Heves Megyei Hírlap, 2014. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

2014-03-01 / 51. szám

Növekedett az ügyszám, gyorsultak az eljárások bíróságok Jócskán gyarapo­dott tavaly az ügyek száma Heves megye bíróságain, a 2012-es évhez képest több mint 13 ezerrel, javultak az idó'szerűségi mutatók is. A másodfokú bíróságok a megfellebbezett elsőfokú íté­letek 60 százalékában hoz­tak helybenhagyó döntést. E tényekről is számot adott a pénteki, az egri törvény­házban tartott összbírói érte­kezleten dr. Hunyadi-Buzás Ágnes, az Egri Törvényszék elnöke. Arra is kitért, hogy zökkenőmentesen ment vég­be az átszervezés az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság felállítása során. Si­került megerősíteni a bírósá­gok szolgáltató jellegét. A tanácskozáson részt vett dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is, aki az eseményt követő sajtó- tájékoztatón elmondta: az or­szágos átlagot meghaladóan teljesítették feladataikat szű- kebb hazánk bírái. Dicsérte a törvényszék ügyfél- és polgár­barát kezdeményezéseit is. Megköszönte dr. Hunya- di-Buzás Ágnes vezetői mun­káját, a törvényszék irányító­ja 22 évi elnöki pályafutása végén tegnap köszönt el tiszt­ségétől. Ezentúl polgári bíró­ság tanácselnöki teendőit lát­ja el. ■ SZ. Z. VESZI A LAPOT? Emlékszem, hogy megmosolyogtam, amikor tavaly március közepére hir­dettek meg egy téltemető rendezvényt. Nos, az élet rám cáfolt, talán nem is felejtjük el többé, hogy a nemzeti ün­nepen hóban koszorúztunk, meg, hogy emberek rekedtek az autópályán az ítéletidő miatt. Szóval beláttam: ko­rán ítélkeztem. A hagyomány az ha­gyomány: tegnap egy egri iskola diák­jai égették el a kiszebábot, ami ugyan­csak furcsának tűnhet, lévén már na­pok óta szinte tavaszias idő van, ki­nyíltak a virágok, s sokan már azon gondolkodunk, eltegyük-e a vastag ka­bátot. De a telet el kell űzni, kivált ha 8 éves az ember, s ők elkergették. Én még emlékszem az idei télre. Egy ked­di nap volt. (p. a.) 14051 9 770855 910066 Lángolj kisze, vidd a telet! HAGYOMÁNY Elűzték a hideget a gyakorlóiskola diákjai Szita, szita, péntek, vége van a télnek, kikeletet köszönteni jönnek a népek - skandálták az egri Eszterházy Károly Gya­korlóiskola napközisei tegnap délután. Az intézményben ha­gyomány, hogy a gyermekek február végén énekszó és csö­römpölés kíséretében körbe- hordozzák az udvaron a kisze­bábot (ruhájába teszik mind­azokat a dolgokat, amelyeket szeretnének minél messzebb tudni), amit aztán meggyúj­tanak, hogy elűzzék a hideg évszakot, s helyet adjanak a | jónak, az egészségnek. A diá- | kok mondókákkal, dalokkal is J készültek az eseményre, s úgy s tűnik: sikerrel jártak. ■ P. A. Jöjjön a tavasz, vesszen a tél” - skandálták. Képgaléria: HEOLhu Vidám családi hirdetés HIRDETÉS Ha örömét, jókívánságát szeretné megosztani rokonaival, ismerőseivel, megteheti a Heves Megyei Hírlapon keresztül: Előfizetőinknek 500 Ft kedvezmény, A megengedhetetlen luxus oktatás Az EU kiemelten figyel a korai iskolaelhagyás problémájára EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Megszűnik a csa­padék, egyre többfelé kisüt a nap. Estétől erő­sen megnövek­szik a felhőzet. Nappal 15 Cel- sius-fok is lehet. ► 12. OLDAL Büntetik a hamisítót Tévhit, hogy nem számít jogellenes­nek rokon vagy barát okiratait sajátként felhasz­nálni. ► 3. OLDAL Hamvast kutatja, tanítja Dr. Thiel Katalin főiskolai tanár volt a kurátora a Szentendrén nyílt Hamvas Béla-ki- állításnak. ► 5. OLDAL ÜGYELETI SZERKESZTŐ: 118 TERJESZTÉS: __________40/810-510 HI RDETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX: 36/513-830 PILLANATFELVÉTEL Nem, fölösleges pénzkidobás Válaszúton egy iskolás: a lógásokkal és a hiányzásokkal egyre csak romlik a diákok helyzete az iskolaelvégézésnél. Képünk illusztráció. A korai iskolaelhagyás meg­előzéséért a Tempus Közala­pítvány konferenciasorozatot szervezett hazánkban. Cél­juk, hogy felhívják a figyel­met az iskolákból végzettség nélkül kikerülők problémái­ra, valamint, hogy a helyileg jól működő megoldásokat ter­jesszék, és megismertessék. Az Egerben megtartott ta­nácskozáson elhangzott: az észak-magyarországi régió van a legrosszabb helyzet­ben. Csaknem 17 százalék az iskolaelhagyók aránya, és ar­ról is vannak adatok, hogy a szakiskolai képzésből a tanu­lók egyharmada morzsolódik le. ► 2. OLDAL Lőszereket szállító kamion balesete LŐRINCI A negyventonnás jármű lehajtott az útról, azután megsüllyedt Közlekedési baleset történt csütörtökön este: lehajtott az útról, és megsüllyedt egy lő­szeralkatrészeket szállító, mintegy negyven tonna össz- tömegű kamion Lőrinci kül­területén, a 21-es számú főút és a Vörösmajori út keresz­teződésében. A helyszínre a hatvani hivatásos tűzoltókat, a katasztrófavédelmi művele­ti szolgálatot és a katasztrófa- védelmi mobil labort riasztot­ták. A szakemberek a területet százméteres körzetben lezár­ták. A műszaki mentést egy kamionmentő cég végezte, tű­zoltói beavatkozásra nem volt szükség. A balesetben nem sérült meg senki. A Heves Megyei Katasztró­favédelmi Igazgatóság ipar­biztonsági szakemberei vizs­gálták át a helyszínt, mivel veszélyes árut szállító jármű­vel történt a baleset. A hely­színelés idejére a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - tájékoztatta a Hírla­pot az esetről Antal Erika tű. főhadnagy, megyei katasztró­favédelmi szóvivő. ■ M. Z. Összeveszett két asszony: a buszmegállóban pofon is csattant garázdaság Az Egri Rendőr- kapitányság nyomozói tetten értek két nőt csütörtökön reggel Eger belvárosában, a Főposta előtt. Úgy tudjuk, az asszonyok már a buszon veszekedni kezdtek, majd szó­váltásuk verekedésbe torkoltat a buszmegállóban. A bántal­mazás során mindkét asszony orvosi ellátást igénylő sérülést szenvedett. A nyomozók el­fogták és előállították a rend­őrkapitányságra B. Gézáné 64 éves és N. Béláné 52 éves egri lakosokat, ahol ellenük garáz­daság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás - tájékoztatta a Hírlapot pénteken Soltész Báünt r. őrnagy, megyei rend­őrségi sajtószóvivő. ■ M. Z. Egerben indul hazánkban idén a fesztiválszezon muzsika Májusban ismét Egerben tanácskoznak a ze­neipar képviselői, immáron második alkatommal rende­zik meg a megyeszékhelyen a Music Hungary konferenci­át, amelyet követően, egyfajta szezonnyitóként, új könnyű­zenei fesztivált is tartanak a városban, a Bolyki-völgyben - jelentette be tegnap dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő. Gerendái Károly, a Sziget Fesztivál ügyvezetője úgy fogalmazott: a tavalyi átütő siker után nem volt kér­déses a folytatás. ► 2. OLDAL 4 » * I i Ön egyetért az új minősítéssel? A fiatalabbaknál szükséges Igen, rájuk — fér az ^ellenőrzés

Next

/
Thumbnails
Contents