Heves Megyei Hírlap, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-01 / 50. szám

www.heol.hu Négyszáznál is több halálos áldozat Chilében Lottónyerőszámok Az ötös lottó 8. heti nyerőszámai Jokerszám: 9 24 54 79 82 582538 A hatos lottó 8. heti nyerőszámai 4 5 7 12 32 33 IDŐJÁRÁS J** Délelőtt borongós idő lesz, de emlí­tést érdemlő eső nem esik. Dél­utánra pedig kisüt a Nap. Hidegfronti hatás várható. ► 13. OLDAL Virtuális stopoiás Internetes szer­vezéssel egyre többen társulnak olyan autóshoz, aki ugyanoda tart, ahová ők. ► 4. OLDAL A Richter-skála szerinti 6,1- es erősségű utórengés rázta meg vasárnap Chilét. A szom­bati, 8,8-as erősségű földren­gés óta nagyjából 115 utóren­gést észleltek a dél-amerikai országnál, amelyek erőssége 4,9 és 6,9 közötti volt. A föld­rengés pusztításának pontos nagyságát még nem tudták felmérni. Az utórengések mi­att sokan a szabad ég alatt töl­tötték az éjszakát Chilében, VESZI A LAPOT? Tízezer eurót, átszámítva mintegy há­rommillió forintot nyert kaparós sors­jeggyel egy ír légitársaság utasa. Ami­kor kiderült, hogy nem azonnal, ha­nem csak a leszállást követően veheti át a pénzt, dühében megette a szel­vényt. Az összeget így jótékonysági cél­ra fordítják majd. Persze, bonyolítaná a helyzetet, ha ismét jelentkezne a cetli­vel a gazdája... (t. o.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-20/364-4785, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/471-6676 IBUSZ p / r v a i p o * 1 pénzváltás EGER, Széchenyi út 9. 20/213-5822 GYÖNGYÖS, Kossuth L u. 6. 20/449-7350 Napközbeni árkorrekció lehetséges! Pénznem Vétel Eladás EUR 268,00 272,50 USD 196,50 202,00 CHF 182,00 186,50 Árfolyam-garanciával lekötés. repülőjegyek A HE0L.hu olvasóitól a Mit tenne ön a közbiztonság W javítása érdekében? Több pénzt adnék Erősíteném a rendőrséget. Szigorítanám a büntetéseket. ■ A pusztítás pontos nagyságát még nem tudták felmérni. attól tartva, hogy a meggyen­gült épületek rájuk omlanak. Chilei tisztségviselők elmon­dása szerint nagyjából más­fél millió épület rongálódott meg, vagy dőlt össze. A ren­gés epicentrumától 250 kilo­méterre található Curico vá­rosában az épületek kilenc­ven százaléka összedőlt. Arról nem érkezett jelen­tés, hogy pontosan hány em­ber lehet még az összedőlt épületek romjai alatt. A leg­frissebb hírek szerint az ál­dozatok száma négyszáz fölé emelkedett. ►s. oldal Egy fának ütközött, és szörnyethalt a kamionos Halálos kimenetelű baleset történt szombaton délután Tenk és Dormánd között, ami­kor is - egyelőre a hatóság előtt még ismeretlen okból - fának hajtott és életét vesztette egy kamionos a 31-es úton - tájé­koztatta lapun­kat Soltész Bálint, a Heves Me­gyei Rendőr-főkapitányság saj­tószóvivője. A közúti szállító- jármű utasa - ugyancsak egy férfi - életveszélyes sérülése­ket szenvedett. A baleset miatt az érintett útszakaszon, a mű­szaki mentés idején teljes út­zárat rendeltek el, később pe­dig félpályán folyt a közleke­A halálos baleset miatt teljes útzá­rat rendeltek el. dés. A nagy forgalmú főutat es­te a 33-as és a 31-es út Dor- mándon lévő kereszteződésé­től az erdőtelki elágazóig ismét teljesen lezárták, hogy a rako­mányt átpakol­ják egy másik kamionra. A Heves Me­gyei Katasztrófa- védelmi Igazgatóság ügyele­tén lapunk megtudta, hogy a fának hajtó jármű által szállí­tott műanyag granulátum fel­takarításában, illetve átpako- lásában a tűzoltóság emberei is segédkeztek. A baleset kö­rülményeit szakértők bevoná­sával a Hevesi Rendőrkapi­tányság vizsgálja. ■ Bár harcoltak, de ez a küzdelem most nem vérre ment. Egyedülálló módon ezúttal a biztonságos fegyverhasználat alapjairól, valamint első­segélynyújtási ismeretekről is számot kellett adniuk a hagyományőrzőknek. A képgalériát keresse a HEOLhll hírportálon Üzenetek a palackokban Szóltak az ágyúk és ropogtak a fegyverek: az 1849. február 26-27-i kápolnai csata 161. év­fordulója alkalmából a hét vé­gén rendezték meg az V. Tar- na-völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Találkozót. A szabadságharc nevezetes üt­közetére emlékezve szomba­ton Tófaluban a sportpályán, majd Kápolnán a dohánybe­váltó előtti parkban, vasárnap pedig Kálban, a Tárná partján „játszották újra" a csatát. A programot - amelyben dísz­szemle, koszorúzás és hagyo­mányőrző eskütétel is szere­pelt - a három említett telepü­lés önkormányzata, továbbá a Magyar Huszár és Katonai Ha- • gyományőrző Szövetség, a Ma­gyar Honvédvadász Hagyo­mányőrző Csoport, valamint a Magyar Hagyományőr Világ- szövetség szervezte. Amint azt dr. Berecz Kál­mán kápolnai polgármester­től megtudtuk, az idei találko­Lövés. A sebesülteket is ápolták. zó egyik érdekessége volt, hogy teljesen egyedülálló mó­don először rendeztek meg egy olyan biztonságtechnikai versenyt, ahol nem csak a csa­patok korhű ruházatát és fegy­verzetét vizsgálták. Ezeken túl ugyanis a bemu­tatók során felmérték a bizton­ságos fegyverhasználat alapja­inak és az elsősegélynyújtás­nak az ismeretét, továbbá az előírások és a szabályzatok betartását. ^2. oldal újabb siker Egri borok bemutatója az Akadémián ízlett az egri bor a vendégeknek. Képgaléria a HEOLhll hírportálon Idén is kedvező visszhangra ta­lált a hagyományos, ám sok te­kintetben megújult fővárosi eg­ri borbemutató: a Magyar Tu­dományos Akadémián 27 ter­melőtől összesen közel 130 féle bor várta szombaton a vendége­ket, akiket - dr. Ternyák Csaba egri érsek jelenlétében - dr. Lőrincz György borász és Habis László polgármester kö­szöntőd. Elhangzott, sok még a teendő, de okkal tekinthetnek optimistán a jövőbe. A látogatók a borok mellett az egri kultúrából is ízelítőt kaptak, sőt belekóstolhattak az egri sajtokba, a szakmát pedig egy szimpózium is várta. ►3. OLDAL HEVES 2010. MÁRCIUS 1., HÉTFŐ • XXL ÉVFOLYAM 50. SZÁM MEGYEI HÍRLAP ÁRA: 120 FT. ELŐFIZETVE: 84 FT KERESSE A HEOLhll OLDALON: KÁBÍTÓSZER NÉLKÜL-TRÉNING PARÁDFÜRDŐN A JÖVŐÉRT ► www.heol.hu MATOL MAR JEGYET KERNEK AZ INGYENESEN UTAZÓKTÓL EGY PERCBEN KANADAI SZEMMEL A KUPÁKRÓ Kevin Grahamék már a szerdai Euroligára V készülnek ► 9. OLDAL Veszélyes játékok Időről időre ve­szélyes játékok kerülnek forga­lomba. A kínaia már a gyerekszi bábán vannak. TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 SPORT 9 KRIMI&BULVÁR 12 TV-MŰSOR 12 SZOLGÁLTATÁS 13 HOROSZKÓP 16 ■ • ■ : ■ ■ ■ . •. • ' • . ...... Újrajátszott történelem huszárok A szabadságharc kápolnai ütközetére emlékeztek PILLANATFELVETEK r *

Next

/
Thumbnails
Contents