Heves Megyei Hírlap, 2013. február (24. évfolyam, 27-50. szám)

2013-02-01 / 27. szám

Bravo s hilziíriúsi papínörlő Rendőr kisen a logosokat közoktatás A csellengő diákoknak igazgatójuk előtt is felelniük kell HIRDETÉS Bravo tekercses kéztörlő 210 helyett 120 Ft Érvényes: 2013. február 1-2. HEVES 2013. február 1., péntek* XXIV. évfolyam, 27. szám MEGYEI HIRIAP Ara: 150 Ft. Előfizetve: 103 Ft i keresse a HE0L.HU oldalon! PUTYIN-ORBÁN TALÁLKOZÓ katherine heigl “ BALESET SZEMTANÚIT KERESI MAC7lftfÁD«M ROMANTIKUS FILMBEN AZ EGRI RENDŐRSÉG ► www.heol.hu MUOLKVAdAN ►s. oldal HÓDÍT ► 10. OLDAL, TV2 Amikor voltak boszorkányok Két évszázad alatt százheten álltak bíróság elé boszorkányság vádjával. Sokukat megégették. ► 13. OLDAL ÜGYELETI SZERKESZTŐ: _______30/855-9818 TE RJESZTÉS: __________40/510-510 HIRDETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX: 36/513-630 VESZI A LAPOT? Az 1930-as évek végétől egészen 1978- ig, azaz 40 éven át élt önkéntes szám­űzetésben, a világtól teljesen elzárt helyen egy szibériai család. Annak idején a vallásuk üldözése miatt me­nekültek a sztálini politika elől a leg­közelebbi civilizációtól több száz kilo­méterre lévő, távoli vidékre. A házas­párnak időközben több gyermeke is született, akik szintén semmit nem tudtak a Földön történtekről. Amikor megtalálták őket, kiderült például, hogy sosem hallottak a második vi­lágháborúról és persze a Holdra szál­lásról sem; utóbbit egyébként nem is nagyon akarták elhinni. De mindez eltörpül amellett, hogy fogalmuk sem volt, ki az a Puskás Öcsi vagy Mick Jagger... (t. o.) Családjukban miként viszonyulnak a rossz bizonyítványhoz? Évek óta nem tudom, hogy milyen a gyerekem bizonyítványa tudom, a Egeré már a vár, s vele minden öröm, teher is döntések Az egri képviseló'k egyetértettek abban, hogy a város az elmúlt két év­tizedben jól gazdálkodott, s hogy az adósságkonszoli­dáció nagy segítséget jelent. A megyeszékhely csütörtöki közgyűlésén ugyanakkor szóba került, hogy ez a pénz hiányozhat egyéb területró'l. Tóth István (Jobbik) azt java­solta, az egriek ingyen mehes­senek a várba. A téma nem új keletű, de miután a múzeumi szervezet immár a városhoz került, más megvilágítást ka­pott, de az is kiderült: minden fillér számít. Végül arról dön­töttek, hogy majd februárban döntenek. oldal A testi fenyítés sem marad el Kinőttek az óvodájukat korszerűsítés Tarnaleleszen megújulhat az intézmény Tarnaleleszen a térségi álta­lános iskola felújítása után elkerülhetetlenné vált az óvodai férőhelyek számának növelése is. Az önkormány­zat évek óta tervezi a gyer­mekintézmény bővítését, felújítását. Erre idén lehető­ség nyílik, mivel 120 millió forintot nyertek pályázaton e célra. Mint azt Nagyné Csirmaz Katalin körjegyzőtől meg­tudtuk, a közbeszerzési el­járás már folyamatban van, így nyáron hozzáláthatnak a munkálatokhoz is. A tervek szerint két csoportszobával, és új kiszolgáló-helyiséggel bővülhet az óvoda. ■ B. K. Még nincs Nagy csoport. Ráfér a felújítás és a bővítés a tarnaleleszi ovira. eves megyében 4. hét Az orvosok jelentései szerint január 21. és 27. kö­zött megyénkben 185 ember fordult orvoshoz influenza­szerű tünetekkel. Az eseteket a Hatvani és az Egri Járási Hivatalok Járási Népegészség­ügyi Intézeteinek illetékessé­gi területéről jelentették. A megbetegedések halmo­zódásáról a 4. héten nem ér­kezett jelentés, megyénkben nincs influenzaaktivitás. Mivel még nincs járvány, javasolt a védőoltás beavatá­sa, hogy a védettség minél előbb kialakulhasson, mert ehhez az emberi szervezet­nek mintegy 10-14 napra van szüksége. ■ M. Z. Véget akarnak vetni az iskolakerülésnek. Február 1-jétől újabb szigorítások várhatók, a szülőket már tájékoztatták a fejleményekről. Február 1-jétől a módosított rendőrségi törvény szerint a lógáson kapott diákot az is­kolaigazgatóhoz kísérhetik az egyen­ruhások. Pé- tervásárán a Tamási Áron Általános Iskolában például csak az iskola által kiadott igazoló szelvény bemu­tatása mentesítheti a fiatalokat a „díszkísérettől”. Az igazgató tájékoztatása szerint a változ­tatásokkal megszűnhet a ló­gás, idén legalábbis még egy­szer sem fordult elő. Itt a porta- szolgálatot is megerősítették. Változás e területen az is, hogy január 1-jétől a járások működés­be lépésével módosult az iskolai mu­lasztásokkal kapcsolatos nyilvántartás rendje - tud­tuk meg Csongor Pétertől, az Egri Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának mégbízott vezetőjétől. Mostantól a já­rási hivatalok szabálysértési csoportjaihoz futnak be az iskolai jelzések, s innen érte­sítik az illetékes gyámhatósá­gokat, akik a már megszokott rendben járnak el. Eszerint az iskoláskorú gyermek után csak akkor kap a szülő családi pótlékot (tanköteles gyermek esetében ez az iskoláztatási támogatás), ha a csemetéjét rendszeresen járatja iskolába. 10 igazolatlan óra után a szü­lőket és a járási hivatalokat is tájékoztatják a lógásról. Ötven óra igazolatlan hiányzás után pedig mérlegelés nélkül véde­lembe veszik a gyereket, és felfüggesztik az iskoláztatási támogatás folyósítását. Innen­től kezdve a család mellé eseti gondnokot rendelnek ki, aki segít a családi pótlék beosztá­sában. A gyámhatóság háromha- vonként és a tanév vége után felülvizsgálja, hogy továbbra is indokolt-e az iskoláztatási támogatás felfüggesztése, azaz rendeződött-e a gyermek hely­zete, teljesíti-e tankötelezett­ségét. A felfüggesztést csak akkor szüntethetik meg, ha a vizsgált időszakban a gyermek egy óráról sem hiányzott iga­zolatlanul. ^2. OLDAL ■ Mostantól a jegyzők helyett a járásokhoz futnak be az iskolai jelzések a lógásokról. Agria Papír Kft. Eger, Kertész u. 59. Vágja ki a látható kupont és 2013. február 1-2-án a feltünteti áron vásárolhatja meg az Agria Papír üzletében. Vásárlás feltételei: 1-1 kuponnal egy csomag vásárolható- másolt vagy egyéb módon sokszorosított kupont nem áll módunkban elfogadni- kuponok nem vonhatók össze -kupon csak a megadott érvényességi idő alatt használható fel- az akció a készlet erejéig HIRDETÉS Ügyfélszolgálati telefonszámunk megváltozott. Előfizetési megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, hívják a 06-40/510-510-es helyi tarifás számot! Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre! HEVES® HÍRLAP EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS ^ Ma tavaszias hangulatú idő vár­ható. A szél időn­ként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmér­séklet 10 Celsius- fok körül alakul. ► 14. OLDAL Megőrzendő kis műhelyek Jól felszerelt is­kolákat vett át fenntartásra és működtetésre Bé­lapátfalván a tan­kerület. ►4. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A y t 4 r

Next

/
Thumbnails
Contents