Heves Megyei Hírlap, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-02 / 1. szám

141 iiwre flJj ▼ lS 2014. Január 2., csütörtök* XXV. évfolyam, 1. szám MEGYEI HIRIAP Ara: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft EGY PERCBEN időjárás Szarmata sírt Gyakran lesz erő- 1 sen felhős az ég, és szórványosan valószínű kisebb eső. Nappal 3 és 9 Celsius-fok kö­zött alakul a hő­mérséklet. ► 10. OLDAL tárták fel Gázszállító ve­zeték cseréje miatt végeztek leletmentést a ré­gészek Egerbakta határában. ► 3. OLDAL Szabad az út Január elsejétől szabadon vállal­hatnak munkát az Unióban a ro­mán és a bolgár munkavállalók. ► 5. OLDAL FAX: 38/513-830 VESZI A LAPOT? Mindig mosolyra fakasztanak a siker­telenül végződő betörések, amelyek­ben rendszerint döntő tényező az em­beri butaság. Nemrég például Los Angelesben két gonosztevő, miután a rendőrök körülvették a helyszínt, arra kényszerítette az ott lakót, hogy kötöz­ze meg őket, s mondja a zsaruknak azt, hogy ők is áldozatok. A házigaz­da ezek után egyszerűen kisétált az utcára, majd közölte az egyenruhá­sokkal: bent csücsülnek a betörők... Szűkebb hazánkban is sok hasonló sztori van: néhány éve egy gyöngyösi vendéglátóhelyre hatolt be valaki, majd miután megitta a magáét, rög­tön elhagyta a terepet. Ám az igazol­ványát ottfelejtette, így aztán a rend­őrök otthonában keresték fel a még mindig részeg fazont. Állítólag a pa­pírjait kereste... (p. a.) London felé ÜGYELETI SZERKESZTŐ: ________30/585-9813 TE RJESZTÉS: _________40/510-510 HI RDETÉS: TEL.: 36/410-427 14001 Elbúcsúztattuk az óévet ünnep Volt, aki dalolással, más ütlegeléssel töltötte az évfordulót Noszvajon fotósunk kérésére fénnyel, pontosaDban csillagszóróval festettek évbúcsúztatót a levegőbe, s köszöntötték nagy mosollyal 2014-et Tűzijátékkal, itt-ott petárdá- zással búcsúztatták a megyé­ben az óévet. Volt, aki énekelt és mulatott, más elvesztette a fejét: Poroszlón egy nagyobb társaság szólalkozott, illet­ve verekedett össze szilvesz­ter éjjelén, öt könnyű sérül­tet kellett ellátni a csetepaté után. A mentősöknek közel háromszor annyi riasztásuk volt Hevesben, mint egy át­lagos napon. A legtöbbször bódult személyeket láttak el, illetve szállítottak kórházba. Az új esztendőből mindösz- sze egy óra és tizenöt perc telt el, amikor Egerben megszüle­tett a megye első idei babája, Martin. ► 3. oldal Munkásruhába bújt bele a pártelnök vona GÁBOR Volt közmunkás, pincér, majd ápoló, legutóbb pedig pizzafutár Egy hónapja Recsken csodál­koztak el az egyik étterem vendégei, akiket egy Vona Gáborhoz megszólalásig ha­sonlító férfi szolgált ki. Pár hete Halmajugrán egy kisbolt vásárlói lepődhettek meg, a minap pedig azok jöhettek za­varba pár pillanatra, akik egy gyöngyösi pizzériából rendel­tek ételt. Persze, szó sem volt hasonmásról, a Jobbik párt­elnökével találkozhattak a vevők. Sőt, dolgozhattak már együtt a parlamenti képvi­selővel a gyöngyöspatai köz­munkások, vagy a galyatetői fakitermelők is.- Nyár végén pattant ki a fejemből az álruhás ország­járás ötlete. Sokszor hallottuk már az emberektől - jogosan -, hogy a politikusok nem csinálnak semmit, csak jár a szájuk, egy napot sem tudná­nak végigdolgozni. Az ötlet a munkatársaimnak tetszett, így novemberben belevág­tunk - kezdte a beszélgetést Vona Gábor, amikor pizza- futársága egyik állomásán megleptük. ► 2. oldal Ismert embereket kérdeztünk arról, mit is várnak az új esztendőtől körkérdés Előző év végi lap­számunkban arról kérdeztük a szűkebb hazánkban élő és tevékenykedő közismert em­bereket, meghatározó cégek, vállalatok vezetőit, hogy szá­mukra vajon mit adott, mit is hozott a 2013-as esztendő, il­letve, hogy mire emlékeznek legszívesebben, vagy éppen kevésbé szívesen a magunk mögött hagyott időszakból. Ezúttal, immáron a 2014- es esztendő küszöbét átlépve, ugyancsak jól ismert, külön­böző szakterületeken dolgozó Heves megyei személyiségek­től érdeklődtünk arról, hogy mit várnak, mit remélnek az idei esztendőre saját terüle­tükön és/vagy az ország egé­szét illetően. ► 4. oldal Szerződéskötés: indulhat a vár nagy megújulása start Szilveszter napján aláírták a kivitelezői szer­ződést, s elkezdődött az egri vár felújítása. Habis László polgármester emlékeztetett: a pályázati eljárás végén, 2011 decemberében született meg a támogatói döntés, ám a megyei múzeumi szervezet fenntartói helyzete változott, s 2013-ban az egri önkor­mányzat „kapta meg” a várat. A közel 1 milliárd forintos munkáról szóló dokumentum aláírása a műemlékegyüttes legjelentősebb beruházásá­nak startját jelenti. ► 2. oldal HIRDETÉS 4 4 ♦ I i A világ változik HEVES ,i, HÍ MAP . a miénk marad! KERESSE A heol.hu OLDALON! EGERBEN TUDOMÁNYKÖZI KUTATÁS FOLYIK UNIÓS PÉNZBŐL ► WWW.HEOL.HU SOKALLJÁK A KERESKEDŐINK A TÁRCA KASSZADÍJÁT ™ KEIRA KNIGHTLEY SOHAORSZÁGBAN * JARHATOn ► 8. OLDAL, RTL KLUB

Next

/
Thumbnails
Contents