Heves Megyei Hírlap, 2016. február (27. évfolyam, 26-50. szám)

2016-02-01 / 26. szám

2016. FEBRUAR 1., HÉTFŐ • XXVII. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT. HEVES HIRDETÉS Ildikó látszerész Eger, Telekessy u. 1, MŰANYAG LENCSE, LONGLIFE FELÜLETKEZELÉS ALACSONYABB KATEGÓRIÁJÚ RÉTEG ÁRÁN FEBRUÁR 29-iG! Rendel: Dr. Rácz István Dr. Koncz Enikő Tel.: EGY PERCBEN Madridból is jött vendég A Csabai Kolbászfesztivál öSfifcs MEGYEI www.heol.hu ■ EGER A döntőben kétgólos hátrány- ■ bői fordítva nyerte a 30. Imola-Hír- S lap-kupa, egyben 6. Fesztbaum § Béla teremlabdarúgó-emléktornát | a Hevesi LSC csapata. A körcsar- S nokban megtartott jubileumi ren­dezvényen tíz megyénkben gárda " játszott 25 mérkőzést. Ezüstérmes ; lett az FC Hatvan, bronzérmes He­ves megye válogatottja, a negye­dik az újonc Visonta. ► 16 1 húsz év alatt egy könyvtáros ötletéből nőtte ki magát tízezreket vonzó nagy rendezvénnyé Békéscsabán. A füzesa­bonyi disznótor kolbásztöltő zsűrijének egyik tagja, Varga János szerint ez a le­hetőség az abonyiak eseményében is adott. A Csabai Kolbászklub Egyesület elnöke ugyanakkor nem tudta, hogy az itteni esemény ötletgazdája sem szak­mabeli, hiszen nem könyvtáros, hanem eredetileg tűzoltó. Kötet a Graefl- kastélyról EGER Megjelent a kétútközi Graefl-kas- tély történetét és újjászületését doku­mentáló kötet, amelynek egri bemuta­tóját szombaton tartották a Bródy Sán­dor Megyei és Városi Könyvtárban. Hatalmas érdeklődés övezte a rendez­vényt, legalább akkora, mint az épület felújítását. A Graefl-kastélyt két évvel ezelőtt egy egri házaspár azzal a cél­lal vásárolta meg, hogy újra életet le­heljen a gyönyörű épületbe. Jó reggelt! S zokták mondani, hogy először magunkban kell megtalálnunk a boldogságot. Ez így igaz. An­nál is inkább, mivel senkinek nem tesz jót, ha sokáig szeretet nélkül él, már­pedig az ember társas lény. Mindenki­nek jólesik, és sokat dob rajta, ha biz­tatják, ha átölelik, ha érzi, hogy sze­retik, megbecsülik. Csak azért, hogy ezt megkapjuk, nem érdemes azonban párt választanunk: az a szerencsés, ha szerelemből vagyunk együtt vala­kivel. A „csak úgy"-kapcsolatok nem tesznek jót egyik félnek sem: az egyik attól szenved, hogy nem szeretik, a másik attól, hogy nem szeret. Próbál­juk meg kivárni az időt, amikor tény­leg olyan emberrel találkozunk, aki igazán felvillanyoz bennünket. Évekig én sem hittem, de valóban mindenki rálelhet a párjára. V. M. Dr. Pócs: Műtétek maradnak el, orvosok hiányoznak A kórházigazgató cáfol EGER Nem kapott választ sem a Markhot Ferenc Kórháztól, sem az Emberi Erőforrások Minisz­tériumától, sem a helyi politi­kusoktól, akiket az egri kórhá­zért aggódó levelével megkere­sett. Ezt dr. Pócs Alfréd, a Ma­gyar Orvosi Kamara megyei el­nöke közölte szombaton sajtó- tájékoztatón. Pócs szerint már második hónapja nem műkö­dik a kórház sterilizálója, a mű­szereket Gyöngyösre kell vinni, ezért, mint kijelentette, műté­tek maradnak el. Pócs úgy tud­ja, hónapok óta akadozik több kórházi osztály melegvíz-ellá­tása is, nem működnek a ré­gi diagnosztikai eszközök, mi­közben az új CT, ahogy mond­ta, még dobozokban van. A ka­marai elnök szerint igénis van orvoshiány a kórházban, holott a Hírlapnak nemrég nyilatko­zó dr. Tóth Ildikó főigazgató ar­ról tájékoztatott: a kórház vala­mennyi osztálya teljesíti a mű­ködéshez szükséges minimum- feltételeket. Dr. Pócs Alfréd nem írt leve­let és nem jelezett problémákat, kérdés, hogy mit szeretne elér­ni ezzel az etikátlan fellépéssel - reagált dr. Tóth Ildikó. Hang­súlyozta: nincsenek zavarok a betegellátásban, visszautasít­ja a MOK megyei elnökének ál­lításait. A bármelyik kórház­ban előfordulható problémák­ról többször is nyíltan adott tá­jékoztatást a sajtóban is. A kór- házvezető cáfolta Pócs doktor azon állítását is, hogy a kórház­vezető megbízatása az elmúlt év végén lejárt volna. Elmondta: fő­igazgatói megbízatása határo­zatlan időre szól. Hozzátette: a MOK megyei elnöke ellen eti­kai eljárás lefolytatását kezde­ményezte nyilatkozatai miatt, határozottan visszautasította, hogy nem adott választ a MOK kérdéseire, mivel nem is kapott tőle írásban kérdéseket. G. R. Fulladás okozta a férfi halálát HEVES A Hevesi Rendőrkapi­tányság járőrei az elmúlt hé­ten pénteken az esti órákban szabálysértés elkövetésének a gyanúja miatt előállítottak a kapitányságra egy 33 eszten­dős helybeli férfit, aki a rend­őrség épületében rosszul lett, majd hirtelen eszméletét vesz­tette. A rendőrök, közlésük szerint, azonnal elsősegélyben részesítették a férfit és értesí­tették a mentőszolgálatot. A ki­érkező mentősök újraélesztési kísérlete ellenére a férfi életét vesztette. A Heves Megyei Rendőr-fő­kapitányság sajtószóvivője, Soltész Bálint rendőr őrnagy vasárnap kiadott közlemény­ben tudatta lapunkkal, hogy az időközben elvégzett igaz­ságügyi orvosszakértői vizs­gálat elsődleges megállapítá­sai szerint a hevesi férfi halá­lát fulladás okozta, s bántalma­zásra, idegenkezűségre utaló nyomok nem merültek fel. Azt is hozzátették; hogy a történ­teket egyébként az épület ob­jektumvédelmi kamerája rög­zítette. A Heves Megyei Rendőr­főkapitányság továbbra is köz- igazgatási hatósági eljárást folytat az eset kapcsán. ► 2 Gulyást, kabátot osztott Dósa Tibor EGER Dósa Tibor királyi fősza­kács, Felnémet egyik fertály­mestere vezetésével szomba­ton az Eszterházy téren ebben az évben is megtartották a Vá­lassz magadnak egy kabátot! elnevezésű ruhaosztást, ame­lyet ebédkiméréssel kötöttek egybe. A jótékonysági rendezvényre meleg kabátot, pulóvereket, me­leg cipőt, s egyéb téli kiegészí­tőket is gyűjtöttek, amelyeket a helyszínen vehettek át a rászo­rulók. A ruhákon túl 130 adag babgulyást, ezenkívül szalon­cukrot és almát osztottak ki. A meleg öltözetet adományok­ból gyűjtötték össze. A királyi főszakács a Hírlapnak elmond: ta: az esemény segítői a felné­meti fertálymesterek, az Agria Szerszám Kft., a The Fishing&- Hunting Channel és az FM7 rá­dió munkatársai voltak. Mint ahogy korábban már beszámoltunk róla, a kezdemé­nyezés tavaly februárban in­dult: akkor csaknem 200 adag bazsalikomos babos káposztá­val várták a hajléktalanokat. A fertálymesterek célja akkor és ezúttal is az volt, hogy fel­hívják a figyelmet: ne csak ka­rácsonykor, hanem az ünnepek után is gondoskodjunk éhező és melegedni vágyó embertár­sainkról. V. M. EGER Jó hangulatú rendezvénynek adott otthont szombaton a Hotel Eger & Park Konferenciaterme. Itt rendez­ték megtizenharmadszor az Egri Borok Bálját az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete szervezésében. Az egri bor és az egri borászok ünnepének vendégei - csaknem kétszázan - hazánk minden részéből, illetve még határainkon túlról is érkeztek. Az étel- és borkínálatról a borvidék ismert séfjei, Macsinka János, Pogonyi Zoltán és csapata, s húsz borásza gondoskodott. Az est sztárfellépője a megyeszékhelyhez közel élő énekes, Csézy volt. ► 14 16026 SZ E R K ESZTÖS ÉG: E-mail: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 30/555-9813 40/510-510 36/513-628 7 10 ^ Ma csak átmenetileg, rövid időszakokra sza'kado-' zik fel a felhőzet, ám estétől jelentősebben véko­nyodik. Helyenként eső, havas eső fordul elő. ► 12 dog névnapot Virgínia, Ignác nevű olvasóinknak! * * 4 * * m w ■ ■ ■' § i ... íii'mrilBlMífliMiiiiliiii íiin jm^m*** ....... r-^rr-rríafeifi .*.*&*. . <• ' Ly. ''V'' . J'•> '

Next

/
Thumbnails
Contents