Heves Megyei Hírlap, 2007. május (18. évfolyam, 101-125. szám)

2007-05-02 / 101. szám

C7-TV # / HELYENKÉNT KOMOLY NEHEZSEGEKET OKOZ AZ ÚJ UNIÓS TAGÁLLAMOKBAN A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ HIÁNYA « MEGNYITOTTÁK A MEGSZÉPÜLT HEVESI RADICS-KÚRIÁT _ PÉNZÉRT VETKŐZNEK A SZTÁROK v i T A I Használt Swiftek már 9.900 Ft/hó törlesztéstől Eger, Rákóczi u. f)4. Tel: 537-370,30/636-41-60 | www. vitaisuzuki. hu Sör, pörkölt és vurstli munka ünnepe Harcos megmozdulás helyett családi nap EGY PERCBEN Vetőmagot hamisítottak Hamisított vetőmag-kukorica bukkant fel a piacon. A szakemberek figyel­meztetnek, hogy valószínűleg szerve­zett akcióról van szó. oldal Összecsapások Európa-szerte Itthon békésen, bár nem inciden­sek nélkül ünne­peltük május 1- jét. Európa több nagyvárosában utcai összecsapá­sok is voltak ►8. OLDAL TARTALOMÉ MEGYEI KÖRKÉP 2 POSTAFIÓK 4 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 AUTÓ&MOTOR 9 KRIMI&BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14 HOROSZKÓP 16 Skandináv lottó A Szerencsejáték Rt tájékoztatása sze­rint a 18. heti Skandináv lottó főnyere­ménye várhatóan 121 millió forint lesz. IDŐJÁRÁS Ma derült, száraz idő lesz. Gyenge, változó Irányú szél fúj. Éjszaka a fagy­zugokban -3 köré süllyed a hőmér­séklet. A délutáni maximum 17 fok köré emelkedik. ► 11. OLDAL Családbarát mindenes Felkapottak nap­jainkban az egy­terű autók, a Cit­roen Berlingo rá­adásul minden eddiginél elérhe­tőbb áron kínál megoldást. ► 9. OLDAL VESZI A LAPOT? Közelharc alakult ki két család között tegnap a Petőfi-csarnoknál, mert az egyik nem tudott helyet szorítani a másik, később érkezett család tagjai­nak egy étkezdében. Az újonnan jött família tagjai dühükben rátámadtak a falatozókra, majd elmenekültek a majálisozó tömegben. A XVIII. kerületi Malév-pályán egy erős széllökés felbo­rított egy - vélhetően nem megfelelően rögzített - gyermekvárat. Egy kicsi életveszélyes állapotba került, újra­élesztették, több gyerek és egy kisma­ma is megsérült. Az SZDSZ közlemény­ben tudatta kedd délelőtt, hogy elma­rad a Hajógyári-szigeti majálisuk, mi­után az előkészületek során garázdák késsel megfenyegették munkatársai­kat. Éljen május 1-je! (sz. k.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 36/513-623, fax.: 36/513- 605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06-80/513- 646, 06-30/471-66-76 Május 1-je az egri Szépasszony-völgyben. A körhinták és a vásári forgatag még ma is elmaradhatatlan kellékei a majálisoknak. Vásári komédiákkal, különböző táncbemutatókkal, musical-, il­letve népdalelőadással, kon­certtel és persze az elmaradha­tatlan sergőkkel, édességáru­sokkal csalogatták az egri Szép- asszony-völgybe tegnap a ki­kapcsolódni vágyókat. Termé­szetesen a pincék sem marad­tak zárva, a kínálatot ugyanak­kor az idén először megrende­zett Bormajális is színesítette. Ez utóbbi helyszínén a négy nap során 76 féle bort kóstol­hattak meg az érdekló'dó'k. Vol­tak, akik bográ- csoztak, akad­tak, akik baba­kocsival „csak” sétálgattak. A legtöbb érdeklő­dőt délután vonzotta a forgatag, parkolóhelyet azonban már dél­előtt sem lehetett találni a kör­dő tevékenység - hangoztatta Szabó Béla, az MSZOSZ Heves Megyei Képviseletének vezető­je. - Nem szabad tovább terhel­ni a munkavállalókat alacsony bérekkel és magas járulékok­kal, adókkal. Mint elhangzott, országosan a munkahelyek 30-40 százalékában működik szakszervezet, ennél Heves me­gyében kicsivel jobb a helyzet. ► FOLYTATÁS a 2. OLDALON Nézzék is meg mindazt, amit ajánlanak a tónál Kevesebben a strandokon fürdők Az időjárás nem kedvezett a pancsoláshoz Meglepő eredményt hozott az a nemrégiben elkészült felmé­rés, amit a Village+ ökotu­risztikai védjegy használatára jogosult Tisza-tavi szolgáltatók körében végeztek. A kérdőíves megkérdezéssel gyűjtött ada­tok feldolgozása után az derült ki, hogy a helyi szállásadók, il­letve egyéb idegenforgalmi szolgáltatók többsége még so­hasem járt csónakkal a Tisza- tavon. Ennek nyomán az is va­lószínűsíthető: a tó belső vízte­reiről, az ott szerezhető élmé­nyekről, a páratlan látványos­ság kínálta lehetőségekről aligha rendelkezhetnek sze­mélyes tapasztalatokkal. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON A hétfői napos idő még kedvezett a strandolóknak, kedden viszont már lényegesen kevesebben keresték fel a medencéket A május 1-jei hosszú hétvégén a megyénkben is megnyitot­ták kapuikat a strandok. A für­dők forgalma azonban a pihe­nőnapok ellenére sem volt kü­lönösebben jelentős. Ez első­sorban a hűvösebb időjárás­nak volt köszönhető. Az egri Strand- és Termál­fürdőt is jóval többen keresték fel a napsütéses idő miatt hét­főn, mint a szelesebbre és fel- hősebbre fordult május 1-jén. Igaz, a csekélyebb forgalom­hoz valószínűleg hozzájárult a Szépasszony-völgyben rende­zett majális is, hiszen sokan inkább az itteni programokat választották kikapcsolódásul a fürdőzés helyett. ■ Aranytőke Borszemle: több termelő jobb nedűkkel- A tavalyinál lényegesen több, összesen 244 mintát neveztek be a kistermelők és a borászatok a versenyre. A vörösborok tekintetében so­kat javult a színvonal, a fehé­rek esetében pedig ugyanez főként az Olaszrizlingekről mondható el. Minderről dr. Gál Lajos, a II. Aranytőke Borszemlét szervező Eger- szólátí Olaszrizling Borlovag­rend egyik alapítója, az FVM egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének igazgató­ja beszélt a hét települést - a házigazdákon túl Egersza- lókot, Egerbaktát, Kere- csendet, Demjént, Verpelétet és Szomolyát - felölelő térsé­gi megmérettetés tegnapi eredményhirdetésén Eger- szóláton. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON A gyermekáldást veszélyezteti az alattomos kór Sok nő életét keseríti meg az úgynevezett policisztás ová- rium, vagy más néven a Stein-Leventhal szindróma. A nők 5-10 százalékát érin­ti a meddőséget okozó beteg­ség. Ennek ellenére nem is­mert a gyengébbik nem kö­rében, pedig a kór szakszerű orvosi beavatkozással gyó­gyítható. Dr. Hlinka Tibor gyöngyösi nőgyógyász főor­vos szerint száz betegből hu­szonötnek esélye van arra, hogy a kezelések után gyer­meket szüljön. ►a. OLDAL Világszínvonalú márkás olasz, spanyol női- férfi- gyermek bőrcipők, sportcipők! ■95% 1 a oecr i 500 A kiárusítás Ideje: 2007. május 2-3-lg. Nyitva tartás: 8-18-1 g. Cím: Gyöngyös, Mátyás király u. 1. (A Főtérnél) Eger, Deák F. u. 54. nyéken. Közvetlenül a völgy bejáratánál színpad fogadta a látogatókat, ahol a Magyar Szakszerveze­tek Országos Szövetségének (MSZOSZ) kép­viselői köszön­tötték a munka ünnepén a nézelődőket.- Nem könyöradomány a munka, hanem megbecsülen­■ Nem könyörado- mány, hanem meg­becsülendő tevé­kenység a munka.

Next

/
Thumbnails
Contents