Hitünk, 1975 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1975-01-01 / 1-3. szám

HITÜNK XXiII. évfolyam január - március 1-3 szám „Szentek ” Csengettem. A kémlelö-l nik az ajtón elsötétedett. Aztán halk léptek távolodtak. Vártam jó ideig.Végre határozott cipökopogás közeledett s kinyilt az ajtó, Udvariasan betessékeltek a nappaliba. A házigazda za vartan elmondta, hogy bizony már jó ideje nem talál­koztunk a templomban. Aztán szinte önérzetesen hozzá fűzte; "Mi nem vagyunk szentek, de imádkozni szoktunk'. Amint befejeztem Izráel fiainak a pusztában tör - tént 40 éves vándorlásának, és kánaán elfoglalásának összesüritett történetét a vasárnapi iskolásoknak,az egyik gyermek ártatlanul hozzá fűzte: "Olyan volt ez a mese, mint amikor Nagypapa elmondta nekünk, hogy hogyan menekültek el otthonról és érkeztek Argentinéban Átolvasva a levélváltást e gyülekezet egyes alapi_ tó tagjai és a külföldön élő magyar protestáns lelké_ szék között, az ember nem kerülheti el a párhuzamvo­nást az Egyiptomból menekült, pusztában vándorolt és az Ígéret földjére érkezett Isten választottjai, va­lamint a 2. világháború elvesztése után ide kivándo-

Next

/
Thumbnails
Contents