Heves Megyei Hírlap, 2015. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

2015-03-02 / 51. szám

H v HEVES 2015. március 2., hétfő • XXVI. évfolyam, 51. szám MEGYEI HIRIAP Ara: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft MjjgPWff- BUDA4ASH-B0TRÁNY: KÉSVE IS BESZÁMOLOK A HÉTVÉGI MEGYEBELI mrTurT/f . nhnim . FIATAL NŐBE 03SK BAJNOKI CSATÁKRÓL ► WWW.HEOL.HU FIZETHETŐ A GAZSZAMLA ► 8.OLDAL SZERELMES ► 10. OLDAL! EGY PERCBEN A brutalitásra nincs mentség Nem csökken az országban a csa­ládon belüli erőszak áldozatainak a száma, Egerben is próbáltak segíteni. ► 2. oldal IDÓJÁRÁsK^?? Hidegfront érkei;* zik: megnövek­szik a felhőzet, többfelé várható eső, intenzívebb zápor. A szelet többfelé erős lö­kések kísérhetik. ► 14. OLDAL Itt nem lesz szemétdomb! A felnémeti vá­rosrész nem akar hajléktalanszál­lót, a lakosok sze­rint átgondolatlan ez a lépés. ► 3. OLDAL Négy kilométer jobb út a cél A megye legapróbb településén, Kisfüzesen egyre nehezebb az élet a romló bekötő út miatt. ► 4. oldal Tízezrek voltak a gyászmeneten ÜGYELETI SZERKESZTŐ: Nyemcov bizo­nyította volna, hogy Moszkva Ukrajnában csa­patokkal is segíti a szakadárokat. ► 8. OLDAL _______30/555-9813 TE RJESZTÉS: _________40/510-510 HIR DETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX: 36/513-630 PILLANATFELVÉTEL Az ön ismeretségi körében van, aki külföldön dolgozik? Igen, Mindenki ott boldogul, a családból is ahol tud többen Nem, szerencsére VESZI A LAPOT? Egy éve írtuk, hogy Eger elnyerte (2009 óta birtokolja) a Kerékpáros­barát Település címet. Erre pályázni lehetett a kerékpáros infrastruktúrá­val, rendezvényekkel, szemléletformá­lással, fejlesztésekre fordított kerettel. Most az önkormányzat és a Magyar Kerékpárosklub megállapodott a „Ke­rékpárosbarát Eger" koncepció készí­téséről. Kicsit érdekes az elnevezés, mert elvileg kerékpárosbarát a város, meg úgy tűnhet, eddig hasraütéssel fejlesztgettek. De mindegy, legalább felmérik a közlekedési hálózatot és ■ a lakosok igényeit. Megelőlegezve: kerékpárutat az ipari parkba, gyalo­gos-biciklis hidat a K2-n, s egy bel- ■ városon átvezető utat, ami nem a pa­takban megy. (t. b.) 9 770865 910011 15051 Érmek sorban a víz alól világkupa Húsz nemzet búvárúszói szerepeltek a hét végén Egerben Képgaléria: heol.hu Wj/mß. Az idei legrangosabb hazai búvárúszó versenyt rendez­ték meg az elmúlt hét végén Egerben. A 10. CMAS uszo­nyos úszó világkupán húsz or­szág 63 klubjának több mint háromszáz versenyzője vett részt. A viadal egyébként vi­lágszinten is kiemelkedőnek számított, mivel eddig még so­ha ilyen sok nemzet képvise­lői nem vettek részt egyetlen világkupa küzdelmein. A Bitskey uszodában a ma­gyarok nyolc éremmel kezd­ték a rendezvényt. A szerve­zők vasárnapi beszámolója szerint az első versenynapon uszonyosúszásban a felnőt­teknél Senánszky Petra meg­nyerte az 50 méteres női gyorsot, majd - testvérével, Senánsz­ky Flórával, valamint Szabó Ani­tával és Szűcs Rebe­kával kiegészülve - ezüstér­met szerzett a 4x50 méteres gyorsváltó döntőjében. Varga Krisztina és Kardos Laura ugyancsak ezüstérmes lett, előbbi 50 méteres uszonyos gyorsúszásban, utóbbi pedig a 400 méteres búvárúszás fináléjában csapott célba má­sodikként. A tavaly az év férfi uszonyos úszójának megvá­lasztott Ko­sina Gergő az 50 mé­teres uszo­nyos gyors- úszásban szerzett bronzérmet. Szintén harmadikként zárt a Károlyi Szabolcs, Fehér Benjamin, Ko­vács Viktor, Valach Dávid al­kotta 4x50 méteres uszonyos gyorsváltó. A junioroknál a Varga Erik, Tóth Ádám, Fa­zekas András, Stadler Ben­ce összetételű 4x5Ö méteres uszonyos gyorsváltó arannyal gazdagodott, míg Gruber Kor­nél ezüstérmes lett 200 mé­teren a junior fiúk uszonyos kategóriájában. A magyar indulók tavaly a felnőtteknél négy arany-, öt ezüst- és három bronzérmet szereztek. A hazai világkupá­val egyúttal megkezdődött a kvalifikációs sorozat is az idei világversenyekre. A honi bú­várúszók vasárnapi eredmé­nyeit később közöljük.« B. Cs. ■ Uszonyos úszásban fel­nőtteknél Senánszky Petra nyerte az 50 méteres női gyorsot. HIRDETÉS Akár már ma dönjthetnek is az ERB sorsáról MNB Nagyjából 60-65 milli­árd forinttal nem tud elszá­molni a Buda-Cash bróker­cég a DRB Bankcsoport tag­jai, köztük az Észak-magyar­országi Regionális Bank felé. Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke hét­végi interjújában elmondta: a brókercég meghamisította azokat a kimutatásokat, amelyek alapján a bankok a mérlegeiken nyilvántartot­ták az értékpapír-állományt. Az MNB akár ma dönthet a pénzintézetek sorsáról. Az ÉRB tavalyi beszámoló­jából kiderül, a társaság saját tőkéje 3,25 milliárd forint volt. A bank összes eszköze 63,63 milliárd forint volt, eb­ből 28 milliárdottettek ki az ügyfelekkel szembeni köve­telések. A bank 25,5 milliárd forintot tartott állampapírok­ban. A forrásai 63,63 milli­árd forintot tettek ki, a rövid és hosszú lejáratú kötelezett­sége 59,5 milliárd forintra rúgott. Az ügyfeleknek 41,86 milliárd forinttal tartozott, a kibocsátott értékpapír (főleg rövid lejáratú) miatti kötelezettsége 7,36 milliárd forint volt. ■ T. B. KRF: átadták a diplomákat gyöngyös A keresztféléves hallgatók vették át okleveleiket Márciustól megváltozott a támogatások rendje Szombaton tartották a diplo­maosztót a gyöngyösi Károly Róbert Fó'iskolán. Az ünnep­ség előtt dr. Szegedi László ok­tatási rektorhelyettes elmond­ta, az idei záróvizsga-időszak­ban több mint 220 hallgató végzett alapképzésen, mester- képzésen, illetve szakirányú továbbképzésen. Az alapsza­kos hallgatók közel fele állami ösztöndíjas, a többiek önkölt­séges képzésen voltak. A mesterképzésen már sok­kal jobb az arány, ott csaknem mindenki állami ösztöndíjas, a legrosszabb a kép a szakirá­nyú továbbképzésen, ahol már az önköltséges hallgatók van­nak többségben. ► 2. oldal így örültek a friss diplomások az oklevelüknek Képgaléria: heol.hu EGER Igazságosabbá és átlát­hatóbbá válik márciustól a szociális támogatások rend­szere - jelentette ki Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parla­menti államtitkára Egerben a térség országgyűlési képvi­selőjével, dr. Nyitrai Zsolttal közösen megtartott sajtótájé­koztatóján. A jövedelempótló támoga­tásokat már nem az önkor­mányzat, hanem az állam folyósítja a járási hivatalokon keresztül. Azt az önrészt is az állam fizeti, amit eddig a helyhatóságoknak kellett biztosítaniuk. Ilyen a fog­lalkoztatást helyettesítő, az egészségkárosodási és a gyer­mekfelügyeleti támogatás, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosító ható­sági bizonyítvány. A nagyobb hely- és személyismeretet kí­vánó kiadáskompenzáló tá­mogatásokat az önkormány­zatok adják. Nyitrai Zsolt arról szólt: az államtitkárral Egerben dr. Ternyák Csaba érsekkel, Ha- bis László polgármesterrel és Csathó Csabával, az egri fő­iskola kancellárjával tárgyal­tak a főiskola és az egri ön- kormányzat közös, Tudáspark nevű pályázatáról. ■ R. M. á « J Sebesen hasítanak a vízben. Még soha ilyen sok nemzet képviselői nem vettek részt egyetlen világkupán.

Next

/
Thumbnails
Contents