Heves Megyei Hírlap, 2015. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

2015-01-02 / 1. szám

HIRDETÉS Ügyfélszolgálati telefonszámunk: 06-40/510-510 Előfizetés! megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, hívják a fenti helyi tarifás számot! Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre! Búcsút vettünk 2014-től heves megye Nem volt túl sok munkája a mentőknek, rendőrségnek Pusztító vihar es egy leégett tesztagyar HEVES MEGYE Bőven akadt munkájuk a katasztrófavédőknek az elmúlt esztendőben Tavaly többször kellett a lánglo­vagoknak beavatkozáshoz siet­niük, mint 2013-ban. Összesen 2144 eseményhez riasztották megyénk tűzoltóit, s 1248 tűz­esetnél, 896 műszaki mentésnél kellett helytállniuk. Ezen túl­menően 306 téves jelzés és 22 szándékosan megtévesztő jelzés futott be a műveletirányításra. A beavatkozást igénylő esemé­nyek száma 25 százalékkal nőtt 2013-hoz képest. A legkomolyabb, legnagyobb anyagi kárral járó esetet a ver­peléti tésztagyár kiégése, a hatvani kórházban keletkezett tűz és a visontai bányában ki­gyulladt hányóképző jelentette. Valódi katasztrófahelyzet me­A hevesi megyeszékhelyen is tombolt az Yvett nevű ciklon tavaly májusban gyénkben - szerencsére - nem volt, ugyanakkor a májusi vihar, a december eleji ónos eső okozta jegesedés egyaránt nagyon ko­moly kihívás elé állította a láng­lovagokat. A múlt év legnagyobb, leg­pozitívabb változásának a Pé- tervásárai Katasztrófavédelmi Őrs kialakítását tartják. A leg­nagyobb sikerként a járási és települési önkéntes mentőszer­vezetek megalakítása, komoly változásnak a vízügyi hatósági jogkörátvétele említhető. A 2014-es év legemlékezete­sebb történéseiről beszélgettünk Antal Erikával, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével. ► 2. oldal Az elmaradt kifizetéseket rendezik a gyorssegélyből heves Rendkívüli gyorsse­gélyt kapott az államtól a vá­ros önkormányzata. A 400 millió forintos különtámo­gatást a legsürgetőbb ügyek rendezésére fordítják. Mint arról korábban beszá­moltunk, az első testületi ülé­sen mutatta be a város veze­tője, Sveiczer Sándor a „Fehér Könyv 2014 Heves” elnevezé­sű dokumentumot, amelyben az önkormányzati választá­sokat követő átadás-átvétel után összegyűjtötték az el­múlt évek rendezetlen anya­gi ügyeit. Mint kiderült, ezek 1,4 milliárd forintot tesznek ki. Akkor a polgármester úgy fogalmazott, ha ezen összeg fennmarad, az veszélyezteti a 2015-2016-os költségvetést is. Novemberben a Belügymi­nisztériumhoz fordultak se­gítségért, hogy stabilizálhas­sák pénzügyi helyzetüket. Sveiczer Sándor szerint Szabó Zsolt államtitkár lobbi­tevékenységének köszönhető, hogy a város rendkívüli támo­gatást kapott. A 400 millió fo­rintos állami hozzájárulásból főként a már perre érett ügye­ket és a helyi munkavállalókat is érintő, elmaradt munkadíja­kat kívánják rendezni. Mint a település első embere elmond­ta, sok hevesi család örülhet januárban a jogos, de eddig elmaradt pénzeknek. ■ SZ. E. Változások, amik átalakítják majd mindenki életet a 2015-ös évben ÚJ SZABÁLYOK A január l-jével hatályba lépő új szabályok átalakítják valamennyiünk életét. A legfőbb változások­ból szemezigettünk. A minimálbér 105 ezer forint lesz, a garantált bér­minimum 122 ezer. Eddig ingyenes útszakaszok is fize­tőssé válnak, s megjelennek az éves, egyetlen megyére érvényes matricák. Az eddigi 27 százalék­ról 5 százalékra csökken a szarvasmarha-, juh- és kecs­kehús áfája. (Figyelem, nem a bolti árat terhelő forgalmi adóról van szó!) Az építőipar­ban a munkaerő kölcsönzé­se fordított adózás alá esik, függetlenül attól, hogy ez a kölcsönzött munkaerő fordí­tott adózás alá eső projekten dolgozik-e vagy sem. A szerzők, előadók és ki­adók átlagosan 19,5 százalék­kal csökkentik a vendéglátó- iparra vonatkozó tarifarend­szerüket. Saját gyümölcsből, saját desztillálóberendezés segítségével a korábbi 200 liter helyett ez évtől már csak 50 liter párlat előállítását en­gedélyezi a törvény. Nő a termékdíjköteles por­tékák köre, azaz egy csomó újabb dolog után fizethetünk. Új szabályok érvényesek a hitelnyújtásra is: figyelembe veszik a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatót, módosulnak a hitelfedezeti arányok, a háztartás jövedel­meként pedig csak az igazolt, hivatalos nettó jövedelem vehető figyelembe (például a munkabér, a nyugdíj, a csa­ládtámogatási juttatások). ■ VESZI A LAPOT? Annak a diszkrét bája, hogy van a családban eg}' kamasz és egy a kama- szodás küszöbén álló fiúgyermek, szil­veszterkor - pontosabban a nézendő tévéműsorok kiválasztásakort - derül csak ki igazán. A kisebbik élelme­sebb, ezért a távkapcsoló időnként a kezéhez nő. így esett, hogy az év utol­só napján kora este azon kaptuk ma­gukat, hogy a sportcsatornán olyan jeleneteket nézünk, ami csupa bukás­ból, elesésből, szarvas és strucc sípá­lyára tévedéséből áll. Egy darabig tűr­te is a nagyobbik, majd magához ra­gadta a távvezérlőt. Ekkortól Terence Hillé és Búd Spenceré lett a fősze­rep..., kimerülésig. Még jó, hogy a nagypapa nem volt itthon, mert akkor kaptunk volna a nyakunkba egy kis Sas-kabarét is. (s. b. s.) IDŐJÁRÁS^- . ' Erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé szállingózhat a hó. A legmaga­sabb hőmérsék­let -2 és +4 fok között alakul. ► 10. OLDAL Az egriek az elmúlt esztendőben jelentősen átalakított Dobó téren látványos tűzijáték kíséretében köszönhettek el a 2014-es évtől... A jelek szerint - köszönhető­en a fegyelmezett óévbúcsúz­tatásnak is - nyugodt körül­mények között kezdődött az új év megyénkben: sem sú­lyosabb balesethez, sem bűn­cselekményhez nem hívták a rend őreit, és a tűzoltóknak is „csupán” a Detk közelé­ben keletkezett biomasszatűz adott komolyabb munkát teg­nap kora délelőtt. Az óévbúcsúztató ünnepre egyébként megteltek a szállo­dák, amelyekben jó hangulat­ban búcsúztatták a magunk mögött hagyott esztendőt. Azok viszont, akik baráti kör­ben készülődtek 2015 fogadá­sára, még az utolsó órákban is megszállták a nyitva tartó üzleteket. Mint megtudtuk, főként 30-án volt nagy a for­galom a boltokban. ► 3. oldal SZERKESZTŐ: ________30/555-9813 TE RJESZTÉS: _________40/510-510 HI RDETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX: 36/513-630 EGY PERCBEN Biomassza égett, de gyorsan eloltották DETK A tűz megfékezésében hivatásosok, illetve bányatűzoltók vettek részt A Heves Megyei Katasztrófa- védelmi Igazgatóság tegnap a reggeli órákban kapta a jel­zést, hogy egy Detk közelében lévő telephelyen tűz keletke­zett. Hevesi Katalin megyei katasztrófavédelmi sajtóügye­letes arról tájékoztatott, hogy a tüzet a visontai bányatűzoltók és a gyöngyösi hivatásos egy­ségek közösen oltották, illetve két munkagép a biomassza­kötegek szétbontását végezte. Megtudtuk még, hogy Gyön­gyösről két fecskendő érkezett, és négy sugárral végezték az oltást az 500 négyzetméternyi területen. A sajtóügyeletes el­mondta: kiérkezésük után az egységek egy órán belül kö­rülhatárolták a tüzet, az oltás pedig alig több mint egy órát vett igénybe. Személyi sérülés nem történt. ■ HEVES 2015. január 2., péntek • XXVI. évfolyam, 1. szám MEGYEI HÍRIAP Ara: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft Sj|B K£i!5Íff£SÍÍ. JÓCSKÁN MEGDRÁGULHATNAK A KECSEGE LESZ MAJD AZ EV HALA - A „CSAK A SZERELEM El&i AZ IDEI ESZTENDŐBEN ► www.heol.hu AZ OLCSÓBB TÖMÉNYEK ► 5.oldal SZÁMÍF-BAN ► 10.01 4

Next

/
Thumbnails
Contents