Hitel, 1940-1941 (5-6. évfolyam, 1-4. szám)

1940 / 1. szám

HITEL SZERKESZTIK 5 Albrecht Dezső, Kébi Béla, Venczel József, Vita Sándor. Megjelenik negyedévenként öt ív terjedelemben. Minden cikkért írója felel. Kéíiratok Venczel József szerkesztő címére küldendők Ciuj, Sir. Regalá 16. Előfizetési ára egész évre 150 lej, 7 Pengő, 25 Ke. Egyesszám ára : 40 lej. Finom, famentes papírra nyomott amatőr kiadásunk évi előfizetési ára: 300 lej, 12 pengő, 40 Ke. Előfizetések és a lap szétküldésére vonatkozó kívánságok a Hitel kiadóhivatala, Ciuj, Sír. Koghiniceanu 7 címe Lapunk cicnféjét Széchenyi Hiteíéae^s. 1830. évi első kiadása cimbetűi után készíttettük. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LA.PTULAJDONOS1 ALBRECHT DEZSŐ

Next

/
Thumbnails
Contents