Heves Megyei Hírlap, 2016. december (27. évfolyam, 282-307. szám)

2016-12-01 / 282. szám

2016. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK • XXVII. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT. Adri egészséges konyhája GYÖNGYÖS Könyvbemutatóra gyűlt a népes közönség péntek este a Bori Mami étterembe. Megjelent ugyan­is egy különleges étrendet és recepte­ket bemutató szakácskönyv, a gyön­gyösi születésű Vereb „Rocky” Adri­enn tollából, és a szintén gyöngyösi gasztrofotós, Pintér Árpád képeivel. Az ételek szuperélelmiszerek felhasz­nálásával készülnek. De, hogy mik is ezek pontosan, azt maga az író ma­gyarázta el a Hírlapnak. ► 3 Sötétben, egymásra utalva EGER Bartakovics Béla Művelődé­si Központ, nagyterem, délután fél egy. Kint ragyog a napsütés, az el­ső emeleti teremben ebből azonban semmi nem érzékelhető. Az ablakok elsötétítve, csak addig égnek a lám­pák, amíg a Dobó István Gimnázium diákjai előkészülnek egy előttük ál­ló, másfél órás kalandra. Az egri fi­ataloknak a budapesti Vakrepülés Színjátszó Társulat hozta el az Éjsza­ka tapintása című darabot, amely olyan élménnyel ajándékozta meg őket, amit feltehetően életük végéig nem felejtenek el. ► 2 Fákkal zöldül a város HATVAN Három év alatt közel 1500 fát és több száz cserjét ültettek el a város számos területén. Az előzmények­hez hozzátartozik: a képviselő-testü­let még 2013-ban döntött úgy, hogy a 2014. évet a Fák évének szenteli. ► 4 Jó reggelt! N e ijedjenek meg, a mondat so­rában a következő szó jön: me­ditáció. Manapság arról szól­nak a hírek, hogy a meditációt, vagy­is a lelki ellazulást, a befelé figyelést egyes iskolákban testnevelésórákon alkalmazzák a gyermekeknél. Más is­kolákban viszont egyelőre ódzkodnak ettől a spirituális módszertől. Szerin­tem semmi rossz nem történhet a gyer­mekkel, nem ültetnek bogarat a fülük­be, nem térítik őket másik hitre, csu­pán arról van szó, hogy futkározás he­lyett kicsit ellazulhatnak, mélyíthe­tik koncentrációs képességüket, amit akár a testnevelés után következő ma­tematikaórán is kamatoztathatnak. Mindezt ahelyett, hogy épp azon szo- ronganának, hogy rosszul fogják telje­síteni a talajgyakorlatokat és a társaik jól kinevetik őket. J. H. EGER Heves és Nógrád megye rendőrkutyáinak és vezetőiknek tartottak kiképzést szerdán délelőtt a megyeszékhelyen, a Berva Ipartelepen. A gyakor­laton tíz járőrkutyás és három bűnügyi kutyavezető vett részt. Szájkosaras üttetés, bűnöző felkutatása és elfogása is szerepelt a feladatok között. Hazaengedték a fiatal zaklatókat EGER Házi őrizetét rendel­te el az Egri lárásbíróság an­nak a három fiatalkorú fiú­nak, akik vasárnap szexuáli­san molesztáltak egy 13 éves kerecsendi fiatalt. Dr. Snel- lenperger Judit, az Egri Tör­vényszék sajtószóvivője la­punkkal közölte, hogy a ha­tározat indokolása szerint a cselekmény jellege és tárgyi súlya miatt mindhárom fia­tal vonatkozásában fennáll a szökés vagy elrejtőzés veszé­lye, azonban figyelemmel ar­ra, hogy rendezett családi kö­rülmények között élnek, ez a veszély nem olyan mértékű, hogy a legsúlyosabb kény­szerintézkedés elrendelését tenné szükségessé. A gya­núsítottak esetében a nyomo­zási bíró megállapította azt is, hogy - mivel a sértettel egy lakókörnyezetben élnek - fennáll annak a veszélye, hogy megpróbálnák befolyá­solni a sértettet. Azonban ez a veszély a házi őrizet alkal­mazásával is kiküszöbölhe­tő. A bíróság döntését mind a gyanúsítottak és védőik tudo­másul vették, azonban az el­len az ügyészség fellebbezést jelentett be az előzetes letar­tóztatás elrendelése végett. A Heves Megyei Rendőr-fő­kapitányság személyi sza­badság megsértésének bűn­tette miatt folytat nyomozást a három fiatalkorú kerecsen­di gyanúsított ellen. R. L. Mégsem lesz sztrájk hétfőn BUDAPEST Megállapodás szü­letett a szociális ágazat szer­dai sztrájktárgyalásán, így a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Köz- szolgálati Dolgozók Szak- szervezete (MKKSZ) vissza­vonja a december 5-ére meg­hirdetett országos szervezé­sű sztrájkot. Nyitrai Imre, az Emberi Erőforrások Mi­nisztériumának szociálpoli­tikáért felelős helyettes ál­lamtitkára sajtótájékozta­tón elmondta: a kompromisz- szumos megállapodás egyik alapvetése, hogy 2018 janu­ár elsejére az ágazatban az átlagkeresetek a mostanihoz képest harminchárom szá­zalékkal emelkednek. MTI A diáksportért járt az elismerés EGER A legjobb megyei egyesületünk Hevesben működik - fogalma­zott Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület (HMDSZSE) 6. díjátadó ünnepségén, ahol a Heves Megye Diáksportjáért kitüntetéseket is átadták. ► 12 EGER A Mikulás már tegnap megérkezett a városháza dísztermébe, ahol közel száz izgatott gyermek vár­ta. Ám mielőtt betoppant volna ajándékaival a terembe, a Harlekin Bábszínház manói szórakoztatták az óvodásokat. A ravasz manók ahelyett, hogy magukkal vitték volna a csomagokat, végül a Mikulás segítsé­gével kiosztották a jó gyermekeknek. Az óvodásokat Herman István alpolgármester is köszöntötte. J. H. Lemondott Gyárfás Tamás BUDAPEST A Hosszú Katin­ka „vezette” úszók megnyer­ték szövetségi elnökük ellen viselt „háborújukat”, miután Gyárfás Tamás tegnap lemon­dott posztjáról. „A legsötétebb éjszaka is idő­vel véget ér, és kisüt a nap!” - közölte Gyárfás lemondásának hírére Hosszú Katinka, aki tu­lajdonképpen kezdeményezte eltávolítását az úszószövetség éléről. Gyárfás Tamás Hosszú Katinka novemberi felszólítása után jelezte, nem kíván lemon­dani, ugyanakkor mindent megtesz azért, hogy a problé­mákat megoldják. Hosszú mel­lett azonban egyre több úszó állt ki, november 21-én Hosz- szú, Gyúrta Dániel, Kapás Bog­lárka, Bernek Péter, Kozma Dó- minik, Verrasztó Dávid, Ver- rasztó Evelyn, Financsek Gá­bor úszók, valamint Czakó Csa­ba és Shane Tusup edzők közös nyilatkozatban szólították fel Gyárfást és a szövetség teljes vezetőségét a távozásra. Olyan új vezetőséget akar­tak, amely „hajlandó a szerve­zet teljes körű felülvizsgálatá­ra, megújítására”. Aztán kide­rült: a kanadai Windsorban, a december 7-én kezdődő rövid- pályás-vb-n egyébként Hosz- szú több úszóval tüntetni ké­szült Gyárfás ellen. ► 7 SZE R K ESZTŐS ÉG! E-mail: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 30/555-9813 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/513-628 MA HOLNAP 6 7 Ma többnyire felhős időre számíthatunk, szórvá­nyosan várható csapadék: eső, havas eső, keleten, északkeleten pedig hó formájában. ► 10 B oidog névnapot ' \ kívánunk Elza nevű olvasóinknak!

Next

/
Thumbnails
Contents