Heves Megyei Hírlap, 2007. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

2007-09-01 / 204. szám

www.hevesmegyeihirlap.hu HEVES 7« MEGYEI HIRIAR 2007. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT • XVIII. ÉVFOLYAM 204. SZÁM ARA: 95 FT. ELŐFIZETVE: 67,30 FT / # w AZ OLVASÁSRA VALÓ FELKÉSZÍTÉST nem NINCS OTPARU MEGALLAPODAS B0LD0GI színjátszók LEHET ELEG KORAN KEZDENI, KÖNYVEK ' . , . MOST ÚJABB ZAJOS Közön nőjön fel a gyerek » .u»i A MAGYAR GARDA UGYEBEN ». ^ sikert arattak EGY PERCBEN Kontár munka milliókért Egy ház vagy egy lakás felújítása nem olcsó mulat­ság, főleg akkor, ha a kivitelező nem teljesíti vál­lalásait. ►3. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 CSALÁD 9 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 15 HOROSZKÓP 16 MOZAIK 16 Mámoros éjszakai bulik Egyre durvábban szórakozik napjaink fiatalsága. A tizenévesek mindig is szerették magukat elengedni. A bulik ma még vadabbak. IDŐJÁRÁS Szép, őszi idő lesz. Napközben kevés felhő közt süt a nap. Tartós eső nem esik, de reg­gelente sűrű köd­foltokra kell szá­mítani. ► 11. OLDAL ►4. OLDAL Újabb esély felzárkózni A napokban or­szágszerte nyíl­nak a vidékfej­lesztési irodák. Legutóbb Hatvan­ban adtak át egy ilyen létesítményt. ► 5. OLDAL A masszázstól a pálinkáig AGRiA expo Gazdag kínálat és sok vendég az első napon Főleg a hölgyek próbálták ki a masszázsfoteleket, a férfiak ez idő alatt inkább a csónakmotorok és a pálinkák világában forgolódtak. Pénteken délután hivatalosan nos alpolgármester is. A kiál- meg. Elmondta, a tavalyi Egri. te, a tavalyi esetből okulva ■is kezdetét vette az első Agria lítást és vásárt dr. Sibelka Kiállítás és Vásárral összeha- vjdén a két hasonló rendezvény Expo. A rövid ceremónián György, a Magyar Befektetési sonlítva az ideit, látványos a szervezői egyeztettek egymás­megjelent Habis László egri és Kereskedelemfejlesztési fejlődés, gazdagabb a kínálat, sál, és külön időpontban tart­polgármester és Szeleczki Já- Kht. régióvezetője nyitotta jobb a felhozatal. Megjegyez- ják vásárukat. ^2. oldal ZSOLNAY a Zsolnay Márkaboltban Régi motívumok felújított változatban, rendkívül kedvező áron, egyedi összeállítással, limitált szériában. Szept. 1-től 30-ig. a Zsolnay márkabolt 3300 Eger, | Szent.lános u.l. Tel.: 36/310-577 g Tiltás: veszélyes egri koldusok és galambok Eger város jobb megítélése érdekében indokolt a város idegenforgalmi, illetőleg köz- biztonsági szempontból frek­ventált területeiről a koldu­lás kiszorítása - egyebek mellett ez szerepel abban a rendelettervezetben, amelyet csütörtökön első fordulóban elfogadott az önkormányzat. A dr. Estefán Géza jegyző által előterjesztett anyag sze­rint a koldulás két módozata - a gyermekkel koldulás és a zaklató koldulás - a hatályos jogszabályok alapján eleve szabálysértésnek minősül. Száz-, illetve harmincezer fo­rintig terjedő pénzbírsággal büntethető, és eddig is tilos volt. Általában véve nem til­tott viszont a néma kéregetés. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON VESZI A LAPOT? A csütörtök este számomra példaérté­kű volt szegény magyarfoci sorsát ille­tően. Tudjuk, ugye, Hamburg-Honvéd kupameccs, visszavágó az itthoni dön­tetlen után. Elindulunk a kocsmába, a rádióban éppen arról beszélnek, hogy nehéz helyzetben a Honvéd, mert már 1-0 a németek javára. Mire tíz perc múlva az ivóba érünk, 2-0. A tévétől messze ülünk, ne is lássuk, ne is hall­juk, de hát előbb-utóbb csak ki kell kér­ni a második kört a pultnál, háromgó­los hamburgi vezetést mutat az ered­ményjelző tábla. A következő rendelés­kor 4-0, végeredmény. Aztán haza le­het menni, ennyi éppen elég. (r. m.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ VASÁRNAP tel.: 37/301-564, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/471-66-76 ^ÏBUSZ . _------------ pénzváltás E GER Széchenyi ét. 9. sí. 20/213-5822 Tesco áruház 36/537-256 Napközbeni árkorrekció lehetséges! Pénznem Eladás Vétel EUR 258,00 253,00 USD 190,00 185,00 HRK 36,50 34,00 Árfolyam-garanciával lekötés. repülőjegyek Demokrácia és önvédelem interjú A helyzet politikai párbeszéd apropója is lehet Vízben állnak a pincék a Szépasszony-völgyben A kormányfő is ad pluszfelada­tot az igazságügyi és rendésze­ti miniszternek, de dr. Takács Albert amúgy sem panaszkod­hat dologtalanságra. A tárca ve­zetője a Heves Megyei Igazság­ügyi Hivatal munkájával ismer­kedett Egerben a héten. Ekkor válaszolt a Hírlap kérdéseire.- A miniszterelnök felkérte Önt a Kurucinfo hírportál kapcsán esetleges jogi lépé­sek kimunkálására. Mit ta­karhatnak ezek?- A kormányfő levelében ar­ra hívott fel, hogy a Kurucinfo Dr. Takács Albert: A kormányfő már megkapta első válaszomat kapcsán az internetes tájékoz­tatási és szólásszabadság bizo­nyos anomáliával összefüggés­ben fejtsem ki a véleménye­met. Vannak-e jogi gondok, szüksége van-e az államnak arra, hogy beavatkozzon e vi­szonyokba. Ha igen, akkor ír­jam le, hogy ezt milyen mód­szerekkel teheti meg. Már hét­főn kézhez kapta Gyurcsány Ferenc az első válaszomat. Vá­zoltunk néhány továbbfejlesz­tési javaslatot, amelyek a jog­rendszer felforgatása nélkül tennék lehetővé az előrelépést, íme pár szempont: a polgári jogban a személyiségi jog vé­delméről rendelkező szabá­lyok ma is módot adnak arra, hogy ha valakit jó hírnevében, méltóságában sértenek, ezért elégtételt és kártérítést kapjon. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON Az egri Szépasszony-völgy tör­ténelmi Öreg pincesorán víz­beszivárgás miatt veszélybe került a 6-os, a 7-es, a 8-as és a 9-es számú pince, amelyek közvetlen szomszédságában helyezkednek el a völgy legré­gebbi, jelzett történelmi értékű pincéi - mondta tegnapi, a helyszínen tartott sajtótájékoz­tatóján Császár Zoltán önkor­mányzati képviselő (Fidesz), tanácsnok, a Szépasszony- völgy önkormányzati biztosa. A 6-os, Harsányi Zsolt tulaj­donában lévő pincébe például mintegy négyszáz liter víz csö­pögött le a fenti földrétegekről az utóbbi tíz nap során. A 7-es pince dr. Képes Lászlóé, innen körülbelül száz liter vizet kel­lett eltávolítani. A szivárgás megváltoztatja a pincék pe­nészflóráját, és a hordókban is kárt okoz. A jelenséget egyéb­ként időlegesen már korábban is tapasztalták. A történtek kapcsán Csá­szár Zoltán arra hívta fel a fi­gyelmet, hogy nagyon óvato­san kell eljárni az Öreg és a Lépcsős Pincesoron tervezett közműépítés során. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON A HEVESI HIRIAP holnapi ajánlata • Ötpárti egyeztetések szezonja • Lefogyni kín nélkül: evéssel • Kinga nem kenné be az iskola falát • US Open Szávayval • Sztrájkok és sztrájktörők • José Carreras Pécsett KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! ELŐFIZETŐINKNEK HÁZHOZ KÉZBESÍTJÜK! nterjú Jirzi Menzellel

Next

/
Thumbnails
Contents