Heves Megyei Hírlap, 2010. október (21. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-01 / 229. szám

HEVES 2010. OKTÓBER 1., PÉNTEK • XXI. ÉVFOLYAM 229. SZÁM WWW. MEGYEI HÍRIA ARA: 130 FT. ELŐFIZETVE: 91 FT keresse A HEOLhu oiDALON: EDDIG SOHA NEM LÁTOTT SZINTEN flZENEVI FELBORULT A TEREPJÁRÓ, LÁNGOK ■ ÚJRA KÉPERNYŐN LEPTÉK EL A SKODÁT ► www.heol.hu A HÁZTARTÁSOK AuOSSAGA m. oldal A ROLLING STONES EGY PERCBEN Néha elég egy jó szó is A megye lakosságának egynegyede a szépkorúak táborába tartozik, őket kö­szöntötték tegnap Egerben, ►a. oldal Az utolsó gyertyamártó Gulyás Béla egri gyertyamártó mester már nagy­ban készül az ün­nepekre, az ad­venti időszakra. ►4. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÍNYENCSÉGEK 9 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 12 HOROSZKÓP 16 Skandináv lottó nyeremények TALALAT DARAB NYEREMÉNY 7 0 0 6 73 252 845 5 3113 5930 4 50833 1065 EMLÉKEZTETŐÜL A 39. HETI NYERŐSZÁMOK: GÉPI SORSOLÁS: 11.12,16,19. 27, 32, 34 KÉZI SORSOLÁS: 7, 10,15, 18, 19. 31, 35 IDŐJÁRÁS Változóan napos, olykor felhős és hű­vös idő lesz. Esőre továbbra sem kell számítani, délután 14 fokig emelke­dik a hőmérsékfr c. ► 11. OLDAL A. ;édra kc!l figyelni A ZF-Eger a hét végén a Kőér ut­cában szerepel, kezdetét veszi a honi vízilabda- férfiszezon. ► 12. OLDAL PILLÄWATFELVETEL A HEOL.hu olvasóitól bízik-e az élelmiszerek minőségében? Csak a magyar termékekben Kénytelen vagyok A túl olcsó áru gyanús VESZI A LAPOT? A hír: a nyári áradások ideális körül­ményeket teremtettek a békák szaporo­dásához Szlovákiában. A pocsolyák­ban rengeteg ebihal nevelkedhetett fel, ráadásul a rengeteg szúnyog bőséges táplálékkal is ellátta a növendékbéká­kat. A tél közeledtével az állatok vonu­lásba kezdtek, Kelet-Szlovákia útjait döglött békák borítják. Ha még mindig szóbeli háborúban állnánk északi szomszédainkkal, lehetne ízetlen tréfá­kat gyártani a pusztuló szlovák békák­ról, persze nem mellőzve a kellő nemze­ti vonulatot. De már jóban vagyunk, ál­lítólag. Úgyhogy semmi vicc. (r. m.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-30/556-3165, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/430-3893 10229 770865 910059 Sok jelölt a kevés székre választás Visszafogott kínálat szórólapokból, plakátokból Az idei önkormányzati választásokra új szabályok érvényesek, ám a kevesebb képviselői helyért a településeken négyszeres-ötszörös a túlje­lentkezés, településmérettől függetlenül. A politológus véleménye szerint a jelöltek a fórumokat, vitákat, nyilvános gyűléseket kevésbé részesí­tették előnyben, helyette a közvetlen kapcsolatokat keresték. A plakátok, szórólapok kínálata is visszafogott volt. A most is hivatalban lévő pol­gármesterek az elért eredményekre helyezik a hangsúlyt, míg a kihívók a változás jelszavát használják. Általában jellemző a pártok által irányí­tott kampányokra, hogy meglehetősen lagymatagra sikerültek. Nem voltak új ötletek, nem volt igazi arca egyik kampánynak sem. ►2. OLDAL Nem tudják, ki a halálra gázolt férfi A reggeli egri halálos gázolás után szerda éjszaka újabb tra­gédia történt: a 32-es főúton, Hatvan közelében egy gyalo­gost ütöttek el. Egy Skoda ve­zetője az M3-as felől tartott Jászberény irányába, amikor egy közvilágítás nélküli útsza­kaszon, az eddigi adatok sze­rint féktávolságon belül került elé a gyalogos. Utóbbi olyan súlyosan sérült, hogy már nem tudták megmenteni. A férfinél semmilyen igazol­ványt nem találtak, ami alap­ján azonosítani tudták volna. Az áldozat 20-30 év körüli, vé­kony testalkatú, 175-180 cen­timéter magas, szőke, közepe­sen hosszú haja van. Fekete bőrdzsekit, szürke pulóvert és kék farmert viselt. Aki ezek alapján felismerni véli, hívja a 107-es vagy 112-es számot. ■ négy évről a kastélyban Megtartotta cikluszáró ünne­pi ülését Gyöngyös képviselő­testülete. A jeles eseménynek tegnap az Orczy-kastély adott otthont. A grémium két határo­zatmódosításról döntött nyílt ülésen, majd Hiesz György polgármester a képviselőkkel és a meghívott vendégekkel is­mertette az elmúlt négy évben elvégzett munka eredményét. A kudarcok között a befejezet­len nyugati elkerülő utat és a mátrai kerékpárút elmaradá­sát említette. A polgármester összegzés­ként kiemelte, a testület 2006-2010 között 71 alkalom­malülésezett, 147 rendeletet al­kotott és 168 határozatot hozott. Emellett öt új gazdasági társa­ságot alapítottak, melynek száz százalékban tulajdonosa a vá­ros. Gyöngyös az elmúlt évek­ben mintegy 150 pályázatot nyújtott be, és 15 milliárd forin­tot fordítottak fejlesztésre. A hosszas felsorolást követő­en három tartózkodás ellené­ben elfogadták a városatyák a ciklusról szóló polgármesteri beszámolót. Az utolsó, ünnepi ülés végén, a többek között vá­rosbort is tartalmazó ajándék- csomagokkal köszönték meg a képviselők munkáját. ■ Négymilliárdos beruházás decathlon A cég közép-európai központja Hatvanban A polcrendszer készen áll a feltöltésre. Innen látják el a térséget.- Hatvannak fontos ez a be­ruházás, a száz új munka­hely és az adóbevétel mel­lett azért is, mert a település jó hírnevét öregbíti azokban az országokban, ahová in­nen szállítják a termékeket- mondta csütörtökön este, a Decathlon sportforgalma­zó cég logisztikai központ­jának átadásán Érsek Zsolt polgármester. Az Oxylane Group Hungary négymitii- árd forintból megvalósult létesítményét a jövő héten kezdik feltölteni, s október 11-én már rendeltetésszerű­en működik. Innen látják el a hazai, a román, a cseh és a török piacokat is. ■ Elek először is szeret­ném megtudni, milyen céllal indították el kam­pányaikat? A kampányunk célja, hogy a régió lakosai tisztá­ban legyenek a jelenlegi életmód fenntarthatatlan voltával illetve megismer­jék az ökointelligens hulla­dékkezelési és építési alter­natívákat. Ezek szerint a kampá­nyuk több szakaszból áll? Igen. A kampányunk most második szakaszában tart, melynek témája az épü­letek, lakás és lakhatás körül forog. Mi az üzenetük ebben a témában? Az energiatakarékos anyagokból ké­szített, és a hatékonyan szigetelt épüle­tek hosszútávon anyagi és energia-meg­takarítást eredményeznek, ezzel meg­előzve az energiafelhasználásból eredő légszennyezést A természeti adottságok szerint a napkollektorok, vagy a geotermikus ener­gia leginkább környezetba­rát fűtési energiaforrása az épületnek Milyen megtakarítás érhető el ezekkel a mód­szerekkel? Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, de egy át­lagos épület szigetelésével 10-15%, nyílászáróinak cse­réjével 15-20%, kazáncseré­vel szintén 15-20% és a meleg víz előállí­tásához használt napkollektorokkal 10- 15% költség takarítható meg. Milyen tippekkel szolgálna az ol­vasóknak? A legfontosabb javaslatom az energia költség lefaragására a pazarló rendszer elemek cseréje. További javaslatokat olvashat honlapomon a www.zoldelek.hu cí­men! ▲

Next

/
Thumbnails
Contents