Evangélikus főgymnázium és al-reál tanoda, Igló, 1865

ÉS AZ. AZZAL EGYBEKÖTÖTT AL-REAL TANODÁRÓL AZ 1868/6-ki TANÉVBEN. KÖZZÉ TESZI PÁKH KÁROLY EZ ÉVI IGAZGATÓ TANÁÉ. PEST. Nyomatott Heckenast Gusztávnál. ísee. TUIIÖSITVÁHI . ' AZ IGLÓI ÁGOST. HIT?. ÉVÁIG. FŐGYMIASIUM

Next

/
Thumbnails
Contents