Hitünk, 1976 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1976-01-01 / 1-3. szám

NUESTRA FE, es una publicación de la Asociación Cris­tiana Evangélica Luterana Congregación La Cruz de Cris­to, Amenabar 1745, 1426 Buenos Airee, T.E.: 73-1898» Propiedad Intelectual N° 1271001. Director: L. Hefty. XXIV.évf«yarn 1^76 január - március 1-3 szám GONDOLATOK KÖZGYŰLÉS ELŐTT '«r A jelen, mint az elkövetkezendő észtén dö is dönt» befolyással lesz gyülekezetünk jövőjéra. Bár az évi rendes közgyűlés általában inkább a szá­madás ideje, úgy érzem, most inkább a jövőbe tekin­tés, a jövőt építés alkalma kell legyen. Istennek való mélységes és alázatos hálaadásunk mellett szám ca kell vegyük a gyülekezeti jövö összes időszerű kérdéseit. Jelen sorok keretében csak egyet-kettöt érintek a fontosabbak közül. A gyülekezet két igen fontos problémá'­­ja, amelyeknek rendezése szinte torábbi halasztást nem szenvedhet: a gyülekezetünk és az IELU közötti viszony rendezése, valamint a lelkészi status sza­bályozása. Alapszabályunk az IELU-hoz való viszo­nyunkról csak két helyen tesz említést. A 2.pont a./ bekezdésében, ahol a két egyház hitbeli azonosságá­ról szól és az utolsó, a 30.pontban, amikor a gyüle kezet esetleges feloszlása vagy megszűnése esetén alapszabályunk elsőszámú "örökösként", jogutódként

Next

/
Thumbnails
Contents