36. Hídmérnöki konferencia. Gyula, 1995.

Tartalomjegyzék

dr. Tóth Ernő néhány megjegyzést tett az elhangzottakkal kapcsolatban. Ezek a Vértes Mária által elmondott százalékos hibák nem azt jelentik, hogy az elkészült munkáknál ennyi a hibás, de az ellenőrzés során ennyi esetben ta­pasztaltak hibákat. Véleménye szerint az igazgatóságoknak és az önkormány­zatoknak nagyobb erőt kell fordítaniuk arra, hogy a munkák valóban jól is hasznosuljanak. Minőségellenőrzésre oda kell figyelni, mert egyáltalán nem mindegy, hogy egy szigetelést, vagy más munkát 10 év, vagy 15 év múlva kell felújítani. Vértes Mária ezek után néhány technológiai részletkérdésől beszélt. Szerkezeti betonoknál gyakran homokhasas szemeloszlási görbét készítenek. Ez hiba. A Schmidt kalapácsos vizsgálatok, illetve a szerkezetből kifúrt minták törőszilárdságai azt mutatják, hogy ilyen szemeloszlású görbe esetén nem le­het megfelelő minőségű betont előállítani. A finomrészt megnövelve rontunk a betonminőségen, a beton fagyállóságán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 350-es lábatlani pernyeportlandcement alkalmazása nagyon káros, tekintettel arra, hogy ennek a cementnek eredetileg is 0,11% a klorid tartalma. Jók a 450­es jó minőségű portlandcementek. Az adalékolt pernyeportlandcementekkel nem érünk el célt, csak rontjuk a minőséget. Szólt a szigetelési munkák hibái­ról, a felület előkészítés fontosságáról. Poros, vizes felületre szigetelést felvinni tilos! A betonfedések is nagymértékben hozzájárulnak a vasbeton korróziójá­hoz. Évek óta a betonfedések ellenőrzésére nagy hangsúlyt helyeznek, ezen a téren nagy javulás is mutatható ki, de még mindig nem egészen kielégítő. Tu­domásul kell venni, hogy a 35 mm-es betonfedést mindenféle védőbevonat esetében biztosítani kell. Ettől legfeljebb 5 mm eltérés tűrhető meg. Az elmúlt két évben a 25 °C hőmérséklet mellett készültek PCC bevonatok, amelyek a nagy melegben nem tudtak kellőképpen megkötni. Nem szabad ilyen nagy melegben ezeket a munkákat csinálni. Szólt az öntöttaszfalt és egyéb aszfalt mintavételéről. Az öntöttaszfalt keveréket az aszfaltkeverő telepen készítik, elindítják a szállítókocsival, de előtte leveszik a mintát, ám annak egészen má­sok a tulajdonságai, mint a beépítések előtt. dr. Tóth Ernő A minőség tekintetében sok észrevétel hangzott el, a hibákból sokat lehet és kell tanulni. A kisvállalkozók is szeretnének elnyerni nagy munkát, például: a hidaknál megvan az a hátrány, hogy nem lehet néhány hét alatt elvégezni a munkát, az anyagokat meg kell venni, tehát egy kis tőkeerejű vállalkozónál nagyon kocká­zatos dolog nagy munkát elvállalni. Célszerű, ha a kezdő és kisebb tőkeerejű vállalkozók inkább a kisebb munkákra pályáznak. Külföldi kollegák is vannak itt, ők elmondhatják, hogy Németországban is vannak hibák, és még a jó refe­renciával rendelkező vállalkozónál is ott áll a műszaki ellenőr, mintákat tesz el, amit évekig őriznek, hogy vitás ügy esetében legyen perdöntő bizonyíték. Nem magyar mánia a minőségellenőrzés. 5

Next

/
Thumbnails
Contents