Heves Megyei Hírlap, 2010. december (21. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-01 / 279. szám

HEVES 2010. DECEMBER 1., SZERDA • XXI. ÉVFOLYAM 279. SZÁM IV www.heol.hu MEGYEI HIRIAP ÁRA: 130 FT. ELŐFIZETVE: 91 FT keresse A HEOLhu oldalon: fl HATÓSÁGI GÁZÁR ALAKITASANAL mif:helee PFEIFFER TÉNYÉK ES TÉVHITEK A REGGELI "Y«Amt SZ0KE ES V0NZ0­ROSSZULLÉTEKRŐL ► www.heol.hu A MÓL LESZ EZENTÚL A MERCE ►ö.oldal DE NEM BUTA ► www.heol.hu ihhmbmbMKÍI^hhmbhrmí EGY PERCBEN Nagykövet TARTALOM tanít Egerben MEGYEI KÖRKÉP 2 Az egri főiskola GAZDASÁG 6 politológia tanszé­KÖZÉLET 8 kén tanít dr. Var­UTAZÁS 9 ga György, ha­TV-MŰSOR 10 zánk moldovai SZOLGÁLTATÁS 11 nagykövete. SPORT 12 ►4. OLDAL HOROSZKÓP 16 Skandináv lottó A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása sze­rint a 48. heti Skandináv lottó főnyere­ménye várhatóan 63 millió forint lesz. IDŐJÁRÁS Borongós, hideg idő lesz. Említést érdemlő csapadék ugyan nem hullik, de hószállingó- zásra, ónos sz ita­tásra számítani kelL ►11. OLDAL A merengés szinte kizárt Csakis a győze­lem elfogadható ma a ZF-Eger Jug Dubrovnik elleni férfi vízilabda­meccsen. ► 13. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A HEOLhu olvasóitól Ön egyetért-e a közoktatási törvény szigorításával? Semmi értelme nincs. — Jó iskolából nem lóg 13% af»erek­69,6% Aki lóg, az ne kapjon semmit! Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-30/556-3108, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/430-3893 10279 9 *770865 91003 5! A közterület nem kocsma tilalom Megyénk városaiban nem ajánlatos utcán iszogatni Pétervásárán a napok­ban hoztak rendeletet a közterületen való sze­szesital-fogyasztás tilal­máról. Más városokban már jó ideje szabályoz­ták a kérdést. Barta Katalin Pétervásárán a legutóbbi kép­viselő-testületi ülésen a közte­rületi szeszesital-fogyasztás korlátozásáról is döntöttek. A városkában, főleg hétvé­genként, pár magáról megfe­ledkezett fiatal előszeretettel múlatta az időt alkohol társasá­gában. Túl azon, hogy a pihenő családokat zavarta a zaj, az el­dobált palackok, sörösdobozok látványa is borzolta a kedélye­ket. A helyi rendelet értelmé­ben mostantól tilos közterüle­ten szeszes italt fogyasztani, ki­véve „a hatályos működési en­gedéllyel rendelkező, és sze­szesital-kimérésre jogosult üz­letek által közterület-igénybe­vételi szerződés alapján hasz­nált közterületeket”, ►a. oldal Pétervásárán tilos közterületen italozni. Képünkön a két férfi is csak a kedvünkért sörözgetett tilos helyen. Emelik a színvonalat, reklámozzák a Mátrát Ötletbörzét tartott tagjainak a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM). A találkozón a civil- szervezet jövőbeli feladatait is meghatározták, valamint a közhasznú egyesület európai uniós pályázaton elnyert 45 millió forintos idegenforgalmi támogatásáról is tájékozódtak a többségében idegenforga­lomban, turizmusban és ven­déglátásban érdekelt vállalko­zók. A fórum résztvevői meg­állapodtak abban is, hogy négy alappillérre építik a TDM jövőjét, majd egy Mátra-kórké- pet is vázoltak. M. oldal Jégbe fagyott rapsicokra leltek a Tisza-tavon Az elmúlt ötven esztendő leg­jobb halszaporulatának örül­hetnek idén a Tisza-tónál. Rá­adásul végre tisztázódott a ha­lászati jog kérdése, és megkez­dődött a rapsicok visszaszorí­tása. Igazán jó évet zártak. Ettől az évtől a halászati jo­got a Tisza-tavi Sporthorgász Kurdi Family Pék kft. lEföER n'ílftr.lmre u, Ha különleges finomságra vágyik, keresse fel a Stühmer édességboltok valamelyikét, ahol már kaphatóak a saját gyártású szaloncukrok is többféle ízben! Stühmer édességbolt Eget, Széchenyi u.12. kedvenc édességbolt Eger, Bäjcsy-Zs.u.ll. Stühmer édességbolt Gyöngyös, Gyöngy-Ház Bevásárlóközpont, Páter Kis Szaléz u.22. Kft. gyakorolja a Tisza-tónál, ezzel végérvényesen meg­szűnt az a bizonytalanság, amit a régi és az új joggyakor­ló közti átmeneti állapot oko­zott. Új korszak indult a halvé­delem terén is. Az idén 87 orv­horgásszal szemben intézked­tek a tározón. ►s. oldal Vállfagyárban ütött ki tűz Rózsában Tűz ütött ki hétfőn késő este Rózsaszentmártonban, a falu szélén álló egykori vállfa­gyárban. Az elsődleges vizs­gálat szerint az épülettől kü­lön álló kazánból kipattanó szikra nyomán csaptak fel a lángok mintegy harminc négyzetméteren. A munkások rögtön elkezd­ték az oltást, amit végül a helyszínre vonuló gyöngyösi és hatvani tűzoltók fejeztek be. Személyi sérülés nem tör­tént. Az anyagi kár felmérése még zajlik, de mint Futó Já­nos tü. alezredes, a hatvani hivatásos tűzoltóság parancs­nokhelyettese fogalmazott, a veszteség az elsődleges becs­lések szerint nem tűnik túl je­lentősnek. Az egység tulajdo­nosa azt mondta: az eset szó­ra sem érdemes, a történtek­nek szerinte nagyobb volt a füstje, mint a lángja. ■ Csiperke gomba* ► I. osztály ► dobozos ► 500 g ► 510 Ft/kg Pinny Pomelo* ► I. osztály ► lédig MARKET-Csak inti sliij nlit -a •pili! ifi Ml fSjLÍis sinn djrtl íssi:I c, re ™ oi.ü!-S 5 2 .E >» m S C- E c N » c E a oi >ra 2 a> .42 (u a -5 = “■s íi-S üiiii-«■55 8 Üfill c:‘3 c % £ e I i < .3 ír. c 3 iS ™ ü.2 £ > «■£ § £ eí z a ’’it*!!, Üíít-J Penny Market www.penny.hu 4 i *

Next

/
Thumbnails
Contents