Heves Megyei Hírlap, 2010. november (21. évfolyam, 254-278. szám)

2010-11-02 / 254. szám

HEVES 2010. NOVEMBER 2., KEDD • XXI. ÉVFOLYAM 254. SZÁM www.heol.hu MEGYEI HÍRLAP ÁRA: 130 FT. ELŐFIZETVE: 91 FT / r / / keresse A HEOL.hu oldalon: .. fl KÖZSZFÉRA KARCSÚSÍTÁSÁVAL A HÉTVÉGÉ SPORTESEMENYEIROL SZÓLÓ ,ft„Ä ó,. TUDÓSÍTÁSOKAT ES GALÉRIÁKAT ► www.heol.hu IYIluLlHlI A JUVU IlVI nIANYltL KATIE HOLMES, AZ IRIGYELNI VALÓ ►8. OLDAL FELESEG ► 10. OLDAi Kurdi Family Pék kft. EGER ' ■ ^ ^ Sándor Imre u. MELEGSZENDVICSEK És OLASZ PIZZÁK EGY PERCBEN Szabálytalanul építkeznek A megyei építő­ipari kivitelezők kétharmada még nem vetette fői magát a kamarai adatbázisba. ►2. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 3 GAZDASAG 6 KÖZE LET 8 AUTÓ-MOTOR 9 TV-MUSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 12 HOROSZKÓP 16 Hatoslottó-nyeremények TALÁLAT ________DARAB N YEREMÉNY 68 204560 2 714 5125 42 056 1160 EMLÉKEZTETŐÜL A 43. HETI NYERŐSZÁMOK: ÖTÖS LOTTÓ: 6, 28, 38, 49, 69. JOKER: 032336 HATOS LOTTÓ: 4,10, 15, 19, 34, 44. IDŐJÁRÁS Szűrt napsütés mellett időről idő­re megnövekszik a felhőzet, eső nem esik. A hőmérsék­let délután 15 fo­kig emelkedik. ►11. OLDAL Nem az ördög szántotta Sok a feltáratlan tény a Kárpát­medence legna­gyobb védvonal­rendszeréről, a Csörsz-árokról. ►4. OLDAL PILLANATFELVÉTEL VESZI A LAPOT? Egészen különleges nézeteik vannak egyeseknek a közlekedés - alapvető­en állami szinten lefektetett és betar­tatott - szabályairól. Párbeszéd két bi­ciklista találkozásakor (az egyik vé­dett úton teker, a másik a stoptáblát figyelmen kívül hagyva borítja föl kis híján az elsőt). - Mit csinál? Nem lát­ja a stoptáblát? - Nekem van elsőbb­ségem. Húsz éve ezen az úton járok és én vagyok az idősebb! (t. b.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 36/513-624, fax.: 36/513- 605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06-80/513- 646, 06-30/430-3893 10254 770865 910011 Otthon kell a nyugdíjas várólisták Intézményeinkbe 24 órás ellátásra szorulók jutnak A havi térítési összeget az otthonokban lakók csupán egy része képes fizetni, a többieknek az egyenes ági rokonok pótolják a hiányzó részt Megyénk idősotthonai­ban némiképp csökken­tek a várólisták. Az ok egyszerű: sok válságba került család az idősek nyugdíjára is számít. Barta Katalin Ma is kivétel nélkül telt házzal működnek megyénk idősott­honai. Ám az elmúlt egy-két évben alaposan lerövidült a vá­rólisták száma. Az okok között szerepel a térítési díjak drasz­tikus emelkedése, valamint az Nyolc gépkocsi ütközött össze az autópályán Közlekedési szempontból a há­romnapos ünnep legkritiku­sabb 24 órája a vasárnapi volt. Ekkor a közutakon országosan 141 baleset történt. Az autópá­lyák közül az M7-es vitte a „prímet”, ahol egy autós a sza­lagkorlátnak hajtott, egy má­sik felborult. Utóbbi jármű ve­zetője nem élte túl a szeren­csétlenséget. Nem kerülték el a „kellemet­lenségek” az M3-as autópálya megyénket átszelő szakaszát sem. Egy figyelmetlenség követ­kezményeként több autó is ösz- szekoccant szombaton délelőtt a Miskolc felé tartó oldalon, Hat­van közelében, az 55-ös kilomé­terszelvényben. M. OLDAL a körülmény, hogy a családok ismét nagyobb figyelmet fordí­tanak az idősebb generációra. Ebben nem feltét­lenül a szeretet és a ragaszkodás ját­szik szerepet, ha­nem sokkal in­kább a számítás. Tény ugyanis, hogy a válság mi­att manapság sok helyen az egyetlen kiszámítható, biztos jövedelem a szülők, nagyszü­lők nyugdíja. Pétervásárán a városi fenn­tartású bentlakásos idősott­■ A válság miatt sok helyen az egyetlen biztos jövedelem a szü­lők, nagyszülők nyugdija. honban 33 gondozott él. Hár­man várják, hogy bekerülje­nek a biztonságot nyújtó falak közé. A befizeten­dő összegek el­múlt évekbeli drasztikus emelé­se miatt a várólis­ta mára alaposan lecsökkent. Mivel a havi térítési díj itt ma 87 ezer forint, az itt élők átlagnyugdíja pedig 70-80 ez­er, sokan csökkentett díjat fi­zetnek. Akinek egyenes ági hozzátartozója van, annak tör­vényi kötelessége pótolni a Negyedmesterek emlékezete. Halottak napján emlékoszlopot avatott az Egri Fertálymesteri Testület a Bazilika előtt az elhunyt negyed­mesterek emlékére. Az ünnepségen, melyen részt vettek a testület tagjai és az elhunyt fertálymesterek hozzátartozói, Buda Péter atya - maga is negyedmester - szentelte föl az emlékoszlopot. Az emlé­kező kopjafán olvasható annak a 23 fertálymesternek neve, akik a testület újjáalakulása, 1996 óta eltávoztak a megyeszékhely legna­gyobb létszámú és egyre nagyobb súllyal bíró egyesületéből. A Kiss István fafaragó által alkotott kopjafát Felső Károly-város 2010-es esztendőre elválasztott negyedmestere, Kovács Imre adományozta. 1 Ha különleges finomságra vágyik, keresse fel a Stiihmer édességboltok valamelyikét, ahol már kaphatóak a saját gyártású szaloncukrok is többféle ízben! Stnhmer édességbolt Eger, Széchenyi u, 12. Kedvenc édességbolt Eger, Bajcsy-Zs.U.l 1. Stührner édességbolt Gyöngyös, Gyöngy-Ház Bevásárlóközpont, Páter Kis Szaléz u.22. nyugdíj és a térítési díj közötti különbözetet. Bacsó Istvánné, Szidi néni 2001 óta él az otthonban. Ő ké­pes saját járandóságából a térítési díj teljes összegét meg­fizetni. Ha azonban a havi hat­ezer forint értékű gyógyszert is megveszi, és a tolókocsijá­nak időnkénti javítását is be­kalkulálja, már alig marad pénze. Akad olyan lakó is, aki­nek nincs gyermeke, a nyugdí­ja pedig nem elég a térítési díj­ra. Esetében egy közeli hozzá­tartozó vállalta a hiányzó ösz- szeg megtérítését. M. oldal Rátámadtak a buszon az MSZP szóvivőjére Ildikó látszerész Eger, Telekessy u. 1. ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT INGYEN* I Rendel: Dr. Rácz István Tel.: 36/320-681 esetén j Pénzügyi gondja van? Ha egy kicsivel TÖBB hiárv t 000 000 Ft... 3 334 Ft/hótól 2 500 000 Ft... 8 334 Ft/hótól 5 000 000 Ft... 16 667 Ft/hótól 10 000 000 Ft... 33 334 Ft/hótól Birlistisoknak Is. nyugdílisoknak Is! Előtörlesztés lehetséges! 70/542-9507 • 70/515-8232 30/253-0391 • 20/224-9043, 36/784-179 3300 Eger, Foglár u. 2. Fogyasztói csoport rendszeri Tójékoflutónk nem idjeskoni! ____£ Megt ámadták Török Zsoltot szombaton hajnalban a fővá­ros egyik tömegközlekedési já­ratán. Az MSZP egri illetőségű szóvivője, aki aznap látleletet vetetett, az atrocitás kapcsán kijelentette: meglepődött, hogy az utasok a pártjára álltak. A Hírlap érdeklődésére a Heves megyei politikus elme­sélte: a Nyugati pályaudvarnál felszállt arra az autóbuszra, amelyen utazott egy feltűnően rövid hajú férfi, aki felismerte.- Hogy személy szerint en­gem beazonosított-e, azt nem tudom megmondani, de hogy a szocialista pártban töltök be szerepet, azt tudta - tette hozzá. ^4. oldal Megismételt választás: Csáki megint nyert A független Csáki Zsigmond tízszer annyi szavazatot ka­pott, mint Fidesz-KDNP-s el­lenfele a Heves város 4. szá­mú választókerületének 9. számú szavazókörében. A bí­róság jogerős döntése alap­ján a település eme szavazó­körében meg kellett ismétel­ni az önkormányzati válasz­tást. Az október 30-ára kitű­zött voksoláson a névjegy­zékben szereplő 704 szava­zónak a fele, 352 választópol­gár adta le voksát. A polgármesterre leadott szavazatok a következőkép­pen alakultak: Csáki Zsig­mond (független) 297, Ko- rsósné dr. Demeter Dóra (Fi- desz-KDNP) 28, Sárándi Ist­ván (MSZP) 7, Török János (független) 7. Az egyéni kép­viselői helyet Deli Miklós (független) nyerte el 274 vokssal. Mögötte végzett Ko­vács István (Fidesz-KDNP), aki 42 szavazatot kapott. Ez azt is jelenti, hogy az október 3-án szerzett előnyét az akkor győztes Csáki Zsig­mond nemhogy megtartotta, de növelni is tudta. A képvi­selő-testületi helyet az újra győztes Deli töltheti be. ■ v i

Next

/
Thumbnails
Contents