Hitünk, 1979 (27. évfolyam, 5-8. szám)

1979-05-01 / 5-8. szám

BETEGÁGYON Emlékeztető kereszt alatt tusakodők szamara. 1) Semmi esetre se nézz ma gadra és ne vélekedjél ma­gadról a te érzésed szerint Hanem ragadd,meg és csüngj azokon az ^igékén, amelyetet Isten nevében adnak eléd. 2) Ne gondold, hogy te vagy az egyetlen, aki üdvössé - gedert ennyibe tusakodik. Szerte a világban sokan szenvednek hasonlóképpen, ahogyan szent Péter írja első levele 5»9-ben. 3) Semmiképpen se akarj szabadulni a ^kereszttől és a tusakodásból Isten akara ta nélkül, Iranern mondd Ne~ ki vidáman es egyre nagyobb bizodalomma^¡ ”A Te akara­tod, ne az en akaratom le­gyen meg, szerető Atyám!" 4) Nincs hatásosabb orvos­ság, mint az, hogy kezdj el olyasféle beszédet, mint Dávid a ^18. zsoltárban: "D_i cserem es segítségül hívom az Urat, és ß megment en­gem mindattól, ami engem megkísért." Mert a csügge­­dés gonosz lelke nem űzhető el szomorkodással, panasz­kodással és aggodalmaskodas sal, hanem Isten dicséreté vei:* ettől lesz vidám a aiv, 5) Adj hálát szorgalmassan Istennek, hogy méltónak bárt ilyen meglátogatásra. Nem baj az ilyesmi, sőt Isten kegyelmének és szeretettnek legbiztosabb jele. Ilyen e­­setben olvasd, imádkozd és énekeld a 1^2. zsoltárt; mert az különösen erre valé 6) Semmiképpen ne kételked­jél a hü és igaz Isten Ígé­retében. Isten éppen azért Ígérte, hogy meghallgat, és éppen azért parancsolta,hogy kérj tőle, hogy tudd és erő sen hidd, hogy meghallgat téged. Mert Krisztus mondja "Bizony mondom nektek, min­­denjamit kértek, higgyétek csak, hogy megkapjátok, ak­kor bizonyosan meg is adatik. Kérjetek és adatik, keress_e tek és találtok, zörgesse - tek és megnyittatik nektek. Mert hol van köztetek olyan gyermek, aki atyjától kényé rét kér, s az követ ad nekT helyette? Ha pedig ti, akik gonoszok vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, meny­nyivel inkább ad a mennyei Atya Szentlelket azoknak,a­­kik kérik öt." 7) De jól ismerd meg Krisz­tust is, mert ö fizetett meg bűneinkért és általa kapjuk Isten kegyelmét. Ne érint - kezzél Istennel a magad ne­vében a Közbenjáró nélkül. L.M.

Next

/
Thumbnails
Contents