Hitel, 1937 (2. évfolyam, 2-4. szám)

1937 / 2. szám

HITEL TARTALOM: Nemzetiségi küzdelmek tanulsága A nép táplálkozása kalárlaértékben Új szellem Szlovenszkén Magyar mecénások Transylvánlában Románia mezőgazdasági átszervezése Az erdélyi színjátszás A Márciusi Front MESTER MIKLÓS HEINRICH MIHÁLY SZVATKÓ PÁL BALOGH JOLÁN OBERDING J. GYÖRGY BÖZÓDI GYÖRGY KOVÁCS IMRE METAMORPHOSIS TRANSYLVANiAE: SZABÉDI LÁSZLÓ: Balázs Ferenc Í90I—Í937; ALBRECHT DEZSŐ: A Ma­gyar Párt három napja; VITA ZSIGMOND : A megszűnt Tana és a reform-gon­dolat; LŐRINCZI LÁSZLÓ: Tizennyolc pályaválasztó fiatal; VITA SÁNDOR: Két közgyűlés. l C L U J 2 1937

Next

/
Thumbnails
Contents