Heves Megyei Hírlap, 2007. november (18. évfolyam, 255-279. szám)

2007-11-02 / 255. szám

www.hevesmegyeihirlap.hu HEVES 2007. NOVEMBER 2., PÉNTEK • XVIII. ÉVFOLYAM 255. SZÁM MEGYEI HIRIA ARA: 110 FT. ELŐFIZETVE: 71,30 FT SSSSSSSSSS^ megszűnhetnek a gyengén SZÍNPADON JÁTSZIK SZULAK ANDREA, MÉGIS A CSALÁD A FONTOSABB ««« TELJESÍTŐ KÓRHAZAINK ►8. OLDAL TELT HÁZ ELŐTT BAJNOKVERÉS ABITSKEYBEN ► 15. OLDAL , 'jsL'/.j-jSúí : -J-Ü&DDU Fi.j f&Ülfí LUiSÁU i'ilVDÉLÍ Fi AÉbJZl.Áhhi'lLl *Az akció 2007. október 1-től a készlet erejéig érvényes. # SUZUKI Papp Eger, Mátyás király u. 37. Tel.: 36/517-277 EGY PERCBEN Jobb üzlet lehet az olajnál MEGYEI KÖRKÉP 2 November 14-én GAZDASÁG 6 dől el a Heves KÖZÉLET 8 Megyei Vízmű ÍNYENCSÉGEK 9 Zrt. sorsa. A régió KRIMI&BULVÁR 10 egyik legnagyobb TV-MŰSOR 10 szolgáltatója szét­SZOLGÁLTATÁS 11 aprózódhat. SPORT 14 ►2. OLDAL HOROSZKÓP 16 Skandináv lottó nyeremények TALÁLAT _________DARAB NYEREMÉNY 7______________1 28036018 6____________131 107008 5__________3827 3 663 4__________48221__________759 E mlékeztetőül közöljük a kihúzott nyerőszámokat Gépi sorsolás: 2,10,13, 17,20,21, 35 Kézi sorsolás: 2, 5, 11,15,19, 21, 33 Új képregény: Thyl Ülenspiegel Vadonatúj képre­génnyel várjuk olvasóinkat. A Thyl Ulenspiegel, a belgák eposza elevenedik meg rajzos formában. ► 12. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma és holnap a reggeli pára, illet­ve ködfoltok elosz­lását követően nagyrészt derült idő alakul ki. Csak átmeneti felhősö- dések lehetnek. ►11. OLDAL VESZI A LAPOT? Mindenszentek és halottak napjának környékén egymást érik a Halloween partyk. A nyáron még találkoztam olyan diszkós plakáttal is, amelyik a július negyedikéi bulit a függetlenség napja mottóval hirdette. Kár, hogy a globalizá­ció szele mások - a magyar ember szá­mára idegen - jeles napjait is összefájta ebben medencében. Igaz, mi sem tu­dunk már semmit normálisan, magun­kat jól érezve ünnepelni. Talán alkalom sincs, kedv pedig még kevesebb, (tb.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-20/444-6161, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06-80/513-646, 06-30/471-66-76 ...............-------- pénzváltás E GER Széchenyi út 9. sz. 20/213-5822 Tesco áruház 36/537-256 Napközbeni árkorrekció lehetséges! Pénznem Eladás Vétel EUR 254,00 248,50 USD 176,50 171,50 SKK 7,70 7,40 Árfolyam-garanciával lekötés. repülőjegyek Halottatokra emlékezve temetők Sokan keltek útra, hogy a síroknál mécsest gyújtsanak Rengetegen mentek a temetőkbe, hogy virágot vigyenek, mécsest gyújtsanak szeretteik sírjainál. Képünk az egri Kisasszony temetőben készült. A hozzátartozók, rokonok vi­rággal és koszorúkkal díszítet­ték föl az elhunytak nyughe­lyeit, s tegnap sokan gyújtot­ták meg az emlékezés gyertyá­it, mécseseit - az örök világos­ság jelképeit - a sírkertekben. Többen nemcsak a temetőben, hanem otthon gyújtottak fényt a halottakért. A temetőkben sok helyen közös imádkozást tartottak. Idén az időjárás kegyes volt a temetők látogatóihoz, hiszen napsütéses, kellemes napsü­tésben lehetett leróni a tiszte­letet őseink sírjánál, a korábbi évektől eltérően sem eső, sem szél nem oltotta ki a gyertyák lángjait. Mint mindig, idén is nehéz helyzet elé állította az autók tu­lajdonosait a közlekedés. A megye temetőinek környékén többfelé tumultus alakult ki. A rendőrség fokozott figyelem­mel kísérte az ünnepet, hiszen ilyenkor megszaporodnak a kocsifeltörések, s a lopások. Nemcsak a sírkertekhez veze­tő utakon, hanem a főbb útvo­nalakon is ellenőrizték a for­galmat, a nagyobb városok te­metőiben pedig járőrök igye­keztek megóvni az embereket a zsebtolvajoktól. ■ A szárnyvonal megszüntetése ellen tiltakozik Szilvásvárad A gazdasági és közlekedési mi­niszterhez írt nyüt levélben til­takozott az Egér-Szilvásvárad szárnyvonal megszüntetése el­len Szilvásvárad polgármeste­re, aki írását csütörtökön jut- I tatta el a távirati irodához. Szaniszló László szerint az ok­tóber közepén végzett utas­számlálás félrevezető. A pol­gármester arra emlékeztetett, hogy a település, illetve a Sza- lajka-völgy, az Állami Mé­nesgazdaság és a Bükki Nem­zeti Park látnivalói évente kö­zel 1 millió vendéget vonza­nak. A turisták többsége ugyan közúton érkezik, de - különösen a nagyobb kirándu­lócsoportok körében - népsze- I rű a vasút. ■ „Az önkormányzat kilenc millióért újítot­ta fel az állomáshoz vezető utat.” Szaniszló levelében „elkép­zelhetetlennek” nevezte a szárnyvonalon a személyszál­lítás felszámolását és az intéz­kedés felülvizsgálatára kérte Kóka János gazdasági minisz­tert. A polgármester emlékez­tetett arra, hogy a MÁV Start Zrt. képviselői, valamint az Észak-magyarországi Regioná­lis Közlekedési Iroda munka­társai több esetben kijelentet­ték a menetrendi egyeztető tár­gyalásokon, hogy az Eger-Szü- [ vásvárad szárnyvonal nem áll felülvizsgálat alatt. Emiatt a önkormányzat az idén közel 9 millió forintos ráfordítással újí­totta fel a vasútállomáshoz ve­zető, egyébként a Magyar Köz­út Kht. tulajdonában lévő út­szakaszt. ■ Az élelmiszer hamis, de az ár mégis valódi Színházak a bulvársajtóról fesztivál Az egri párnaember ismét sikert aratott A magyar piacot elárasztják a hamis, átcsomagolt, lejárt sza­vatosságú vagy bizonytalan eredetű élelmiszerek, lehet a magyar fogyasztó véleménye az elmúlt másfél-két év hírei alapján. A hatóság oldaláról pedig arról van szó, hogy egy­re több esetre derítenek fényt - jegyzi meg dr. Busák Károly, a Heves Megyei Élelmiszer­lánc-biztonsági és Állategész­ségügyi Igazgatóság vezetője. A megbukott és feltárt esetek jelentős száma azt bizonyítja: a korábbinál nagyobb eredmé­nyességgel ellenőrzik ezt a te­rületet. Akut hazai és megyei téma pedig a tervezett állandó akci­ók, valamint a folyamatos el­lenőrzések ellenére is bőség­gel akad. Most ősszel vizsgála­tot tartottak annak kiderítésé­re, hogy került-e hamis ételíze­sítő a hevesi üzletek polcaira. Mindennek forrása az volt, hogy a Kecskeméti Fővámhi­vatal munkatársai illegális élelmiszer-előállító helyet ta­láltak, ahol nem megfelelő hi­giéniai körülmények között bi­zonytalan összetételű ételíze­sítő port csomagoltak. Az élel­miszer-előállítókat, -forgal­mazókat, vendéglátókat és közétkeztetőket felhívták a készletek ellenőrzésére, a gya­nús termékek kivonására. ► FOLYTATÁS A 3. OLDALON A párnaember című egri pro­dukció sikerét hozta a Gárdo­nyi Géza Színházban lezajlott XIX. Magyar Stúdiószínházi Fesztivál. Az ötnapos rendez­vényen a közönség nem keve­sebb, mint összesen hét pro­dukciót tekinthetett meg, és a szakmai zsűri ezt követően ítélte oda az Eger Város Ön- kormányzata által fölajánlott díjakat, melyeket a keddi díj­átadón Habis László a megye- székhely polgármestere nyúj­tott át a legjobbaknak, a házi­gazdákon kívül Pintér Béla | Társulatának valamint egy - délvidéki színházi csoportosu- | lásnak. I ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON Tasnádi István divatdarabját a Finitót a kecskemétiek hozták el Egerbe

Next

/
Thumbnails
Contents