Hitel, 1944 (9. évfolyam, 1-7. szám)

1944 / 1. szám

HITEL NEMZETPOUTIKAI SZEMLE SZERKESZTIK: ALBRECHT DEZSŐ, KÉRI BÉLA, VENCZEL JÓZSEF, VITA SÁNDOR Megjelenik havonta négy ív terjedelemben. — Szerkeaztöség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Mátyás király-tér 5. szám, I. emelet. — Telefonszám; 20—S3. Póstacsekk száma: 72.809. ELŐFIZETÉSI ARA: Egy évre 20 Pengő. Eg^es szám 2 Pengő. TARTALOM LÁSZLÓ DEZSŐ: A képviselőház és Erdély — — — — 1 IFJ. TAKÄCSY MIKLÓS: Külföldi könjrvek a románokról — 6 CSIZMADIA ANDOR: A mi alkotmányunk — — — — 20 KISS JENŐ: Forrongás katolikus szellemi életünkben — — 29 SZABÓ ISTVÁN: A magyarság híre külföldön — — — — 42 MAGYAR FIGYELŐ: ENTZ GÉZA: Erdélyi kastélyok — — — NAGY ELEK: Román uralom Odesszában — Időszerű politikai kérdések folyóiratainkban 51 55 60 Bzerkesetö KÉRI BÉLA Helyettes szerkesztő KISS JENŐ Lapunk clmfejét Széchenyi Hitelének 1830. évi első kiadása címbetül után készítettük. FELELŐS SZERKESZTŐ ES KIADÓ: ALBRECHT DEZSŐ

Next

/
Thumbnails
Contents