Hitünk, 1974 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1974-01-01 / 1-3. szám

~&¿/£Wos-#;x¿z XXII o évfolyam - is.nnár - március 1-3 szám Már jól 'bent járunk az új esztendöben. Már nem mondjuk vagy halljuk -sokszor, v^y legtöbb­ször csak megszokásból- boldog új esztendőt! Talán éppen ezért tehetjük fel ma már ezt a kívánságot kérdés formájában; boldog a mi új esztend.önk? Lel­ki szempontból keresve erre a választ, ha. csak meg közelítőleg is igazai: akarunk lenni, mértékül nem vehetünk mást, mint az Isten igéjét. Két igehely kínálkozik a válaszra a legalkal­masabbnak. Az egyik a 32. zsoltár bevezető verse: "Boldog az, akinek hamissága megbocsájtatott, vétke elfe­deztetett, akinek az Ür bűnt nem tulajdonit. " Bs a másik Pál korintusbeliekhez Írott második le­velében olvasható (5:17): "Aki Krisztusban van, új te­remtés az." Múltunk és jelenünk feletti meddő meditálás, vagy a jövö bizonytalanságainak latolgatása helyett tö­rődjünk inkább azzal, hogyha keresztényi értelem -

Next

/
Thumbnails
Contents