Hitünk, 1979 (27. évfolyam, 5-8. szám)

1979-05-01 / 5-8. szám

Emlékeimből fMLEKEIMBÖL cím alatt cikksorozatot indítunk el, melyben alapí­tó tagok legszebb emlékeiket idézik fel az elmúlt 25 év törté - nelméböl. Az elsőt e sorozatban ifj. Keve László mérnök tollá­ból közöljük. A gyülekezethez való hosszú viszonyomat 3 témakörben gondolom összefog la In i : 1. Ifjúsági munka a múltban: Az 195^-1960 -as években kez­dett az ifjúsági munka kifejlődni, eleinte Leskó Bélával, ké - söbb Hefty Lászlóval az élén. Akkori tagok voltak többek kö - zott Koppányi Emese és Zsolt, Marikovszky Eszter, Kesserü Klári és József, öcsém, jómagam s még néhányan akik neve már nem tor át a múlt kődéből. Kopjafákat faragtunk, a bibliát tanulmányoz_ tűk, ping-pongoztunk, kirándulgattunk, s néha résztvettünk a ka_ rácsonyi vásárok előkészítésében. 2. Az énekkar és a gyülekezet. Eleinte Zwinz Károly, később édesapám vezetésével az énekkari résztvétel számomra sokat je­lentett, mert fgy legalább be tudtam jól gyakorolni megint a kottáról való olvasást, amit gyerekkoromban a Nemzeti Zenedében szolfége-órákon tanultam, s boldogságot nyújtottunk a gyüleke­zetnek is, mikor jól énekeltünk. 3. A gyülekezet európai távlatból. Az 1971-1976 évek között Európából figyeltem a gyülekezet életét. Hogy mennyire "híres" a gyülekezetünk távoli más magyar körökben is, ezt pl. akkor észleltem, mikor Münchenben meg 1átogattam egy ottani magyar u­­rat, Dr. Fáy Gedeon, akire nagyon kellemesen emlékszek vissza. Vele beszélgetve kiderült, hogy Dr. Váez Elemér bátyámnak jó is_ meröséröl és levelező-barátjáról van szó - elég részletes isme­rete volt arról hogy kik a presbiterek gyülekezetünkben, ki a lelkészünk, s kik a leghűségesebb szolgálói gyülekezetünknek. Ez a derék, nemeslelkU magyar úr, aki a Johannita-Rendnek egyik vezető tagja, nagy becsületben tartotta gyülekezetünkben a köz­munkás szellemet, az adakozókészségei, az összefogást. Egy másik alkalommal már majd egy évtizede ennek, Buda­pesten, egészen véletlenül vettem hírét megint gyülekezetünk­nek. Elmentem Budán egy istentiszteletre, ahol Csengody László (Folyt, a 6. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents