Evangélikus főgymnásium és al-reál tanoda, Igló, 1864

£ A PJJ& » > IGLOI ÁGOST. IIITV. EVANG. FOGYMNASIUM ES AZ •• __ •• A ZZAL EGYBEKÖTÖTT AL-REAL TANODÁRÓL AZ 136%-ki TAIEVIIEI, KÖZZÉ TESZI EZ EVI IGAZGATO-TANAR. NYOM. WERTHMÜLLER JÁNOS ÉS FIA BETŰIVEL. 1865. % ^ ^ ^ ^ ^ ^ jjjj^k n" ®iai äJLusäi:

Next

/
Thumbnails
Contents