Evangélikus főgymnázium és al-reál tanoda, Igló, 1865

TARTALOM. I, Értekezés. II. Adatok a tanoda történetéhez. III. Az 1865/6-ki tanterv átnézete. IV. Tantárgyak és tankönyvek az 1866/6-ki iskolai évben. V. Tanszerek. VI. Tápintézet. VII. Iskolai felügyelőség. VIII. Tanári testület lSö^-ban. . IX. A tanuló növendékek átnézete I865/6-ban. X. A tanulók névsora.

Next

/
Thumbnails
Contents