Evangélikus főgymnásium és al-reál tanoda, Igló, 1864

I. Tájékozásul. II. Az 1864/s-ben követett tanterr. III. A tanterv átnézete. IV. Tanszerek. V. Tápintézet. VI. Tanári testület 1864/5*ben. VII. A tanuló-növendékek 1864/5-ki rovatos átnézete. VIII A tanulók névsora. IX. Az 1864/6-kl nyári vizsgálatok rende. 0 TARTALOM.

Next

/
Thumbnails
Contents