Heves Megyei Hírlap, 2010. szeptember (21. évfolyam, 204-228. szám)

HEVES 2010. SZEPTEMBER 1., SZERDA • XXI. ÉVFOLYAM 203. SZÁM www.heol.hu MEGYEI HMAP ARA: 120 FT. ELŐFIZETVE: 84 FT ŐRIZETBE VETIÉK A VAGYONKEZELŐ "5*1 A FIATALOKRÓL KÉSZÍTENEK unninn, ,ir,ímAii-»nirrniiÍT A SZERETNI VALÓ FELMÉRÉST EGERBEN »«x. KORÁBBI VEZERIGAZGATOJAT .. .» KÉTBALKEZES mmsmmmm Értékteremtő Vállalkozások Értékteremtő VÁLLALKOZÁSOK Döntsön Ön, hogy kit illessen a félmilliós közönségdíj! www.heol.hu HEOL ■G3SB333XEI Ahová kitették TARTALOM a 16-os karikát MEGYEI KÖRKÉP 2 Ezen a nyáron is GAZDASÁG 6 sok gyereket ért KÖZÉLET 8 baleset, sok tinit UTAZÁS 9 megloptak. Né­TV-MŰSOR 10 hány klub beke­SZOLGÁLTATÁS 11 ményített. SPORT 13 ► 5. OLDAL HOROSZKÓP 16 Skandináv lottó A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása sze­rint a 35. heti Skandináv lottó főnyere­ménye várhatóan 323 millió forint lesz. IDŐJÁRÁS Még erősödik a hideg. Gyakori vi­haros északnyuga­ti szél mellett a hőmérséklet mini­muma 15 fok kö­rül alakul. ►11. OLDAL Négy csapatunk indul az NB ll-ben Négy csapat kép­viseli a megyei színeket a 2010/2011-es NB Il-es kézilabda­bajnokságokban. ► 13. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A HE0L.hu olvasóitól VESZI A LAPOT? Kilenc év alatt alig közelítettek a nyu­gat-európai bérszínvonalhoz a „visegrá­di országok” - derül ki az OECD sta­tisztikáiból, amelyeket a Világgazdaság elemez. Sőt, tavaly a régióban egyedül Magyarországon csökkentek a bérek dollárban kifejezve. Az utóbbi kilenc év növekedési ütemével 30 év alatt érnénk el az osztrák átlagbér felét. Barátom halkan jegyzi meg: szóval unokáink sem fogják látni... (b. k.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-30/556-5072, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/430-3893 9 '77 0865 910035 10203 Rajtaütés a határba bűnügyek Indiai kendert neveltek Felsőtárkányban Nem mindennapi Heves me­gyében az olyan kábítószeres bűnügy, amelynek szálait most göngyölítik fel a rend­őrök. Egri és Eger környéki fiatal férfiak mintegy húsz négyzetméternyi területen termesztettek indiai kendert Felsőtárkány határában. A több méter magasra nőtt nö­vényeket épp a „betakarítás” előtt fedezték fel a bűnüldö­zők. A szakértő számításai szerint az ekkora mennyisé­gű kenderből készíthető ma­rihuánát 5-6 millió forintért lehetett volna eladni a drogpi­acon. A Heves Megyei Rend­őr-főkapitányság hét férfi el­len indított eljárást visszaélés kábítószerrel bűncselek­mény miatt, közülük ketten már előzetes letartóztatásban vannak. A helyszínen készült videót keresse a Heol.hu hír­portálon! ^3. OLDAL Félmilliárdból újult meg Tiszanánán az iskola Felújított és kibővített iskolai épületekben kezdődhet el a ta­nítás Tiszanánán. Az oktatási intézmények fej­lesztésére 455 millió forintot köl­töttek, ebből 431 millió volt a támo­gatás. Az önerőt az uniós alap további 50 százalékban segítet­te. Az átadóünnepségen a pro­jektben résztvevő vállalkozá­sok és helyi dolgozók emlékla­pot vehettek át, a nemzetiszínű Helyi vállalko­zások emlékla­pot vehettek át szalagot Kakuk Béla, a taninté­zet volt főigazgatója vágta át. Kitüntetéseket is átnyújtot­tak: Tiszanána ön- kormányzata Ti- szanánáért Em­lékérmet kapott, díjat kapott Sán­dor Ferenc és a Tiszanánai Naplemente Nyugdíjas Klub Egyesülete. Közszolgálatért címben részesült Juhász Gáborné, Vankó Lászlóné és Tolnai Jánosné. ■ Ismét dr. Balás István a megyei hivatalvezető Összesen húsz közigazgatási hivatal vezetőjének kinevezési okmányait adta át hétfő dél­után a Parlament­ben a közigazgatá­si és igazságügyi miniszter. Me­gyénkben dr. Ba­lás István tölti be a pozíciót, aki ez idáig az Észak-magyar­országi Regionális Államigaz­gatási Hivatal élén állt, de gya­korlatilag a rendszerváltozás óta, húsz esztendeje e tisztség­Szeptember el­sejétől él a veze­tő megbízatása. Shelly szakította át a célszalagot játék Átvették a díjaikat a harmadik Nagy Blöki-futam nyertesei A bélapátfalvi Acs Tamás ku­tyája, a német bokszer fajtájú Shelly nyerte meg a Heol.hu hírportál által hirdetett inter­netes kutyaszépségversenyt, a harmadik Nagy Blöki-futamot. A második az egri Bartáné Borsics Ibolya kedvence, Szu- tyi, a puli lett, míg harmadik­ként Carrie, a hevesi Opav- szkyné Bártfai Csilla York­shire terrierje ért célba. A remek állatokhoz és a sza­vazás során begyűjtött számos vokshoz tegnap Varga Ottó fő­szerkesztő-kiadóigazgató gra- § tulált a gazdiknak a szerkesztő- í ségünk udvarán rendezett díj­átadón. A főszerkesztő szólt ar­ról is, hogy a Nagy Blöki-futam A nyertes blökik és büszke gazdáik. Fent az első helyezett német bokszer, Shelly, lent az ezüstérmes puli, Szutyi. Katasztrófákat iátolhatna meg á meteorológus szakvéleménye Milliókat takaríthatnának meg a mezőgazdászok, ha tisztában lennének azzal, hogy az agrometeorológia mekkora segítségükre lehet - állítja Rázsi András. ben tevékenykedik, csak a hi­vatalok elnevezése változott. Navracsics Tibor beszédé­ben a közjó szol­gálatát és európai szintű szolgálta­tást kért a két év után ismét felálló hivatalok vezetőitől. A főváro­si és a megyei hivatalvezető­ket a közigazgatási miniszter javaslatára a kormányfő ne­vezte ki, a megbízatásuk szep­tember elsején kezdődik. ■ Rázsi András: Spórolni lehetne az agrometeorológia révén A meteorológus szerint a ma még nagyon fiatalnak számító tudományág jelen­tős megtakarításokat hozhat­na, ha a gazdálkodók alkal­maznák az időjárási megfi­gyeléseket. A mikroklíma is­merete például a lakóparkok építésénél, a növényvéde­lemben, illetve a borok mi­nőségének modellezésében is nagyon hasznos lenne. Csupán érdemes lenne ko­molyan venni az agrometeo­rológia adatait. ^2. OLDAL Dr. Gödri Imola BELGYÓGYÁSZATI ANGIOLÓGIAI magánrendelés * érszűkület, vénás betegségek szűrése, kezelése, gondozása, • érrendszeri kockázatbecslés (vérzsírok, vércukor stb.) • EKG, belgyógyászati vizsgálat, * vérnyomás beállítása, • ontikoaguláns gondozás Eger, Pacsirta út 6. Előjegyzés: 06/30/568-7200 évek óta a Heol.hu egyik leg­népszerűbb játékának számít: idén közel 250-en neveztek. A dobogós helyen végzők a főszponzor FEVA-VET Állat- gyógyászati Bt. ajándékaival is gyarapodtak. A díjakat átadó dr. Varga Éva ezúttal is szívesen vállalta az igen kedvelt megmé­rettetés támogatását. Mint fogal­mazott, a Nagy Blöki-futam jó alkalmat kínált a kutyabarátok­nak arra, hogy szélesebb nyilvá­nosság előtt is megmutassák kedvenceiket egy sok gazdit megmozgató eseményen. A fo­tókat nézegetők pedig képet kaphattak arról, hogy a megyé­ben melyek a kedvelt fajták. ■ Képgaléria a HEOLhu hírportálon. HELYBEN SÜTÖTT, RALÁTO, 8 FÉLE ÍZBEN pudingos, pizzás, füstölt sajtos-hagymás, körözöttes. áfonyás, szezámos, sajtos pogácsa, tepertős pogácsa

Next

/
Thumbnails
Contents