Hitel, 1936 (1. évfolyam, 3. szám)

1936 / 3. szám

HITEL SZERKESZTIK: Albrecht Dezső, Kéki Bélé, Venczel József, Vita Sándor. Megjelenik negyedévenként őt ív terjedelemben. Minden cikkért irója felel. Kéziratok Vita Sándor szerkesztő cimére küldendők: Cluj, Str. Memorandului 12. Előfizetési ára egész évre 120 lej^ 6 Pengő, 20 Ke. Egyesszám ára : 30 lej. Előfizetések és a lap szétküldésére vonatkozó kívánságok cime: a Hitel kiadóhivatala, Cluj, Sir. I. G. Dúca 6. Lapunk címíejét Széchenyi Hfíeíéae.k 1830. évi első kiadása címbetőí után készíttettük. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: ALBRECHT DEZSŐ

Next

/
Thumbnails
Contents