Itt-Ott, 1981 (14. évfolyam, 1-4. szám)

1981 / 1. szám

Lapunk a MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG kiadványa. Nem üzleti vállalkozás - a magyar eszmecserének eszköze,'amelyre szétszóródottságunk miatt szükségünk van. Megszabott előfizetési dijunk nincs, költségeinket kizárólag ba­rátaink adakozásából fedezzük. A MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉGben szavazatra jogosult minden személy vagy házaspár aki évente legalább tiz dollárt adomá­nyoz az ITT-OTT-nak. Hozzászólásokat, leveleket, cikkeket, verseket, egyéb irodalmi termékekeket kérünk közlésre. Lehetőség szerint szeretnénk alkal­mat adni mindenkinek a publikálásra. Előnyben részesülnek a rövid, kevés javitást követelő, ritka sorközzel gépelt iratok. A közlést illetőleg a szerkesztők döntése végérvényes. A lapban közzétett anyag kizárólag az irók véleményét fejezi ki. Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza. Levelekre személyesen csak akkor válaszolunk, ha ez lényeges. Elnézést kérünk. Az ITT-OTT-ban közölt anyag idézését vagy átvételét engedélyez­zük pontos hivatkozással. A lap kiadója a MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG TANÁCSA. A kiadóhivatal/szerkesztőség cime: ITT-OTT P.0. BOX 112 Ada, OH 45810 USA ITT-OTT 14. évfolyam, 1. szám. Lapzárta 1981. március 20. E számot szerkesztette Éltető Lajos /Portland, OR/. Szedés: Éltető Lajos /Portland, OR/. Iroda: Sass Márton /Chicago, IL/ és Ludányi Panni /Ada, OH/. Nyomda: Ludányi András /Ada, OH/. Munkatársak: Csicsery-Rónay István /Washington, D.C./, Csoóri Sándor /Budapest/, Kannás Alajos, Lipták Béla /Stamford, Conn./, Ludányi András /Ada, OH/, Nagy Károly /Somerset, N.J./, Nagy Károly Endre /Columbus, OH/, L. Kovács Klára /Hackettstown, N.J./ és Zas Lóránt /Thousand Oaks, CA/. ITT-OTT is a publication of the MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG, Inc., 3306 SE Taylor, Portland, OR 97214. 1

Next

/
Thumbnails
Contents