36. Hídmérnöki konferencia. Gyula, 1995.

Tartalomjegyzék

Mosonyi László Az a tapasztalat, ha a kivitelezési gyakorlattal rendelkezők készítenek tervet, az előny is. Természetesen a hídrehabilitáció pályázati előírásait be kell tarta­ni. dr. Tóth Ernő Mindenki arra kér, hogy az előkészítésre nagyobb súlyt fektessenek. A régi hidak minden adatát, vasalását, a beton minőségét, a rejtett hibáit is igyekez­zenek feltárni. Véleménye szerint az alternatív terveket meg kell engedni, még akkor is, ha ezzel kapcsolatban vannak aggályok: rövid idő alatt kell elkészíte­ni, rövid idő alatt kell jóváhagyatni, és viszonylag rövid a rendelkezésre álló kivitelezési idő. Nem szabad megakadályozni az alternatív ajánlat beadásának a lehetőségét. Tájékoztatásul elmondta, hogy 14 százalékban jöttek ilyen ajánlatok, a nyertes pályázatok 22 százaléka volt ilyen, és esetenként bizony lényegesen olcsóbban. Az alapajánlat készítőnek a felelőssége mindenképpen nagy. Ami örvendetes: nagy az érdeklődés, sok a jelentkező, általában a be­csült árak közelében voltak a nyertes pályázatok és rendkívül éles verseny volt. A következő téma a kivitelezés színvonala volt. Erről többet kell beszélni. Igen tanulságos megnézni azokat a hidakat a rehabilitáció során, amiket 15—20 éve építettek. Esetenként megdöbbentő és elkeserítő dolgokat lehet látni. A légköri korrózió, a sózás óriási károkat okoz, ez nem vitás, de a kivitelezésbe és a tervezésbe is bele-bele csúsznak hibák, sajnos épp a szigetelésnél, amelyik befejező fázisban készül, és az itt elkövetett hibák nagy költséggel kor­rigálhatok. Vértes Mária (Ükig A győri Minőségvizsgálati osztály vezetője) 1994-ben 95 hídnál végeztek vizsgálatokat. Az összes paraméter arányában munkanemenként mutatta be az ellenőrzések arányát és a talált hibákat is. Mivel kevés új híd épült, ezért az alapozásra kevés ellenőrzés jutott, csak 0,5%. A következő a vasbetonszerkezet, erre 23 százaléknyi ellenőrzést for­dítottak, és 3,3% volt a hibásnak talált munkarész. A betonjavítás 13 százalé­kából 1,5% volt a hibás. A beton korrózióvédő bevonatnál, 6 százaléknyi ellen­őrzésből hibás munka nem volt. Acélszerkezeti munka kevés volt, 1 százalék­nyi ellenőrzést fordítottak rá. A mázolásokat 20 százalékban ellenőrizték és 5,2 százaléknyit hibát találtak. Általában a rétegvastagságban, vagy a bevonat­rendszer kiválasztásában volt a hiba. Szigetelésekre 10 százaléknyi ellenőrzési munka jutott és 1 százaléknyi hibás munkarészt találtak. Az aszfaltrétegre 25 százaléknyi ellenőrzést fordítottak és 7,5% volt a hibás. Ez átfogó képet ad munkájukról, az országos közutakon felújított 95 hídon a fajlagos hiba előfordulás 12,7% volt. 43 db vállakozó dolgozott a 95 hídnál. Volt olyan vállalat, ahol a fajlagos hiba előfordulás 60 százalékos volt, ez volt a legrosszabb, és volt olyan ahol 0 szá­zalékot találtak. 4

Next

/
Thumbnails
Contents