evett egy remek ebédet, mely után bejelentette, hogy nincs pénze. Tegyenek ellene feljelentést. A vendéglős azonban udvariasan azt mondta “arról szó se lehet, majd fizetni fog, ha lesz pénze ’. Utolsó kísérletként beült egy taxiba és a rendőrségre hajtatott. A bejáratnál meg­próbálta a soffőrt rábeszélni, hogy itt a legjobb alkalom, a helyszínen vagyunk, tegyen ellenem feljelentést, mert egy büdös vasam nincs, fizet­ni nem tudok. A taxi driver véletlenül finom ember lévén elutasította szegény ördög kéri ét és megnyugtatta, hogy ráér fizetni, ha majd lesz pénze. Ezek után a szerencsétlen flótás szabad lesz mint a madár, de éhes mint a far­kas . . . By: Gabriel Lukas. Of the many new art publications one has a chance to run across during a season, this writer was especially impressed by two Ger­man art books which he had a chance to consult recently. These were the “Romanische Plastik in Europa” (Sculpture of the Romanesque Era in Europe) and the “Baukunst des Barock in Europa” (Baroque Architecture in Europe). Both form part of a series entitled “Kunst - Bildbande” (Picture Volumes of Art) and are published by the Umschau Verlag, Frankfurt, West Germany. Four ooks belonging to this series deal with the hi >ry of architecture and the other three are or arious artistic subjects. The book on Romanesque sculpture in Europe tackles a rather infrequently touched subject in art history and therefore the many beautiful examples contained in this volume are quite an eye-opener to the uninitiated. Baroque art is gaining in these last few decades more and more recognition after a long period of comparative neglect. The volume on Baroque Architecture in Europe not only shows many splendid examples of the Baroque vir­tually from every country of Europe, but in­cludes also numerous buildings belonging to the Rococo era. Indeed the transition from Baroque to Rococo at times is hardly noticeable. Both volumes contain hundreds of well photographed ilhistra? - w>ns and have subtitles both in German and English. They are a feast to the eye of the art connoisseur and the layman as well. The books are obtainable at better book stores in the United States. SÁNDOR-JÓZSEF NÉVNAPI PARTY MÁRC. 17-ÉN, 18-ÁN, 19-ÉN, SZOM­BAT, VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN ESTE A SZÁNTAIÉK ITALMÉRÉSÉBEN. Rideg Manó szemrehányást tesz a Palika tanítójának, hogy a gyerek nem halad sem­mit. Dehogynem, — mondja a tanító. — Na kérdezzen tőle valamit, hadd halljam, hogy fe­lel. A tanító erre igy szól a gyerekhez: — Mondjál nekem fiam egy egyszerű köz­mondást. A gyerek hallgat. "Hallgatni arany.” KÖVETENDŐ PÉLDA. SZÁNTAI MIHÁLY Nagyszabásúnak Ígérkező Sándor - József Névnapi Party színhelye lesz a Szántai Mihály kiváló honfitársunk és neje tulajdonát képező Szantai s Bar, a 629 Whittaker Ave. a Betty St. sarkán, mely alkalomra ezúton szivélyesen vannak meghiva az összes Sándorok és Józsefek valamint a város és a környék szórakozni vá­gyó magyarsága. MÁRC. 17-ÉN, 18-ÁN ÉS 19-ÉN, SZOM­BAT. VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN ESTE lesz *.".gyvj*vuri Legyem et* ai* . i i ,;zcvcti a'fesz­telen baráti légkört, mert kitűnő magyar zene mellett fog mulatni a közönség. Elsőrendű kiszolgálásról a Szántai házaspár szavatol. ízletes falatokról, valamint hűsítőkről is gondoskodás történt. Tehát március 17-én, 18-árí, 19-én a Szán­taiék italmérésében legyünk ott minél nagyobb számban a Sándorokkal és Józsefekkel együtt az újonnan átalakított helyiségben. SZENVEDÉLY. Tísztefortei értesítjük tagtársaánfcaí, ko«y minden az egyesülettel kapcsolatos ügyben; születés, haláleset, betegség, Kavidsjok fizetése, ragy bármilyen biztosítási kötvényekké! összefüggő ügyben, irr formádéért ■ trentom kerületi irodához kefl fordttlm. Pénzszedésí csak a kerületi irodában tartunk nartdea kedden, oaő­­l&rfeokon & pénteken reggel 9-től12-ig és délután 1 órától 54g. A fiók gyűléseit s' fewiap második vasárnapján tartja pontosáé iá után 2 órai kezdettel ..az, irodahelyiség gyüiéstmriében. Kerületi irodánk címe 1030 South Broad St., Trenton 10. N7. J. Iroda órák; kedden, csütörtökön és pénteken reggel 9^(03 12~ég át déhtón I órától 5-ig. — Telefon szám: OWeo 5-3540. Tagtársi tisztelettel A VEZETŐSÉC. Keletnémet zónában a bíróság Károm hó­napi börtönre ítélt egy asszonyt, mert megen­gedte, hogy fiatal fiai bűnözésre csábitó szenny­irodalmat olvassanak. Az anya az ítélet indo­kolása szerint, felügyeleti kötelességét bűnö­sen elmulasztotta. Ezt a példát az amerikai h róságoknak is követni kellene, mert ilymódon lemától megszabadulna. az itteni gyermekbünözők száma lényeges csök­kenést mutatna és u' ’ ánk egy súlyos prob: felmutatására kötél WHAT CAUSES LEUKEMIA NO ONE KNOWS. . /"V * • WHAT CURES LEUKEMIA ? NOTHING, NOW. Every 45 minutes, leukemia kills an American man, woman or child. Give for research to find a cure and stop the heartbreak of leukemia. Give generously to your LEUKEMIA SOCIETY Munkácsy Mihály a világhírű magyar les­­tőmüvész egy amerikai rajongójától egy mil­liomos bankártól a következő sorokat kapta: Tisztelt Uram! Egy igen nagy szívességre ké­rem Önt es remélem megbocsájt merészsége­mért. Kézzel festett levelező lapokat gyűjtök és roppantul lekötelezne, ha Ön saját kezűleg festett képes lapokat küldeni kegyeskednék. Minden bizonnyal ezek a lapok volnának gyüj­­m?^on fogtiszteinek. A legjobb reményben előre is megköszönöm nagy szívességét és ma­radok halas lekötelezettje Thomas Murphy. *' Munkácsy Mihály az amerikai bankár le­velére igy válaszolt: “Tisztelt Uram! Igen nagy szívességre bátorkodom Önt felkérni. Én ugy'a­­tom Ön az elsők között volna, nis ezer dolláros bankjegyeket szeretnék gyűj­teni, igy tehát nagyon lekötelezne, ha Ön ke­gyes lenne néhány darabbal megajándékozni. Minden bizonnyal ezek a bankjegyek lesznek az én szerény gyűjteményem legértékesebb példányai és mondhatom, hogy Ön az elsők között volna, akik ily módon megtisztelnek. Kedvező nagybecsű elintézésének reményében vagyok kiváló tisztelettel, “Munkácsy Mihály.” ~Á MAGYAR DEMOKRATÁK * GYŰLÉSÉRŐL Az Amerikai Magyar Demokrata Club ren­des havi gyűlését minden hó 2-ik vasárnapján | fogja megtartani saját helyiségében, 1051 So. Clinton Avenue alatt, melyre a tagok tömege# megjelenése kéretik. Utólag is tisztelettel kérjük a tagok min# nagyobb számban való megjelenését í _ A TISZTIKAR. j Tills newspaper is owned, managed and produced m our own printing plant in Trenton, New Jets# Trenton, N. J.. 1962 március 1. Vol. XXXXIII. évi.. No. 9. szám. KÖZMONDÁS Egérfogóval szerzet feleseg Egy kis falucskában egy agglegény a ga­rázda gyerekek ellen egérfogót helyezett el az előszobájában. Másnap reggel csengettek és akkor eszébe jutott, hogy a mosoda csinos kis­asszonya hozza haza a tiszta fehérneműket. Mivel az előszoba ajtaja nyitva volt, a leány bejött és az egérfogó rabul ejtette. Sikoltozá­sára a fiú kiszabadította, de az eset olyan mély benyomást tett rá, hogy utána ő került csap­dába, mert néhány nap múlva feleségül vette a szép mosódás leányt. Én azt hiszem ez talán az első eset, hogy valaki egérfogóval szerzett magának feleséget, pláne olyan tiszta nőt, mint ez a mosódás kis lány volt. A WILLIAM PENN FRATERNÁL1S EGYESÜLET TAGJAIHOZ

Next

/
Thumbnails
Contents