Evangélikus főgymnázium és al-reál tanoda, Igló, 1865

I. A lényíalálkozásra vonatkozó észrevétel. Legyen (S) fénylő pont, mely az MN, MjN*, M2N2 lencserendszer közös tengelyében fekszik. Föladatunk azon idő meghatározása, mely alatt (S)-bö.l kiinduló SA fénysugár háromszori megtöretés után (Sj) pontba érkezik, a hol SS! fősugarat metszi. SSj vonalat veszszlik az összrendezöi rendszer x tengelyéül, melynek kezdőpontja (S)-ben feküdjék. (A)-nak összrendezöit (x y)-nal, (A,)-éit, mely pontban SA a második válaszsikot találja, (x, yi)-gyel és (A2)-éit, a hol a harmadik válaszsikot metszi, (x2 y2)-vel s fölteszsziik, hogy a fénynek terjedési sebessége az első, MN válaszsik előtti közegben (v), a másodikban (v4), a harmadikban (v2y) és a negydikben (v-3), végül SSt~ a legyen. A törési törvény szerint: .. v sin O- % ' T7 sinß ’ mely egyenletben « = SAD a beesési és/?=DAA! a törési szög. Továbbá ADS szöget, melyet képez MN vonal (A) pontban! DD deréklöje az x-tengelylyel, (m) által jelölvén és (A,)-böl AjC függélyt húzván AB egyenesre, úgy hogy AAtC = n, könnyű lesz átlátni a következő egyenletek helyességét: SD : SA = sin a : sin m, a honnan ered és SD . sin « = sin m A,E : AA, = sin ß : sin m, sin ß — A,E ä7ä^­honnan sin m.

Next

/
Thumbnails
Contents