Hitel, 1937 (2. évfolyam, 2-4. szám)

1937 / 2. szám

SZERKESZTIK: Albrecht Dezső, Kéki Béla, Yenczel József, Vita Sándor. Megjelenik negyedévenként öt ív terjedelemben. Minden cikkért írója felel. Kéziratok Vita Sándor szerkesztő címére küldendők: Cluj, Sír. Memorandului 12. Előfizetési ára egész évre 150 lej, 7 Pengő, 25 Ke. Egyesszám ára : 40 lej. Előfizetések és a lap szétküldésére vonatkozó kívánságok címe a Hitel kiadóhivatala, Ciu}, Sir. Kogálniceanu 7. ★ Lapunk cimfejét Széchenyi Htteíéaeí J830. évi első kiadása cimbetűi után készíttettük. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: ALBRECHT DEZSŐ

Next

/
Thumbnails
Contents