A Magyar Hidrológiai Társaság XXXIX. Országos Vándorgyűlése (Nyíregyháza, 2022. július 6-8.)

1. szekció - Vízkárelhárítás - 1. Bálint Anikó (VIZITERV Environ Kft.): Korszerűsített lokalizációs tervek felülvizsgálata

KORSZERŰSÍTETT LOKALIZÁCIÓS TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA Bálint Anikó tervező VIZITERV Environ Kft. KIVONAT A lokalizációs tervek célja az esetleges töltésszakadási események következtében kitört vizek minél kisebb kár­okozás nélküli levezetése vízvisszatartás, késleltetés vagy vízkormányzás segítségével, előre megtervezett és ki­épített, vagy ideiglenes létesítmények alkalmazásával. Lokalizációs tervet csak lokalizációs lehetőségekkel ren­delkező árvízi öblözetre lehet készíteni. A terv információt ad a kitört víz várható területi, időbeli terjedéséről, illetve a kialakuló vízszintekről. A lokalizációs tervezés során kidolgozott forgatókönyvek és intézkedési tervek irányt mutatnak a katasztrófavédelmi feladatok lebonyolítása során, illetve a modellezésen keresztül alátámaszt­ható a tervezett beavatkozások várható kimenetele a rendelkezésre álló adatok alapján. Fontos azonban hang­súlyozni, hogy a leghatékonyabb lokalizáció akkor valósítható meg, ha megfelelő' felkészültségű szakemberek is részt vesznek mind a tervezésben, mind egy esetleges szakadási esemény során elvégzendő feladatok lebonyolí­tásában lényeges továbbá a lokalizációs tervek karbantartása. KULCSSZAVAK Lokalizációs vonal, Szakadási változat, Forgatókönyv, Intézkedési terv, Elöntés 1. BEVEZETŐ A lokalizáció a víz kártétele elleni védekezésnek az a formája, amely a károkat meghatározott területre igyekszik korlátozni. Különösen fontos a lokalizálás árvízvédelmi töltések átszakadása esetén, de erre van szükség a belvízvédekezésben a víz visszatartásakor is. A lokalizálás előre megtervezett és kiépített művek (pl. lokalizációs töltések) segítségével, vagy ideiglenes jellegű létesítményekkel érhető el. A lokalizálás szempontjából nemcsak vízügyi létesítmények, ha­nem utak, vasutak, vagy természetes terepvonulatokat is figyelembe veendők. 1 1. ábra. Magyarország ártéri öblözeteinek elöntési térképe A lokalizációs terv a mentesített területre betörő árvíz késleltetési, terelési, lokalizációs tölté­sekkel való feltartásának lehetőségeit és feladatait összefoglaló terv.

Next

/
Thumbnails
Contents