Heves Megyei Hírlap, 2013. szeptember (24. évfolyam, 204-228. szám)

2013-09-02 / 204. szám

ff HEVES 2013. szeptember 2., hétfő • XXIV. évfolyam, 204. szám MEGYEI HIRIAP Ara: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft 1 KERESSE A HEOL.HU OLDALON! ÉPPHOGY SPOROLNAK AZ UJ DANIELA RUAH . ' *J0 TANÁCSOK ISKOLAKEZDÉSHEZ LOS ANGELESBEN ÜLDÖZI a rendőrségtől .w.,,™,» ROKKANTRENDSZEREN a bűnözőket, .»m,™ I PILLANATFELVÉTEL I ■ HIRDETÉS ISXOLAkEZPÉSI ■■■Hi HHHHHHHI EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Hétfőn napos-fel­hős, kedden erő­sen felhős idő lesz, záporok, esetleg gyenge zivatarfolt is ki­alakulhat. Csök­ken a hőmérsék­let. ► 12. OLDAL Ezermilliárd kéne utakra Szabó Zsolt út­ügyi biztos sze­rint 40 év elmara­dás ellenére nem reménytelen az utak jövője. ► 2. OLDAL Kell egy kis Kávészünet A zenekar tag­jai - Popovics György és Né­meth Ferenc - a magyar kultúra fiatal nagyköve­tei. ► 3. OLDAL ÜGYELETI SZERKESZTŐ: ________30/555-9813 TE RJESZTÉS: _________40/510-510 HI RDETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX: 36/513-630 Kinek kell finanszírozni a helyi közlekedést? Az önkormányzatnak A kettőnek együtt Az államnak VESZI A LAPOT? Iskolakezdéskor sokan talán eltűnőd­nek, jó-e ma elsősnek lenni, akár álta­lános, akár középiskolában. Igen, mert újra fiatalok lehetnénk, de még­se, mert elszörnyülködünk, „milyenek a mai fiatalok”. Ha belenézünk a tan­könyvbe, és halljuk az épp zajló vitá­kat az oktatásról, azt mondjuk, sem­mi pénzért. Többet kell megtanulni, mint 25-30 évvel ezelőtt, minden év­ben változik valami, általában szűkül­nek a lehetőségek a felsőoktatásban. Mi, fiúk egy érdekes jelenség miatt akartunk mindig egy-két évfolyammal lejjebb járni. Pont a mi osztályunkban nem voltak soha olyan jó csajok, mint az utánunk következőkben. Szóval, meglehet, hogy irigykedhetünk a mai elsősökre, (t. b.) 770865 910066 13203 Már a bor és a nóta városa verpelét Az elnyert cím kulcs lehet a fejlődéshez, megélhetéshez HIRDETÉS HEVESiHMAP 1 assCasio számológépek * 20% engedménnyel Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter (balra) adta át a város, egyben a jövő kulcsát Farkas Sándor polgármesternek. Képgaléria: KBDL.HU Ünnepélyesen is várossá avat­ták szombaton Verpelétet. A település az 1700-as évek elejétől a XIX. század máso­dik feléig már rendelkezett mezővárosi címmel, de rang­ját csak most nyerte vissza. Farkas Sándor polgármes­ter ünnepi beszédében fel­elevenítette, amikor a megye több, hasonló méretű helysé­ge is elnyerte a címet, a lakók és a vezetők elhatározták, hogy pályázatot nyújtanak be. Próbálkozásukat sem 2008-ban, sem 2009-ben nem koronázta siker, az elmúlt há­rom évben nem osztottak vá­rosi címeket. Horváth László kormánymegbízott ösztönzé­sére idén újra nekifutottak, s nyertek a sok-sok munkának köszönhetően. Innentől a la­kókon a sor, hogy élhetőbbé, gazdagabbá, szebbé tegyék Verpelétet. Dr. Balás István, a Heves Megyei Kormányhivatal fő­igazgatója az oklevél átadása­kor gratulált minden verpe­létinek, az előző generációk­nak, akik sokat tettek azért, hogy idáig fejlődjön a telepü­lés. Verpelétet az elmúlt évek Két not ölt meg: negyven évet kapott a tettéért bűnügy Perújítás nyomán életfogytig tartó fegyházbün­tetésre ítélte a Kecskeméti Törvényszék L. Tamást több emberen elkövetett ember­ölés és kifosztás bűntette, s közokirat-hamisítás vétsége miatt a napokban. A jogerős ítélet szerint L. Tamás 40 év után bocsátható feltételesen szabadlábra. Az istenmezejei férfi 2009- ben Jászszentlászlón megölt egy 61 éves nőt, s elvitte az értékeit. A törvényszék 2010 júniusában nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel el­követett emberölés bűntette és más bűntények miatt élet­fogytig tartó fegyházbünte­tésre ítélte, azzal, hogy leg­korábban 30 év letelte után helyezhető feltételes szabad­ságra. A döntést a Szegedi íté­lőtábla helybenhagyta. Később a férfi gyanúsítottja lett egy két éve, azaz 2012-ben felderített, 2009 augusztusá­ban elkövetett emberölésnek: Egerben megölte a bérlőtár­sát, az idős asszony holttestét kútba dobta. A már jogerősen befejezett ügyet és az egri gyilkosságot egy eljárásban kell elbírálni, mivel a kettő több emberen elkövetett emberölés bűntet­tének minősülhet, ami súlyo­sabb, s megbonthatatlan tör­vényi egységet képez. ■ M. Z. fejlesztései, az ott élők szor­galma és a Tarna-vidék köz­pontjaként betöltött központi szerepe mindenképpen pre­desztinálta a városi rangra. A cím nemcsak az eddigiek el­ismerése, hanem egy sikeres időszak kezdetét is hozhatja. Dr. Fazekas Sándor vidék- fejlesztési miniszter örült, hogy eddigi céljait elérte Ver­pelét, most pedig újakat, még nagyobbakat tűzhet ki. A vá­rossá válással új lehetőségek nyílnak, még inkább kihasz­nálhatják a település adottsá­gait, fejlődhet a gazdaság, a Három jelölt a polgármesteri tisztségre bekölce Szeptember 15-én hárman indulnak a polgár- mesteri címért Bekölcén. A polgármester-jelöltek között van dr. Horoghné dr. Németh Katalin, a település eddigi vezetője, Gálné Mátrai Ág­nes, aki képviselő volt, illetve Pozsik Péter. A négy képvi­selői helyért tízen indulnak: Berdóné Török Mária, Csörgő István, Gálné Mátrai Ágnes, Kiss Péter, Kormosné Orosz Piroska, Kozmáné Orcsik Éva, Lunacsek Ernő, Nagy Szilárdné, Varga Ferenc és Vasas Krisztiánné. Azért lesz választás, mert az önkormányzat június 20- án föloszlatta önmagát.« T. B. kulturális élet. A város kul­csának átadásakor kívánt sok kihasznált lehetőséget, pályá­zatot, s olyan vezetést a követ­kező évtizedekben, amely to­vább viszi a megkezdett mun­kát. A díszkulcsot Galó József plébános is megáldotta. Az avatáson palotást jár­tak a helyi általános iskolá­sok, táncoltak az óvodások. A bor és a nóta ünnepén vol­tak hagyományőrző progra­mok, szüreti felvonulás és a népszerű magyar nóták is föl­csendültek. Az est fénypontja a tűzijáték volt. ■ T. B. HEVESZHMAP MA IS SPOROL f HIRDETÉS ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! SZEMUVEGVASAR! GYERMEKEKNEK, DIÁKOKNAK, TANÁROKNAK Most AJÁNDÉK karc■ és tükröződésmentesített lencsével és ingyenes szemvizsgálattal támogatjuk az iskolakezdést. A kedvezmény komplett szemüveg készítés esetén egyfókuszú 1,5 törésmutatójú +/-6 dioptriáig terjedő műanyag lencsére vonatkozik. Trend Optika belvárosi szemészet Eger, Szent J. út 7. Tel.: 36/310-198,30/568-4403 Email: trendoptika.eger@gmail.com Az akció 2013.09.01 -tői 09.30-ig érvényes. I A I

Next

/
Thumbnails
Contents