Hitünk, 1974 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1974-01-01 / 1-3. szám

ben nem kezdődött még el "boldog új esztendőnk" i­­gyekezzünk ezt elérni. Ne essünk kétségbe, nem kés tünk még el semmit, elkezdhetjük azt bármikor, így ma is. Nem kell mást tennünk csak ráhelyeznünk bű­nökkel, megalkuvásokkal teli eddigi életünket a fenti két igére. Mert nem érdekes, hogy mi volt ed­dig, nem lényeges, hogy lelkileg üres, tartalom nélküli volt minden új esztendőnk?! Egy a fontos; ma álljunk oda azok közé, akik Jé­zussal új évet, új életet akarnak kezdeni. Jézus meg tud újitani mindenkit és mindent; új, erős hit tel tölti meg lankadó szivünket és erösiti meg ben nünk a szeretetet, szeretetének kiapadhatatlan gaz dagságából. Ez nem csak lelki, de anyagi téren is igaz, Üj lesz általa látásunk, életünk, még gondwk is! Mert jövőben minden törekvésünk arra fog irá - nyúlni, hogy megmaradhassunk a keskeny úton, mely Hozzá és igy az örök élethez vezet. Boldog már az új esztendőnk? Ha nem, ne folytas­suk, ahogy eddig tettük, eddig éltünk. Keressük Jé zust és kövessük Ot, Aki elhozza kedves esztende - jét, a valóban boldog új esztendőt mindannyiunknak. A boldog új életet egyedül 0 adományozza. Miért járjunk tovább a kárhozat útján és miért éljük to­vább eddigi bűnös, Isten előtt felelelötlen életűn két, amikor Jézussal boldog új esztendőt kezdhe - tünk? V. E.- 2-HITÜNK. Informativo c!c la congregación “LA CRUZ DE CRISTO”, Iglesia Evangélica Luterana Unida. Amcnabar 1749, Buenos Aires. — (Impreso como manuscrito.) Dirección* Leslie E. von Hefty Pastor

Next

/
Thumbnails
Contents