Heves Megyei Hírlap, 2016. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

2016-05-02 / 102. szám

HIRDETÉS Ildikó Uítszerész Eger, Telekessy u. 1. HOYA SENSFFY FÉNYRE SÖTÉTEDŐ LENCSÉK 30% ENGEDMÉNNYEL MÁJUS 3MG! Rendel: Dr. Rácz István Dr. Koncz Enikő EGY PERCBEN Elmarad a palócnap Elmarad az idei jubileumi Pa- rádi Palóc Napok rendezvénysoro­zat - született meg a döntés a minap megtartott képviselő-testületi ülésen. Sok másról is vita folyt, s az indulatok sem hiányoztak. Miután nyolc, a he­lyieket közvetlenül érintő napirendet tárgyaltak, sok parádi lakos élt a jo­gával, s részt vett a nyilvános ülésen. Először a helyi civil szervezetek támo­gatásáról szóló előterjesztést vitatták meg. Utakat vett az önkormányzat ÁRKÁNY Megvásárolta a közsé­gi önkormányzat a bervai iparterület útját, valamint közműhálózatát Ez egy mérföldkő a terület életében, az ön- kormányzat pedig igyekszik beválta­ni korábbi ígéretét, ezért a napokban megállapodott az út és a közműháló­zat tulajdonosával, az Agria Szerszám Kft.-vel, illetve magánszemélyekkel az adásvételről. Ennek részleteit Baj­zát Ferenc alpolgármester ismertette a közönséggel. ► 6 Jó reggelt! K ifogások. Szeretjük őket, ragasz­kodunk hozzájuk Sokszor hasz­náljuk őket arra, hogy másoknak megmagyarázzuk: miért nem teszünk semmit. Ilyen például a „még korai”, „fé­lek”, „én ilyen vagyok”. Őrizgetjük őket saját gyermekünkként, s mi magunk is elhisszük, hogy van alapjuk Valóságunk­ká válik és sokszor végzetünkké is. Nem érdemes őrizgetni őket! Igaz, sok mun­ka volt bennük amíg látszólag stabil me­nedékké épültek, de nem kell menekülni sehová - önmaga elől úgysem tud senki. Ahelyett, hogy megmagyaráznánk mi­ért nem vagyunk képesek elérni a céljain­kat, inkább álljunk fel és valósítsuk meg azokat. Mert végül nem az fog számítani, hogy miért nem úgy éltük az életünket, ahogyan igazán szerettük volna, hanem csak az, hogy tettünk-e érte valamit. Ilyen egyszerű! M. A. POROSZLÓ Az idén sem maradt el Poroszlón a felvonulás május elsején. A retro majálison az idén sokan korhű ruhákat is öltöttek, A vidám tava­szi programon a gyerekek héliumos lufit, fagyit, a felnőttek sört és virslit is kaptak, ha felvonultak. Képgalégia a heol.hu-n A héten veszi át a szállodát az egyik embere Mészárosé lehet a SaSris Gázolt a tehervonat Kálnál KÁL lehervonat gázolt halál­ra egy embert a káli vasútál­lomás közelében, a nyílt pá­lyán pénteken, nem sokkal éj­fél előtt, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga­tóság szombaton hajnalban. A műszaki mentést a füzesabo­nyi hivatásos tűzoltók végez­ték. Lázár Levente rendőrségi sajtószóvivő érdeklődésünkre elmondta, hogy a gázolás áldo­zata egy férfi volt, aki vélhető­en öngyilkossági szándékkal ment a sínekre. A Füzesabonyi Rendőrkapitányság közigazga­tási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. R. L. EGERSZALÓK Orbán Viktor jó barátja, a gázszerelőből lett milliárdos, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került az egerszalóki Saliris. A héten új üzemeltető veszi át a szál­lodát és gyógyfürdőt. Mint ismert, a Saliris tulajdono­sa, a Szalók Holding 2012. óta áll felszámolás alatt, az­óta többször is pályázaton szerették volna értékesíte­ni a vagyonát, de vevő nem akadt, még 8 milliárd forin­tért sem. Legutóbb megtud­tuk, az ingatlanokat bár­mely hitelező (akár követe­lésvásárló is) birtokba vehe­ti, ha megegyezik a többiek­kel. Most ez történik. Lázár János Miniszterel­nökséget vezető miniszter szerint az építkezést finan­szírozó Magyar Fejlesztési Bank tavaly nyáron nyílt pá­lyázaton adta el követelését valakinek. Nagyon úgy tű­nik, hogy a vevő nem más, mint Mészáros Lőrinc, s az sem véletlen, tavaly tavasz- szal visszavonták az utolsó, értékesítésre vonatkozó pá­lyázatot, s lecserélték a fel­számolóbiztost. A fürdőt és szállodát napokon belül át­vevő cégnek ugyanis egy olyan személyhez van köze, aki Mészáros Lőrinc embe­re, s akit még a terv végre­hajtása előtt beültettek an­nak a felszámolással foglal­kozó cégnek a felügyelő bi­zottságába, amelynek mun­katársa az elmúlt egy évben a Saliris ügyeit irányította. A szállodát átvevő új cég ve­zetője egyébként önéletrajza szerint a tavaly nyári veze­tőcserék óta vezette a hotelt. Mészárosék - akik számos iparágban terjeszkednek - valószínűleg megszerezték a üuaestor-vagyonhoz tartozó Lifestyle Hotel Mátrát is. ► 2 Érettségi: 112 ezren vizsgáznak MAGYARORSZÁG Hétfőn a ma­gyar nyelv és irodalom, vala­mint a magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgájával meg­kezdődik az idei tanév május-jú­niusi érettségi időszaka, amely­ben mintegy 112 ezren adnak számot tudásukról. Az idén má­jus 2. és június 24. között a kö­zépiskolákban 1161 helyszínen zajlanak az érettségi vizsgák. Az írásbelik május 2-ától május 24-éig tartanak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák kezdő időpontja június 2., a végső időpontja júni­us 9., a középszintű szóbeli vizs­gák június 13. és 24. között lesz­nek. ► 8 Aranytőke Borszemle: tetszett a bírálóknak a szalmán érlelt olaszrizling Díjak az Egri Csillag Weekenden EGER Az ötödik Egri Csillag Ünnephez - az „Egri Csillag Weekend”-re elkeresztelt ren­dezvényhez - kötődően szom­baton délután tartották meg a Dobó téren az idén tizenegye­dik alkalommal lebonyolított Aranytőke Borszemle díjátadó ünnepségét. Az eseményen a szervezők nevében dr. Lőrincz György borász, az Egerszóláti Olaszrizling Borlovagrend fő­pohárnoka mondott köszöntőt, majd Tuza Ferenc, a borlovag­rend nagymestere adta át a dí­jakat. Az olaszrizling legnagyobb nemzetközi fajtaversenyére egyébként öt ország 15 borvi­A Dobó téren egész hét végén Egri Csillaggal koccintottak Képgaléria heol.hu déke nevezte borait. A szem­lén a benevezett 251-ből négy bor kapott 95 pont feletti érté­kelést: a szalmán érlelt horvát olaszrizling (Grasevina Izbor- na Berba 2011 - Kutjevo d.d); Szászi Endre 2014-es olasz- rizlingje (Szentgyörgy-hegyi Olaszrizling 2014); a Dömsödi Borászati Kft. 2015-ös Olasz- rizlingje és a szlovák Dubors- ky &Grancic 2015-ös évjáratú Rizling Vlassky-ja. A nemzet­közi megmérettetésen a leg­jobb rozé bor díját a Varsányi Pincészet kékfrankos-merlot rozéja nyerte, míg a legjobb vö­rösbor díjat Bock József 2012- es Bock Cuvée-je. S. S. 9 770865 910011 16102 SZERKESZTŐSÉG: E-mail: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 30/555*9813 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/513-628 MA HOLNAP 21 18 Változékony és szeles időjárásban lesz részünk. Az átlaghőmérséklet 10 és 21 fok közé esik, záporra helyenként számítani kell. ► 13 dog névnapot Zsigrtiond nevű olvasóinknak! k 1 i A

Next

/
Thumbnails
Contents