Hitünk, 1979 (27. évfolyam, 5-8. szám)

1979-05-01 / 5-8. szám

NUESTRA FE, es una publicación de la Asociación Cristiana Evangélica Luterana, CONGREGACION "LA CRUZ DE CRISTO", AMENABAR 1749, BS. AS. T.E. 784-1898 Propiedad IntelectuaLN Director: von Hefty Leslie (Impreso como manuscrito). XXVII. ÉVFOLYAM MÁJUS - AUGUSZTUS 1979 5-8. SZÁM Uj utakon akkor közlekedünk helyesen, amikor az újonnan felvett tagoknak is módot adunk a keresztyén életben való növekedésre. Amikor gon_ doskodunk teológiai ismeretük bővítéséről, hogy ök is Krisztus felel ös tanítványaivá és bizonyságtevöivé válhassanak. Az Ör ö­­ket ¡s fel kívánja használni országa építésére, mert országát az evangélizáció útján terjeszti. Feladatunk és célunk újabb leánygyülekezet formálása a Szentlé­lek segítségével. Ez csak akkor lehetséges, ha híveink mindenütt és mindenkor arra törekednek, hogy a meg nem tért és csak névleg keresztyén embertársaikat tudatossan és hűséggel a Krisztushoz vezessék. Azért, hogy ök is újonnan szülessenek a Lélek által és szabadokká váljanak a bűn és a halál hatalmától. Mindnyájunk közös célja embertársainknak Istennel való békesség­re jutása, fegyelmezése a hit dolgában, hogy mint érett és hü ta_ nítványai Urunknak, szintén csatasorba álljanak, és Isten orszá­ga építőivé váljanak. Minden más meggondolás és célkitűzés gyüle^ kezetÜnkben csak másodlagos szerepet tölthet be e főcél mellett. Segíts e cél elérésében.' Hefty László

Next

/
Thumbnails
Contents