Itt-Ott, 1993 (26. évfolyam, 1. (122.) szám)

1993 / 1. (122.) szám

Az ITT-OTT kiadója a Magyar Baráti Közösség Tanácsa. Megjelenünk évente négyszer. Egy példány ára portóval $7.50, tengeren túlra $10. Előfizetés: MBK tagsági díjjal (szavazati Joggal): egyénenként, 111. családonként: $40 Csak előfizetés, tagsági díj nélkül: $20 A teljes tagsági díj és minden azon felüli támogatás az US adóból levonható! MBK elmek, telefonszámok: Figyelem! Az Ada-i postafiók ideiglenesen lezárva! Szerkesztőség:-titkárság: MBK/ITT-OTT P.O. Box 15126 Portland, OR 97215-0126 (USA) Tel: (503) 234-7132 (Éltető) (503) 725-5278 (voice mall) E-mail: bnle@psuorvm.bitnet lelteto@delphi.com Előfizetés, tagsági díj, adományok: MBK/ITT-OTT 27643 Laurell Ln. North Olmstead, OH 44070 (216) 779-7791 (Hargitai) A Reménység-tavi (Lake Hope) találkozóra jelentkezés, szállásfoglalás: MBK/ITT-OTT 11312 Fitzwater Rd. Brecksvilié, OH 44141 (USA) Tel: (216) 526-4587 (Bőjtös) Kérnénk a megfelelő küldeményt a megfelelő címre! Új címekre szívesen küldünk mutatványszámot! A Magyar Baráti Közösség (MBK) Oregon államban bejegyzett, felekezet nélküli magyar vallásos - kari­tatív - kulturális társaság, melynek céljait a hatósá­gok által jóváhagyott alapokmánya így határozza meg: „to promote non-denominational religious life Ín the Hungarian tradition, charitable work by and among people of Hungarian extraction, and cultur­al-educational endeavors that further Hungarian values... The Corporation is organized exclusively for the above purposes, within the meaning of sec­tion 501(c)(3) of the U.S. Internal Revenue Code. Notwithstanding any other provision of these arti­cles, the Corporation shall not carry on any activity not permitted under ORS Chapter 61, or by an or­ganization exempt from Federal Income Tax under section 501(c)(3) of the U.S. Internal Revenue Code.” Költségeit a Magyar Baráti Közösség tagdíjakból, barátainak adományaiból, előfizetésekből, részvételi díjakból fedezi. Az ITT-OTT szabad fórum. Sem politikai, sem felekezeti, sem világnézeti szempontból nem cen­zúrázunk. A magyar eszmecsere a célunk, minden civi­lizált vitának helyet adunk. Cikkeket, verseket, szépirodalmi termékeket, leveleket, esszéket, prédiká­ciókat, riportokat, recenziókat, tanulmányokat kérünk olvasóinktól, angol nyelven is, ha magyar vonatkozásúnk. Magyarországi írókat első közlés es­etén lelehetöség szerint szerény összeggel honorálunk, s amint megoldható lesz, ugyanezt kiterjesztjük a kisebbségben élőkre is. A honorárium összegét és kiu­talását a szerkesztőség dönti el, csakúgy mint a kö­zlést. A szerkesztőség döntése végérvényes. Kéziratot nem őrizünk meg, nem küldünk vissza. Magán­­levelezést általában nem folytatunk — elnézést kérünk. A főszerkesztő FAX-szal elérhető: Dr. Louis J. Éltető, Dept. FL Portland State University (USA) (503) 725-4882 ITT-OTT 26. évfolyam, 1. szám, 122. önálló kiadvány. Lapzárta 1993. június 30. Felelős szer­kesztő: Éltető J. Lajos (Portland, OR). Szerkesztőbizottság: Nagy Károly (Piscataway, NJ), Nyeste Zoltán (Hopatcong, NJ), Pomogáts Béla (Budapest). Intézőség: Hargitai István (North Olmstead, OH), Kovács Árpád (Silver Spring, MD). E számot szerkesztette: Éltető J. Lajos. Szedés: Éltető J. Lajos. Munkatársak: Cseh Tibor (Midland Park, NJ), Cúth János (Komámo), Éltető J. Lajos, if). Gábor Sándor (Sao Paulo) Harkó Gyöngyvér (Somerset, NJ), Kántor Lajos (Kolozsvár), Ludányi András (Ada, OH), Magyar! Sándor (Svájc), Mózsi Ferenc (Chicago), Papp László (New Canaan, CT), Pomogáts Béla. — E szám személyi okok miatt késik. Elnézést kérünk. © COPYRIGHT MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG, INC., P.O. BOX 15126, PORTLAND, OR 97215-0126, USA

Next

/
Thumbnails
Contents