Heves Megyei Hírlap, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-01 / 281. szám

HIRDETÉS Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. december 1-től az Eger, Széchenyi u. 26.sz. alatti ügyfélszolgálati irodánk technikai okok miatt zárva tart! Előfizetéssel és hirdetéssel kapcsolatos ügyekben változatlan nyitva tartási időben várjuk Önöket Egerben a Trinitárius út 1. sz. alatti ügyfélszoláglatunkon. hmhgyartas@medlaworks.hu Tel.: 36/ 513-628 Ha olcsó, akkor is alkusznak HEVES megye Advent első vasárnap­ja volt a múlt hét végén. Magával hoz­ta azt is, hogy elkezdődött az ajándék­vadászat. Különösen azoknak van nagy szüksége a türelemre és kitartásra, akiknek vékonyabb pénztárcából kell megoldani, hogy minden családtag ka­rácsonyfája alá jusson meglepetés. A Hírlap tett egy körutat, azt megnézen­dő, hogy hol, milyen holmikat keresnek a szegényebbek. ► 5 Videojáték Egerből EGER Nemrégiben rendeztek egy ki­állítást, amelyen az Eszterházy Ká­roly Főiskola két hallgatója Czuder Tamás és Varga Attila mutatta meg készülőben lévő animációs filmjét, amely zajos sikert ért el. A fiatalok rajzolóként és animátorként tevé­kenykednek a projektben, a csapat azonban Nagy Krisztiánnal (produ- cer/író) és Rutai Ricsivel (programo­zó) teljes. A kezdetekről és a közös munkáról a Pengame játék alkotói meséltek a Hírlapnak. ► 3 Jó reggelt! T öbb tízezer egészségügyi dolgo­zó - főként a részmunkaidőben, szerződéssel foglalkoztatott ápo­lók, mentők - nem kapták meg idő­ben munkabérüket, s ez óriási felhá­borodást váltott ki. Lapunk már egy hónapja beszámolt arról, hogy a Ma­gyar Államkincstár informatikai rend­szert váltott, emiatt az új bérszámfejtő rendszer alkalmazása - enyhén szól­va is - akadozott. Mivel Heves megyé­ben használták először kísérletképpen az új metódust, nálunk már egy hó­nappal ezelőtt jelentkezett a rendszer- hiba, azaz a közalkalmazottak csak késve jutottak béreikhez. Előbb-utóbb csak igaza lesz a kollégámnak, aki évek óta hangoztatja: megérjük mi azt is, hogy a munkavállalónak kell sú­lyos pénzeket fizetni azért, hogy dol­gozhasson. B. K. EGER Az érsekkerti sportpálya terüle­tén felépített műjégpályát hétfőn a fi­atalok. A megnyitón a megyeszékhely alpolgármestere, az üzemeltető Négy Évszak Kft. képviselője, valamint Ko­vács Géza, a sportiskola igazgatója tar­tott sajtótájékoztatót. Martonné Ad­ler Ildikó szavaiból kiderült: már az el­múlt évben is nyolcezer egri diák élvez­hette testnevelésóráin a korcsolyázást, a város pedig támogatta a belépőjegy megvásárlását. így lesz ez ebben a sze­zonban is kétmillió forint erejéig. Épül egy másik, kisebb és fedetlen pálya is a Gárdonyi Géza téren. Itt hárommil­lió forinttal járul hozzá az örkormány- zat, hogy az egriek olcsón ki tudják használni a lehetőséget. Somogyi Zol­tán az üzemeltető képviselője kérdés­re elmondta: tavaly a délutáni „üzem­időben” húszezer látogatójuk volt. A lé­tesítés költségeit firtató érdeklődésün­ket - üzleti titokra való hivatkozással - nem adott választ a képviselő. S. S. Életfogytiglani kémek az ivádi gyilkosság vádlottjára Át is hajtott a haldoklón IVÁD, EGER Különös kegyetlen­séggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja a Heves Megyei Főügyészség azt a salgótarjáni 38 éves férfit, aki különösen brutális mó­don végzett egy 18 esztendős bátonyterenyei lánnyal idén tavasszal Ivádi közelében. Erről dr. Szalóki Zoltán me­gyei főügyész tájékoztatta sajtóközleményben kedden a Hírlapot. Arra is kitért, hogy a nyomozást fokozott ügyé­szi felügyelet mellett folytat­ták, s annak befejezését kö­vetően egy héten belül elké­szült az ügyben a vádirat. Amint arról lapunkban többször is beszámoltunk, nagy döbbenetét váltott ki a lakosságból az eset. Idén március elején egy ifjú lány holttestére bukkantak Ivád környékén. A nagy erők­kel, Nógrád és Heves megyei rendőrökkel végzett nyomo­zás lezárása után a Heves Megyei Főügyészség vádin­dítványában megállapította a tényállást. E szerint már­cius 5-én a bátonyterenyei lány hazafelé tartott salgó­tarjáni iskolájából. A későb­bi vádlott ismerte őt korább­ról, s felajánlotta, hogy autón hazaviszi. A fiatal beszállt a kocsijába. Mátraterenye után azonban a férfi a 23-as főútról egy földútra kanyaro­dott le, s Ivád külterületén, a Hideghegy-dűlőben állt meg. Ott mindketten kiszálltak a járműből, s vitatkozni kezd­tek. ► 3 Vita a török kori emlékekről EGER Az egri önkormányzat el­juttatott szerkesztőségünk­nek egy reakciót egy, a Heves Megyei Hírlapban november 14-én megjelent cikkel kap­csolatban. Ebben leszögezik, hogy az egri török kori emlé­kek megóvása, bemutatható­sága érdekében folyamatosan -együttműködnek Törökország hivatalos magyarországi kép­viselőivel. Eger önkormányza­ta uniós programok és igen je­lentős saját forrás bevonásával 8 év alatt 1,2 milliárd forintot költött három török kori em­lék - a török pasa által építe- tett, különleges Török Fürdő, a Valide Sultana és az egri vár - megóvására, fejlesztésére, láto- gathatóvá tételére. A város vezetése komoly ér­tékként tekint a megyeszékhe­lyen található török kori em­lékekre. Folyamatosan kere­sik a történelmi és épített kin­csek fejlesztésének, vonzere­jük növelésének lehetőségeit és amikor csak tehették, tettek is ezért. ► 4 Halálos baleset: őrizetben a sofőr EGER Házi őrizetbe került a gyöngyösi halálos baleset gya­núsítottja. A 40 éves férfit a rendőrök két bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják - tudta meg a Hírlap hétfőn. Meg­írtuk: a tragédia az elmúlt hé­ten, november 26-án este tör­tént, amikor egy Opel frontáli­san összeütközött egy Skodá­val. A balesetben a vétlen au­tóban utazó négy ember közül egy 44 éves férfi a helyszínen életét vesztette, egy 25 éves fér­fi a kórházban halt bele sérülé­seibe, a másik két utas súlyos, életveszélyes sérüléseket szen­vedett. A gyanúsított által veze­tett kocsiban hárman utaztak, akik könnyebben sérültek meg. A karambol után az egyenru­hások előállították az Opel ve­zetőjét, egy 40 éves hevesi fér­fit a rendőrkapitányságra, ahol a vele szemben alkalmazott gyorsteszt kábítószer haszná­latára utaló pozitív jelzést mu­tatott. A Gyöngyösi Rendőrkapi­tányság B. J.-t őrizetbe vette, ellene halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsé­ge és kábítószer birtoklása vét­ség elkövetésének megalapo­zott gyanúja miatt indítottak eljárást. Az Egri Járásbíróság vasárnap a férfi házi őrizetét rendelte el. ► 2 EGER Az Egri Lokálpatrióta Egylet által szervezett kilencedik átadó ünnepségen kihirdették, hogy az egriek sza­vazatai alapján kik lettek az idén Eger Csillagai. A városi polgárok öt kategóriában, 15 jelölt közül választották ki a győzteseket. A díjátadó gálát az Uránia Filmszínházban tartották. Az Eger Csillagai fiatalja Gulyás Buda gyer­mekszínész, magánszemélye Szabó Sípos Máté karmester, intézménye a Dobó István Gimnázium, gazdasági társasága az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft., szervezete pedig a Segít a Város Alapítvány lett. M. A. 15281 7 7 0 36 5 9 1 D o: z SZERKESZTŐSÉG: E-mail: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 30/555-9813 40/510-510 36/513-608 MA HOLNAP _ 12 10 O Sok lesz a felhő lesz felettünk, de napos időszakok­ra is számíthatunk. Szórványosan kialakulhat eső, zápor. ► 10 dog névnapot Blanka és Elza nevű olvasóinknak!

Next

/
Thumbnails
Contents