Hitünk, 1972 (20. évfolyam, 6-12. szám)

1972-06-01 / 6-7. szám

XX évfolyam 6-7 szám A SÁFÁR FELELŐSSEGE A mai evangéliumi ige (Lk. 8; 16-18) arra atéi^ re hívja fel figyelmürikefc, hogy sáfárok vagyunk; sá fárai annak, amit Urunk ránkbízott. Keresztyén é létünk sáfársága akkor kezdődött, amikor elfő - gadtuk Jézust Megváltónk nak és Urunknak. A kezdetet általában nem a felajánlás, hanem az elfogadás jelenti. A- mit először átadunk az a bűneink sokasága. Gyarló ságunk, háborgó lelkiis­meretünk és számos más bűnünk azok, amiktől sza badulást keresünk.De nem csak bünbocsánatot kapuk Megváltónktól, hanem e -(Részletek a Szenthárom ság utáni 5-ik vasárnap igehirdetéséből.) rőt, békét, reményt és sok minden mást is,hogy ne hiányozzék a minden­napi kenyér és ne kell­jen egyedül szembenéz - nünk az élet nehézségei vei. Ügyelnünk kell azon ban arra, hogy Krisztus ra ne csak úgy gondol - junk, mint Megváltónkra hanem mint Urunkra is. Sajnos Jézus Krisztus e me kettősségéből leg - többször csak az elsőt vesszük figyelembe.Meg­mentünknek tartjuk és ostromoljuk kéréseink - kel, de kevésbbé fogad­juk már el Urunknak.

Next

/
Thumbnails
Contents