A Magyar Hidrológiai Társaság XXXIX. Országos Vándorgyűlése (Nyíregyháza, 2022. július 6-8.)

1. szekció - Vízkárelhárítás - 1. Bálint Anikó (VIZITERV Environ Kft.): Korszerűsített lokalizációs tervek felülvizsgálata

A lokalizációs tervek tartalmát részletesen szabályozza a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet az árvíz-és belvízvédekezésről. A projekt célja Magyarország 72 ártéri öblözeténél a lokalizációs terv felülvizsgálata, illetve újra elkészítése 1 ezrelékes elöntési eseményekre vonatkozóan, hiszen a korábbi tervek más szoftverrel készült modellezésen alapulnak. A hidrodinamikai modellezéssel alátámasztott ter­vek az érintett vízügyi igazgatóságokkal szorosan együttműködve készültek. A végrehajtás so­rán felépült a mintegy 32 ezer km2 modellterületet jelentő 72 terv HEC-RAS 2D modellje, ami biztosítja, hogy a lokalizáció szempontjából lényeges vízterelő objektumok is nagy pontosság­gal figyelembe vehetőek. A vizsgálat nagyjából 3800 km elsőrendű védvonalat érint, amin az Árvízkockázat Kezelési tervezés (továbbiakban ÁKK) adatbázisain alapulva felvettünk közel 600 szakadási helyet. 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA A magyarországi ÁKK első ciklusában is a kockázatértékeléshez készült öblözeti modellek vol­tak a lokalizációs tervezés alapjai. Jelen fázisban, a felülvizsgálat során szintén megegyeztek az öblözeti modellek. A védett árterek modelljeit a felülvizsgálat részeként újramodelleztük a ko­rábbi MIKE 21-ből HEC-RAS-ban. A szoftverváltás jelentős többletmunkát adott a felülvizsgálat során, azonban az előnyök hosszú távon is indokolták a döntést: • A HEC-RAS könnyen kezelhető és hamar elsajátítható felhasználói felülettel rendelkezik. • Egyszerűen, online is elérhető felhasználói kézikönyv és számtalan segédanyag áll ren­delkezésre hozzá. • A HEC-RAS teljesen ingyenes szoftver, így nem okozhat gondot a beszerzése olyan szerve­zetek számára sem, akik használni tudják az elkészült modelleket, de nem rendelkeznek elegendő anyagi forrással, vagy nem szeretnének egy szoftverre nagy költséget áldozni. • Lehetőség van 1D és 2D modellezésre is. Hosszas mérlegelés eredményeképpen az a döntés született, hogy a 2021. decemberében lezárt felülvizsgálat során az 1 ezrelékes valószínűségű elöntésekre készültek el a lokalizációs tervek. En­nek egyik oka, hogy ezzel a lehető legrosszabb forgatókönyvre, a 'katasztrófa-eseményekre' is fel lehet készülni. A felülvizsgálat egyik meghatározó tényezője volt, hogy úgy készüljenek el mind a modellek, mind a lokalizációs tervek, valamint a felhasználói segédletek és oktatási anyagok, hogy a vízügyi igazgatóságok dolgozói, és a lokalizációért felelős kollégák rendelkezzenek készség szin­ten azzal a tudással, aminek birtokában bármikor újra tudják vizsgálni az egyes öblözetekben zajló elöntési eseményeket szabadon választott valószínűségű elöntések esetében. Ezeken felül, újdonságként, az elöntési eseményeket leíró forgatókönyvek kidolgozását köve­tően tett intézkedési javaslatokat visszaépítettük az eredeti öblözeti modellbe, így lehetőség nyílt azok hatékonyságának vizsgálatára. Ezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy mely intézkedési javaslatok vezetnek a kívánt eredményre, és esetleg milyen kiegészítő vagy egyéb intézkedésre lehet szükség egy adott valószínűségű árvíz szakadási eseményével kap­csolatosan, az emberi élet és a vagyoni értékek minél teljeskörűbb védelme érdekében. 3. A LOKALIZÁCIÓS TERV Egy terv vázlata, alapjai A lokalizációs tervek az alábbi struktúra szerint épülnek fel: • Az öblözet és árvízvédelmi rendszere o Az öblözet jellemző adatai

Next

/
Thumbnails
Contents